Πώς το Bixby Vision μπορεί να υποστηρίξει τα άτομα με προβλήματα όρασης

Η Samsung εργάζεται καθημερινά για να φέρει τα προϊόντα μας πιο κοντά σε όλους τους ανθρώπους, καθιστώντας τα πιο εύχρηστα όταν χρειάζεται, μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων εφαρμογών και λειτουργιών.

Προβολή της ενεργοποίησης των τρόπων και των συμβουλών προσβασιμότητας.

Ένα παράδειγμα είναι το Bixby Vision και οι πολλές, φιλικές προς το χρήστη λειτουργίες του. Για να βοηθήσουμε τα άτομα με προβλήματα όρασης παρέχουμε τις ακόλουθες λειτουργίες προσβασιμότητας από την έκδοση 3.5 ή νεότερη της Bixby Vision:

  • Περιγραφέας σκηνής: Μπορείτε να φωτογραφίσετε μια σκηνή και να ακούσετε μια φωνή που περιγράφει τη σκηνή.
Προβολή της οθόνης του περιγραφέα σκηνής.
  • Αναγνωριστικό αντικειμένου: Αναγνωρίζει τα αντικείμενα και εξηγεί τι είναι.
Προβολή του αναγνωριστικού αντικειμένου που αναγνωρίζει έναν καναπέ.
  • Αναγνώστης κειμένου: Διαβάζει το γράμμα που θέλετε να αναγνωρίσετε αν εστιάσετε σ’ αυτό.
Προβολή της επιλογής Αναγνώστης κειμένου που εφαρμόζεται σε κείμενο του ιστού Bixby Vision.
  • Ανίχνευση χρώματος: Περιγράφει το χρώμα με ακουστική φωνή αν στρέψετε την κάμερα προς το αντικείμενο που θέλετε να συλλάβετε.
Προβολή της επιλογής Ανίχνευση χρωμάτων που εφαρμόζεται με μια εικόνα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας