Μια συσκευή που έχω πουλήσει ή παραδώσει εξακολουθεί να είναι ορατή στη λειτουργία SmartThings Find

Προβολή SmartThings Fin.

Εάν κάποια συσκευή που εμφανίζεται στη λειτουργία SmartThings Find έχει πουληθεί ή παραδοθεί και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τη διαγράψετε:

Διαγραφή συσκευής που δεν χρησιμοποιείτε πια

1 Ανοίξτε το SmartThings κι επιλέξτε τη λειτουργία “SmartThings Find”.
2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στον ιστότοπο “Find My Mobile”. 
3 Επιλέξτε το πλήκτρο «Περισσότερα» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία και διαγράψτε τη συσκευή.
Οθόνη επιλογής της προς διαγραφή συσκευή, στη συνέχεια κάντε κλικ στον χάρτη. Οθόνη επιλογής της προς διαγραφή συσκευή, στη συνέχεια κάντε κλικ στον χάρτη.

Βήμα 1. Πατήστε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής πάνω στον χάρτη

Οθόνη για χρήση του συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος για μετάβαση στον ιστότοπο “Find My Mobile”. Οθόνη για χρήση του συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος για μετάβαση στον ιστότοπο “Find My Mobile”.

Βήμα 2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Find My Mobile” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης

Κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία στη λειτουργία SmartThings Find. Κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία στη λειτουργία SmartThings Find.

Βήμα 3. Πατήστε το σύμβολο που βρίσκεται επάνω δεξιά στην οθόνη

Πατήστε την επιλογή «Αφαίρεση» στη λειτουργία SmartThings Find. Πατήστε την επιλογή «Αφαίρεση» στη λειτουργία SmartThings Find.

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή «Αφαίρεση»

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας