Αδυναμία καταχώρισης/σύνδεσης σε μια συσκευή Bluetooth στην εφαρμογή SmartThings

Κάποιος που πραγματοποιεί σύνδεση σε μια συσκευή Bluetooth στην εφαρμογή SmartThings.

Εάν δεν μπορείτε να καταχωρίσετε ή να συνδεθείτε σε μια συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Βεβαιωθείτε ότι η Bluetooth συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.

Εάν η κινητή συσκευή σας έχει οριστεί σε «Λειτουργία πτήσης», απενεργοποιήστε την.

  • Βεβαιωθείτε ότι η Bluetooth συσκευή σας βρίσκεται εντός εύρους.
  • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που επιχειρείτε να βρείτε είναι εντοπίσιμη από τις άλλες συσκευές.
  • Πατήστε την επιλογή «Εντοπισμός» στις Ρυθμίσεις Bluetooth της κινητής συσκευής σας και δείτε εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε είναι ορατή.  Εάν η συσκευή είναι ορατή στις Ρυθμίσεις Bluetooth, πραγματοποιήστε σύνδεση στη συσκευή.
  • Εάν η συσκευή εμφανίζεται ως ήδη συνδεδεμένη και δεν μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε, διαγράψτε την και επιχειρήστε εκ νέου σύνδεση.

Να σημειωθεί ότι: Για οδηγίες σχετικά με το σετάρισμα της Bluetooth σύνδεσής σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας.

1. Διαγράψτε την καταχωρισθείσα συσκευή από το SmartThings

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε την επιλογή Συσκευές που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε την επιλογή Συσκευές που βρίσκεται στο κάτω μέρος.

Βήμα 1: Πατήστε την επιλογή Συσκευές για προβολή όλων των συσκευών σας

Βήμα 2. Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε. Βήμα 2. Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.

Βήμα 2: Πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Επεξεργασία. Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Επεξεργασία.

Βήμα 3: Πατήστε την επιλογή Επεξεργασία

Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή Διαγραφή. Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή Διαγραφή.

Βήμα 4: Πατήστε την επιλογή Διαγραφή

2. Καταχωρίστε ξανά τη συσκευή ακολουθώντας την αρχική διαδικασία καταχώρισης συσκευών

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης. Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή SmartThings και πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης.

Βήμα 1. Πατήστε το σύμβολο ´+´ στο επάνω μέρος της οθόνης

Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή» Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή»

Βήμα 2. Για την προσθήκη συσκευής, πατήστε την επιλογή «Συσκευή»

Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που θέλετε να προσθέσετε Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που θέλετε να προσθέσετε

Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο συσκευής που θέλετε να προσθέσετε

Please note: If you have registered a Bluetooth device but cannot see it, please check the path below: SmartThings > Devices tab > Personal devices.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας