Πραγματοποίηση αυτόδιαγνωστικού ελέγχου εικόνας στο gaming monitor σας

Πραγματοποιήστε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εικόνας στο gaming monitor σας, εάν αντιμετωπίζεται πρόβλημα με την εικόνα του monitor σας. Ακολουθήστε τα βήματα στο παρακάτω βίντεο για το πώς να το κάνετε.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα: CHG9, CJ79, G30A, G32A, G35T, G35TF, G50A, G52A, G55A, G55T, G70A, G75T, G95NA, G95T, M50A, M70A, S31A, S33A, S70A, S95UA, SR75, SR75Q, T35F, T37F, T55, T70F, UR55.

Πώς να επιλύσετε προβλήματα εικόνας στο gaming monitor σας Πώς να επιλύσετε προβλήματα εικόνας στο gaming monitor σας
Απομαγνητοφώνηση: Πραγματοποίηση αυτόδιαγνωστικού ελέγχου εικόνας στο gaming monitor σας

Όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με την εικόνα του monitor σας

Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα

Πατήστε το κουμπί JOG (JOG button)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί πολλαπλής κατεύθυνσης για να μετακινηθείτε

Επιλέξτε Menu

Μεταβείτε στο System

Επιλέξτε Self Diagnosis

Πατήστε OK, για να ξεκινήσετε τον έλεγχο

Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου

Πατήστε Yes, εάν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Samsung για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε No, εάν το πρόβλημα επιλύθηκε

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη εάν το πρόβλημα παραμένει

Επιλέξτε Show Again εάν επιθυμείτε να επαναλάβετε τον έλεγχο

SAMSUNG

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας