Εμφάνιση κωδικών πληροφοριών στο πλυντήριο πιάτων μου

Εάν δείτε έναν κωδικό που αποτελείται από αριθμούς και γράμματα στην οθόνη του πλυντηρίου πιάτων σας, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το πλυντήριο πιάτων. Ακολουθεί μια λίστα αναφοράς, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο είναι το πρόβλημα και ποια βήματα χρειάζονται. Εάν οι κωδικοί πληροφοριών στο πλυντήριο πιάτων σας δεν παρατίθενται εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε ένα εγχειρίδιο χρήστη συγκεκριμένο για το μοντέλο σας, μεταβαίνοντας στη σελίδα Εγχειρίδια και λήψεις.

Ενδειξη πλυντηρίου πάτων.

Κωδικοί

LC, LE

Έλεγχος διαρροής

- Κλείστε τη βαλβίδα παροχής νερού. Μεταβείτε στην αυτόματη ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού σας και απενεροποιήστε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη για επισκευή.

4C, 4E

Έλεγχος παροχής νερού

- Ελέγξτε εάν η βαλβίδα παροχής νερού είναι κλειστή.

- Ελέγξτε εάν η παροχή νερού έχει διακοπεί.

- Ελέγξτε εάν η βαλβίδα ή η γραμμή εισόδου νερού έχει παγώσει ή φράξει από ξένα αντικείμενα.

5C, 5E

Έλεγχος αποστράγγισης

- Κλείστε τη βαλβίδα παροχής νερού. Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος ή διπλωμένος.

- Κλείστε τη βαλβίδα παροχής νερού. Ελέγξτε εάν η οπή αποστράγγισης στο εσωτερικό της αντλίας είναι φραγμένη.

HC, HE

Έλεγχος θέρμανσης σε υψηλή θερμοκρασία

- Λειτουργικός έλεγχος. Με το πλυντήριο πιάτων άδειο, προσθέστε απορρυπαντικό και εκτελέστε έναν κύκλο.

- Εάν το ζήτημα συνεχιστεί, μεταβείτε στην αυτόματη ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού σας και απενεροποιήστε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στο πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο service της Samsung.

3C, 3E

Έλεγχος λειτουργίας αντλίας

- Λειτουργικός έλεγχος. Κλείστε το πλυντήριο πιάτων και κάντε επανεκκίνηση.

PC, PE

Έλεγχος διαχωριστικής βαλβίδας

- Εμφανίζεται όταν η διαχωριστική βαλβίδα είναι ελαττωματική.

CA

Ελέγξτε την επικοινωνία μεταξύ κεντρικής και δευτερεύουσας πλακέτας.

- Εμφανίζεται όταν το κύκλωμα είναι ανοιχτό ή η καλωδίωση επικοινωνίας είναι ελαττωματική.

bC2, bE2

Έλεγχος κουμπιού

- Εμφανίζεται πατώντας οποιοδήποτε κουμπί για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

- Προσπαθήστε να αναπηδήσετε τα κουμπιά με τα δάχτυλά σας. Σε περίπτωση οθόνης αφής, σκουπίστε τυχόν υγρασία ή ξένα αντικείμενα με μια στεγνή πετσέτα.

Σημείωση:

  • Εάν συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη οποιοσδήποτε κωδικός πληροφοριών, επικοινωνήστε με τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
  • Εάν συμβεί υπερχείλιση, απενεργοποιήστε την κύρια παροχή νερού πριν καλέσετε μια υπηρεσία.
  • Εάν υπάρχει νερό στην βάση του κάδου λόγω υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν λειτουργήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων.
  • Μόνο τα μοντέλα με ψηφιακή οθόνη μπορούν να εμφανίσουν έναν κωδικό πληροφοριών ως πραγματικό κωδικό. Τα μοντέλα χωρίς οθόνη θα χρησιμοποιούν λυχνίες που αναβοσβήνουν. Εάν το πλυντήριο πιάτων σας δεν λειτουργεί κανονικά και οι λυχνίες αναβοσβήνουν, ανατρέξτε στον οδηγό μας για να ερμηνεύσετε τον κωδικό.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας