Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις από τις συσκευές που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή SmartThings

Γυναίκα που χρησιμοποιεί την εφαρμογή SmartThings και ελέγχει τις ειδοποιήσεις.

Εάν δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τη συσκευή, διαβάστε τα παρακάτω:

1 Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης δεδομένων του smartphone σας (Wi-Fi, LTE).
2 Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή που θέλετε να τσεκάρετε και το Wi-Fi AP σας.
3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων:

1.     Πατήστε την επιλογή «Περισσότερα» στην κύρια οθόνη του SmartThings > Ειδοποιήσεις > Περισσότερα >

2.     Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων για τη(ις) συσκευή(ές) από την(ις) οποία(ες) επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

Να σημειωθεί ότι: Δεν παρέχονται ειδοποιήσεις από συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

Βήμα 1. Επισήμανση εικονιδίου Μενού στην αρχική οθόνη του SmartThings. Βήμα 1. Επισήμανση εικονιδίου Μενού στην αρχική οθόνη του SmartThings.

Βήμα 1. Πατήστε το εικονίδιο Μενού

Βήμα 2. Επιλογή « Ειδοποιήσεις» στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 2. Επιλογή « Ειδοποιήσεις» στην εφαρμογή SmartThings.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Ειδοποιήσεις

Βήμα 3. Επιλογή εικονιδίου Επιλογές στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 3. Επιλογή εικονιδίου Επιλογές στην εφαρμογή SmartThings.

Βήμα 3. Πατήστε το σύμβολο

Βήμα 4. Επιλογή πλήκτρου Ειδοποιήσεις στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 4. Επιλογή πλήκτρου Ειδοποιήσεις στην εφαρμογή SmartThings.

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων

Βήμα 5. Ενεργοποιήστε τις Ειδοποιήσεις στις Ρυθμίσεις. Βήμα 5. Ενεργοποιήστε τις Ειδοποιήσεις στις Ρυθμίσεις.

Βήμα 5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας