Διαδικασία ελέγχου διάρκειας της μπαταρίας


※ Προσοχή: Η διάρκεια της μπαταρίας αλλάζει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής και τον τρόπο χρήσης της. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και τους υπόλοιπους παράγοντες χρήσης. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι επεξηγήσεις σχετικά με τις μετρήσεις του κάθε ελέγχου αφορούν τις αναφερθείσες ώρες για κάθε φωτογραφική μηχανή.A. Αριθμός λήψεων


Μετρήσαμε τον αριθμό των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν σε σχέση με τη χωρητικότητατης μπαταρίας, βάσει του προτύπου CIPA. Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν το πιλοτικό μοντέλο και το λογισμικό σε στάδιο ανάπτυξης.


Κάθε έλεγχος ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη συσκευή.Β. Διάρκεια εγγραφής βίντεο


Ο έλεγχος μέτρησης της διάρκειας της μπαταρίας σε κατάσταση εγγραφής βίντεο πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και την περιοχή, ενώ έγινε σε περιβάλλον εργαστηρίου αντιγράφοντας πιστά τα δεδομένα του δικτύου (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έγινε η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, ρυθμίζοντας το κανάλι και τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων. Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν το πιλοτικό μοντέλο και το λογισμικό σε στάδιο ανάπτυξης. Μετρήσαμε τη διάρκεια εγγραφής βίντεο σε σχέση με τη χωρητικότητα της μπαταρίας ελέγχοντας την κατανάλωση, δεδομένου ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί η μέγιστη ανάλυση και διάφορες λειτουργίες λήψης όπως το ζουμ. Όσον αφορά την εγγραφή βίντεο, η μετρηθείσα διάρκεια μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διάρκεια χρήσης, ανάλογα με τον φωτισμό, το αντικείμενο λήψης και τις υπόλοιπες συνθήκες.


Κάθε έλεγχος ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη συσκευή.Γ. Διάρκεια μπαταρίας σε αναπαραγωγή ήχου


Ο έλεγχος μέτρησης της διάρκειας της μπαταρίας σε κατάσταση αναπαραγωγής ήχου πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και την περιοχή, ενώ έγινε σε περιβάλλον εργαστηρίου αντιγράφοντας πιστά τα δεδομένα του δικτύου (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έγινε η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, ρυθμίζοντας το κανάλι και τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων.


Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν το πιλοτικό μοντέλο και το λογισμικό σε στάδιο ανάπτυξης. Η μέτρηση της διάρκειας έγινε αναφορικά με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, μετρώντας την κατανάλωση κατόπιν αναπαραγωγής διαφόρων αρχείων Mp3 (192kbps) και με την οθόνη LCD απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιήσαμε συνηθισμένα αρχεία αναπαραγωγής που δημιούργησε η Samsung.


Όσον αφορά την αναπαραγωγή ήχου, η μετρηθείσα διάρκεια μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διάρκεια χρήσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, τις ρυθμίσεις των λειτουργιών, την ένταση και τον θόρυβο του σήματος, καθώς και άλλους παράγοντες.


Κάθε έλεγχος ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη συσκευή.Δ. Διάρκεια μπαταρίας σε αναπαραγωγή βίντεο


Ο έλεγχος μέτρησης της διάρκειας της μπαταρίας σε κατάσταση αναπαραγωγής βίντεο πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και την περιοχή, ενώ έγινε σε περιβάλλον εργαστηρίου αντιγράφοντας πιστά τα δεδομένα του δικτύου (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έγινε η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, ρυθμίζοντας το κανάλι και τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων.


Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν το πιλοτικό μοντέλο και το λογισμικό σε στάδιο ανάπτυξης. Η μέτρηση της διάρκειας έγινε αναφορικά με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, μετρώντας την κατανάλωση κατόπιν αναπαραγωγής ενός αρχείου βίντεο (720p) που μεταφέρθηκε στη συσκευή.


Χρησιμοποιήσαμε συνηθισμένα αρχεία αναπαραγωγής που δημιούργησε η Samsung.


Όσον αφορά την αναπαραγωγή βίντεο, η μετρηθείσα διάρκεια μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διάρκεια χρήσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, τις ρυθμίσεις των λειτουργιών, την ένταση και τον θόρυβο του σήματος, τον τύπο αρχείου βίντεο, καθώς και άλλους παράγοντες.


Κάθε έλεγχος ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη συσκευή.Ε. Διάρκεια μπαταρίας για χρήση διαδικτύου


Η μέτρηση της διάρκειας μπαταρίας για χρήση διαδικτύου πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον δικτύου (WCDMA/LTE).


Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε το πιλοτικό μοντέλο σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ έγινε αναζήτηση ειδησεογραφικών άρθρων με πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι προεπιλεγμένες.


Όσον αφορά την χρήση διαδικτύου, η μετρηθείσα διάρκεια μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διάρκεια χρήσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, τις ρυθμίσεις των λειτουργιών, την ένταση και τον θόρυβο του σήματος, καθώς και άλλους παράγοντες.


Κάθε έλεγχος ενδέχεται να καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη συσκευή.