Δεν ξεκινάει το πρόγραμμα που έχω επιλέξει και ο κωδικός 4Ε εμφανίζεται στην οθόνη

Ο κωδικός αυτό συνδέεται με την παροχή νερού. Ο κωδικός 4Ε σημαίνει πως δεν παρέχεται στο πλυντήριο αρκετή ποσότητα νερού.

Παρακαλώ ελέγξτε αν η παροχή νερού του πλυντηρίου είναι ανοιχτή και η πίεση σωστή (min:0.5bar, max: 8bar). Ελέγξτε το λάστιχο παροχής νερού, δεν θα πρέπει να είναι λυγισμένο. Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα νερού στην βαλβίδα. Ελέγξτε το λάστιχο άντλησης νερού-αποχέτευσης και βεβαιωθείτε πως βρίσκεται σε ύψος 60-90 εκατοστών, καθώς και αν η κατάληξή του δεν μπλοκάρεται.
 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, τότε υποβάλλετε αίτημα επισκευής για το προϊόν σας μέσω της Υπηρεσίας Cyber Service. Στη συνέχεια θα μπορείτε να παρακολουθέιτε την εξέλιξη της συσκευής σας. Ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Samsung θα αναλάβει να επιλύσει το πρόβλημα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας