Πώς να προσθέτετε το smartphone ενός μέλους της οικογένειας στη λειτουργία SmartThings

Οικογένεια που χρησιμοποιεί τη λειτουργία SmartThings στα smartphones.

Προσκαλώντας ένα άλλο άτομο στο SmartThings θα έχετε τη δυνατότητα να μοιράζεστε την τοποθεσία της συσκευής με το μέλος αυτό, μέσω της λειτουργίας SmartThings Find.

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα Galaxy SmartTag από κοινού με ένα άλλο μέλος, είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της τοποθεσίας του Galaxy SmartTag σας μέσω της χρήσης των στοιχείων τοποθεσίας από το μέλος με το οποίο κάνετε κοινή χρήση. Για να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή θα πρέπει και το άλλο μέλος να ενεργοποιήσει την κοινή χρήση της τοποθεσίας.
  • Βλέπε καρτέλα Συσκευών Μελών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης SmartThings Find για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από κοινού με το άλλο μέλος.

Πρόσκληση μέλους

Επιλογή Συσκευές μελών στη λειτουργία SmartThings Find. Επιλογή Συσκευές μελών στη λειτουργία SmartThings Find.

Βήμα 1. SmartThings Find > Επιλέξτε «Συσκευές μελών»

Επιλογή Πρόσκληση μέλους στη λειτουργία SmartThings Find. Επιλογή Πρόσκληση μέλους στη λειτουργία SmartThings Find.

Βήμα 2. Επιλέξτε «Πρόσκληση μέλους»

Οθόνη πρόσκλησης μέλους χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αποστολή πρόσκλησης» ή «Χρήση κωδικού QR». Οθόνη πρόσκλησης μέλους χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αποστολή πρόσκλησης» ή «Χρήση κωδικού QR».

Βήμα 3. Προσκαλέστε ένα μέλος χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αποστολή πρόσκλησης» ή «Χρήση κωδικού QR».

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας