Πόσο νερό χρησιμοποιεί το Samsung πλυντήριο μου ανά κύκλο;

Κατά μέσο όρο, τα πλυντήρια Samsung χρησιμοποιούν 48 λίτρα νερού ανά κύκλο πλύσης.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας