Ποιες εφαρμογές τίθενται σε εφαρμογή με το Galaxy Themes;

Το Galaxy Themes σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε πολλά από τα οπτικά στοιχεία του τηλεφώνου σας. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει τα δικά του φόντα, εικονίδια ή γραμματοσειρές, ανάλογα με το ποιο θέμα θα επιλέξετε.

Εφαρμογή του Galaxy Themes στα κινητά.

Κατά την εφαρμογή ενός νέου θέματος μπορεί να αλλάξουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • l  Η οθόνη κλειδώματος κι η εικόνα ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη.
 • l  Τα εικονίδια της εφαρμογής.
 • l  Ο οπτικός σχεδιασμός κατά την εκτέλεση εφαρμογών που παρέχονται από τη Samsung όπως τηλέφωνο, επαφές, μηνύματα και πληκτρολόγια.
 • l  Οι ήχοι όπως οι ήχοι κλήσης, η αφή της οθόνης και άλλα πολλά.
 • l  Οι γραμματοσειρές σε ορισμένες περιοχές.
 • l  Η συνολική διάταξη της συσκευής.

Να σημειωθεί ότι: Δεν θα αλλάξουν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το πεδίο εφαρμογής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το θέμα. Για να ενημερωθείτε σχετικά, συμβουλευτείτε την ενότητα «Περιγραφή» στην οθόνη λεπτομερειών του κάθε θέματος.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε το θέμα προεπιλογής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία το Galaxy Themes και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» που βρίσκεται κάτω δεξιά. Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία το Galaxy Themes και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» που βρίσκεται κάτω δεξιά.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία το Galaxy Themes και πατήστε το εικονίδιο «Μενού».

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή "My stuff” που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή "My stuff” που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή "My stuff”.

Βήμα 3. Στην καρτέλα «Θέματα» πατήστε «Προεπιλογή». Βήμα 3. Στην καρτέλα «Θέματα» πατήστε «Προεπιλογή».

Βήμα 3. Στην καρτέλα «Θέματα» πατήστε «Προεπιλογή».

Μετά την εφαρμογή ενός θέματος, μπορείτε να εφαρμόσετε ελεύθερα άλλου είδους περιεχόμενο, όπως ταπετσαρίες, εικονίδια ή AOD.

 • Για εφαρμογή μιας άλλης ταπετσαρίας/εικονιδίου/AOD στο θέμα της επιλογής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1 Τρέξτε την εφαρμογή Galaxy Themes και πατήστε την επιλογή «Μενού».
2 Πατήστε την επιλογή “My stuff” κι επιλέξτε την καρτέλα Ταπετσαρίες, Εικονίδια ή AOD, ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλετε να εφαρμόσετε.
 • Για εφαρμογή της προεπιλεγμένης ταπετσαρίας της Samsung μετά την εφαρμογή του θέματος, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
1 Τρέξτε την εφαρμογή Galaxy Themes και πατήστε την επιλογή «Μενού».
2 Πατήστε την επιλογή "My stuff” κι ανοίξτε την καρτέλα «Ταπετσαρίες».
3 Πατήστε την επιλογή «Προφορτωμένες» κι επιλέξτε την ταπετσαρία που θέλετε να εφαρμόσετε.
 • Για εφαρμογή ενός προεπιλεγμένου AOD, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
1 Τρέξτε την εφαρμογή Galaxy Themes και πατήστε την επιλογή «Μενού».
2 Πατήστε την επιλογή “My stuff” και ανοίξτε την καρτέλα «Εικονίδια».
3 Επιλέξτε το «Προεπιλεγμένο» εικονίδιο.
 • Για εφαρμογή ενός προεπιλεγμένου AOD, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
1 Τρέξτε την εφαρμογή Galaxy Themes και πατήστε την επιλογή «Μενού».
2 Σε αυτή την οθόνη, πατήστε την επιλογή "My stuff” κι ανοίξτε την καρτέλα “AOD”.
3 Επιλέξτε το «Προεπιλεγμένο» AOD.
 • Για εφαρμογή μιας φωτογραφίας από τη Συλλογή ως ταπετσαρία σας μετά την εφαρμογή του θέματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1 Τρέξτε την εφαρμογή Galaxy Themes και πατήστε την επιλογή «Μενού».
2 Σε αυτή την οθόνη, πατήστε την επιλογή "My stuff” κι ανοίξτε την καρτέλα «Ταπετσαρίες».
3 Επιλέξτε το εικονίδιο «Συλλογή» κι επιλέξτε την προσωπική εικόνα που επιθυμείτε.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας