Αδυναμία καταχώρισης μιας συσκευής Samsung στο SmartThings

Εάν κατά την καταχώριση μιας συσκευής Samsung ή μιας οικιακής συσκευής στο SmartThings αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου σας, θα διακοπεί η διαδικασία καταχώρισης σε κάποιο ποσοστό.

Για να εξασφαλίζετε μια σταθερή σύνδεση δικτύου θα πρέπει να ελέγχετε τη σύνδεση δικτύου στο τηλέφωνό σας και την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον δρομολογητή δικτύου.

Άντρας που καταχωρίζει μια συσκευή Samsung στο SmartThings.

Να σημειωθεί ότι: Οι διαθέσιμες επιλογές μενού, λειτουργιών και ρυθμίσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη συσκευή, τον πάροχο και την έκδοση λογισμικού.

1 Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στην οικιακή συσκευή σας και το router.
 • Εάν στην οικιακή συσκευή σας εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τρεις ή περισσότερες γραμμές σήματος Wi-Fi, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επαρκή έντασή του.
 • Εάν η οικιακή συσκευή χρησιμοποιεί τη λειτουργία Smart Control (λειτουργία AP), σταθείτε δίπλα στην οικιακή συσκευή με το τηλέφωνό σας κι ελέγξτε την ένταση του Wi-Fi για το δίκτυο.

 

Εάν η οικιακή συσκευή είναι πολύ μακριά από το router, η σύνδεση δικτύου δεν θα είναι σταθερή. Για να επεκτείνετε την περιοχή κάλυψης της οικίας σας, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε έναν πρόσθετο router ή επαναλήπτη (repeater). Σημείωση: για να καταχωρίσετε την οικιακή συσκευή θα πρέπει η ένταση του σήματος να έχει τρεις ή περισσότερες γραμμές σήματος Wi-Fi. 

2 Τσεκάρετε τις οδηγίες της οικιακής συσκευής για συνδέσεις δικτύου.
3 Επιλέξτε οποιαδήποτε σχετική επιλογή που εμφανίζεται στην οικιακή συσκευή και το τηλέφωνο.

Ορίστε τη(ις) σχετική(ές) επιλογή(ές) ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Κατά την καταχώριση μιας συσκευής δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα χωρίς να ορίσετε την(ις) επιλογή(ές) που βρίσκονται στην οθόνη ή το πάνελ, ή το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση προβολής και στη συνέχεια απενεργοποίησης της λειτουργίας AP στην οικιακή συσκευή, ορίστε το(ις) σχετική(ές) επιλογή(ές) για επανεκκίνηση της ρύθμισης στην εφαρμογή SmartThings από την αρχή. (Η λειτουργία AP εμφανίζεται για πέντε λεπτά όταν είναι ενεργοποιημένη).

4 Απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής συσκευής στο τηλέφωνό σας.
Τα δεδομένα κινητής συσκευής είναι ενεργοποιημένα.

Για να αποκτήσετε σύνδεση για εργασία, μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής συσκευής στο τηλέφωνό σας. Πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε την επιλογή Συνδέσεις και στη συνέχεια πατήστε Χρήση δεδομένων. Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Δεδομένα κινητής συσκευής για να τα απενεργοποιήσετε. Εάν σας ζητηθεί, πατήστε την επιλογή Απενεργοποίηση.

5 Μπορεί να κριθεί απαραίτητη η αποσύνδεση από το τρέχον δίκτυο. Εάν το δίκτυο Wi-Fi είναι κλειδωμένο, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
6 Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi (σύνδεση 2,4 GHz).

Πατήστε την επιλογή Πίσω στην οθόνη Χρήση δεδομένων και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Wi-Fi. Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται δίπλα στην ονομασία του δικτύου και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Διαγραφή. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ονομασία του δρομολογητή από τη λίστα Διαθέσιμα δίκτυα, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi εάν κρίνεται απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Σύνδεση.

 • Για σύνδεση σε όλες τις άλλες οικιακές συσκευές πέρα από τις TV ή τα ψυγεία family hub σε δίκτυο Wi-Fi, συνιστάται σύνδεση 2,4 GHz. Η χρήση σύνδεσης Wi-Fi 5 Ghz μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ως προς τη σύνδεση σε οικιακές συσκευές.
 • Εάν το router του Wi-Fi έχει διαμορφωθεί για 5 Ghz, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση 2,4 GHz. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet σας προκειμένου να διαμορφώσετε τον δρομολογητή για 2,4 Ghz και 5 GHz.
7 Η ονομασία του router πρέπει να αποτελείται μόνο από σύμβολα και αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιηθούν ειδικοί χαρακτήρες στην ονομασία του router, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη σύνδεση. Εάν χρησιμοποιηθούν ειδικοί χαρακτήρες στην ονομασία του δρομολογητή, θα πρέπει να τον μετονομάσετε.
8 Ελέγξτε τη διαμόρφωση του Wi-Fi router σας.

Για να ελέγξετε τη διαμόρφωση πιστοποίησης ταυτότητας και κρυπτογράφησης μέσω του τηλεφώνου σας, πλοηγηθείτε και ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Πατήστε την επιλογή Συνδέσεις, και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Wi-Fi. Πατήστε την επιλογή Περισσότερες επιλογές (τρεις κάθετες κουκκίδες), πατήστε την επιλογή Σύνθετες, και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Διαχείριση δικτύων. Πατήστε την ονομασία του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας.

Διαχειριστείτε τα δίκτυα στη λίστα Επιλογές Wi-Fi.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μια μέθοδος WPA2 με πιστοποίηση ταυτότητας EAP, μπορεί να μην μπορέσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αλλάξετε τη μέθοδο πιστοποίησης ταυτότητας του δρομολογητή Wi-Fi και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή.
 • Συμβουλευτείτε ενημέρωση εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet σας προκειμένου να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του δρομολογητή σας στην τελευταία έκδοση.
 • Εάν υπάρχει firewall απενεργοποιήστε τo προτού επιχειρήσετε να συνδέσετε και πάλι την οικιακή συσκευή.
9 Αποσυνδέστε, στη συνέχεια συνδέστε ξανά την οικιακή συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Οι μέθοδοι αποσύνδεσης ποικίλλουν μεταξύ των οικιακών συσκευών και μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία μέσω του κουμπιού ενεργοποίησης των οικιακών συσκευών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας ή την παροχή ρεύματος.

 • Για να κάνετε και τα δύο, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την οικιακή συσκευή. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και θέστε και πάλι σε λειτουργία.
10 Κλείστε την εφαρμογή SmartThings στο τηλέφωνό σας και στη συνέχεια ανοίξτε την και πάλι.

Πατήστε την επιλογή Πρόσφατες στο τηλέφωνό σας. Ανάλογα με το τηλέφωνό σας, για να κλείσετε την εφαρμογή SmartThings θα πρέπει να σαρώσετε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, ανοίξτε και πάλι την εφαρμογή.

11 Συνδέστε ξανά την οικιακή συσκευή στο SmartThings.
Προσθέστε την οθόνη της συσκευής με μια λίστα επιλογών.

Πλοηγηθείτε και ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings, Πατήστε την επιλογή Συσκευές στην μπάρα πλοήγησης. Πατήστε την επιλογή Προσθήκη (+). Εντοπίστε τη συσκευή σας επιλέγοντας Σάρωση κωδικού QR, Σάρωση για κοντινές συσκευές, Κατά τύπο συσκευής ή Κατά επωνυμία. Επιλέξτε μια τοποθεσία ή δωμάτιο για την οικιακή συσκευή και στη συνέχεια ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη για την οικιακή συσκευή σας λειτουργία AP.

12 Ενεργοποιήστε και πάλι τα δεδομένα κινητής συσκευής στο τηλέφωνό σας.

Πλοηγηθείτε κι ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις, πατήστε την επιλογή Συνδέσεις, και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Χρήση Δεδομένων. Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη Δεδομένα κινητής συσκευής για να ενεργοποιήσετε και πάλι.

1 Ελέγξτε εάν στην οθόνη της οικιακής συσκευής εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi ή η λειτουργία AP.
 • Εάν η οικιακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη απευθείας στο Wi-Fi, θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης το εικονίδιο Wi-Fi.
 • Εάν στην οικιακή συσκευή σας εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εύκολη σύνδεση (Easy Connect). Ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις από την οθόνη της οικιακής συσκευής και στη συνέχεια πατήστε Εύκολη Σύνδεση (Easy Connect) > Σύνδεση.
 • Εάν η οικιακή συσκευή σας διαθέτει λειτουργία Smart Control, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Smart Control έως ότου να εμφανιστεί στο πάνελ η ένδειξη AP. 
2 Ελέγξτε την ένταση του δικτύου Wi-Fi στο τηλέφωνό σας.

Από το τηλέφωνο, ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του Wi-Fi του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο εμφανίζει τρεις ή περισσότερες γραμμές σήματος.

3 Ελέγξτε την απόσταση δικτύου ανάμεσα στην οικιακή συσκευή σας και τον δρομολογητή.
 • Εάν στην οικιακή συσκευή σας εμφανίζεται το εικονίδιο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τρεις ή περισσότερες γραμμές σήματος Wi-Fi.
 • Εάν οι οικιακές συσκευές χρησιμοποιούν τη λειτουργία Smart Control (λειτουργία AP), σταθείτε δίπλα στην οικιακή συσκευή με το τηλέφωνό σας κι ελέγξτε την ένταση του Wi-Fi για το δίκτυο.

 

Εάν η οικιακή συσκευή είναι πολύ μακριά από το router, η σύνδεση δικτύου δεν θα είναι σταθερή. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε έναν πρόσθετο δρομολογητή ή repeater για να επεκτείνετε την περιοχή κάλυψης της οικίας σας. Έχετε υπόψιν ότι για να καταχωρίσετε την οικιακή συσκευή θα πρέπει η ένταση του σήματος να έχει τρεις ή περισσότερες γραμμές σήματος Wi-Fi. 

4 Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet σας.

Εάν αφότου ακολουθήσετε τα εν λόγω βήματα συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα με το internet, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών internet για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας