Ορισμένες από τις συνδεδεμένες συσκευές μου εμφανίζονται εκτός σύνδεσης στο SmartThings hub

Smartphone με συνδεδεμένες στο SmartThings hun συσκευές.
Εάν ορισμένες συνδεδεμένες στο hub (ομφαλός) σας συσκευές εμφανίζονται εκτός σύνδεσης, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία: 
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι συσκευές.Εάν μια συσκευή δεν έχει συνδεθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει αποφορτιστεί η μπαταρία. Ελέγξτε την μπαταρία κι αντικαταστήσετε την, εάν κρίνεται απαραίτητο. Στη συνέχεια ελέγξτε και πάλι τη σύνδεση της συσκευής.

  • Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στο hub (ομφαλός) και τη συσκευή και τσεκάρετε εάν υπάρχουν τυχόν εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν το σήμα. Κάποια άλλη συσκευή μπορεί να έχει λειτουργήσει ως επαναλήπτης (Zigbee Repeater) ανάμεσα στη συσκευή που παρουσιάζει τη δυσλειτουργία και το hub (ομφαλός). Η αφαίρεση μιας τέτοιου είδους συσκευής μπορεί να επηρεάσει τις συνδέσεις των άλλων συσκευών.


Μετακινήστε τη συσκευή που βρίσκεται εκτός σύνδεσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στο hub (ομφαλός), φροντίζοντας να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα κι ελέγξτε και πάλι την κατάσταση της σύνδεσης.

  • Κάντε επανεκκίνηση του SmartThings hub απενεργοποιώντας κι ενεργοποιώντας το ξανά. Στη συνέχεια ελέγξτε και πάλι την κατάσταση της σύνδεσης.
  • Εάν η επηρεαζόμενη συσκευή συνεχίζει να φαίνεται εκτός σύνδεσης, διαγράψτε και καταχωρίστε και πάλι τη συσκευή.

1. Διαγράψτε την καταχωρισθείσα συσκευή από το SmartThings

Βήμα 1. Επισήμανση εικονιδίου συσκευής στην αρχική οθόνη του SmartThings. Βήμα 1. Επισήμανση εικονιδίου συσκευής στην αρχική οθόνη του SmartThings.

Συσκευή

Βήμα 2. Για διαγραφή από την εφαρμογή SmartThings, πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή. Βήμα 2. Για διαγραφή από την εφαρμογή SmartThings, πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή.

Για διαγραφή, πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή

Βήμα 3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές συσκευής στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές συσκευής στην εφαρμογή SmartThings.

Επεξεργασία

Βήμα 4. Διαγραφή της συσκευής στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 4. Διαγραφή της συσκευής στην εφαρμογή SmartThings.

Διαγραφή

2. Καταχωρίστε ξανά τη συσκευή ακολουθώντας την αρχική διαδικασία καταχώρισης συσκευών

Βήμα 1. Επιλογή εικονιδίου Περισσότερα (+) στην εφαρμογή SmartThings. Βήμα 1. Επιλογή εικονιδίου Περισσότερα (+) στην εφαρμογή SmartThings.

Πλήκτρο (+)

Βήμα 2. Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής. Βήμα 2. Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.

Συσκευή

Βήμα 3. Με την επιλογή Προσθήκη συσκευής, εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές στο επάνω μέρος της εφαρμογής SmartThings. Βήμα 3. Με την επιλογή Προσθήκη συσκευής, εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές στο επάνω μέρος της εφαρμογής SmartThings.

Κατά τύπο συσκευής

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας