Τι κάνω αν αναβοσβήνει η ειδοποίηση φίλτρου στον πίνακα ελέγχου;

Όταν στην οθόνη της συσκευής σας εμφανίζεται το σημάδι του φίλτρου, σημαίνει ότι το φίλτρο χνουδιού χρειάζεται καθάρισμα. 

Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού ύστερα από κάθε χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο με βρεγμένο φίλτρο χνουδιού, μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα, κακοσμία ή να μειωθεί η απόδοσή του ως προς το στέγνωμα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να καθαρίζετε και να στεγνώνετε το φίλτρο χνουδιού μετά από κάθε χρήση.

Ειδοποίηση φίλτρου στην οθόνη.

Σημείωση:

 • Ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιού

Βήμα 1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου και τραβήξτε το φίλτρο προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε. Φροντίζετε όταν αφαιρείτε το φίλτρο να μη φεύγει η τσιμούχα από τη θέση της.

Βήμα 2. Ανοίξτε το εξωτερικό φίλτρο και αφαιρέστε το εσωτερικό φίλτρο.

Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιού.

Βήμα 3. Ανοίξτε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά φίλτρα και αφήστε τα να απλωθούν.

Βήμα 4. Αφαιρέστε το χνούδι και από τα δύο φίλτρα και στη συνέχεια καθαρίστε τα με μια βούρτσα.

Αφαιρέστε τα φίλτρα χνουδιού.

Σημείωση: Για να καθαρίσετε εντελώς τα φίλτρα, πλύνετέ τα κάτω από τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τα εντελώς. 

Βήμα 5. Τοποθετήστε το εσωτερικό φίλτρο στο εξωτερικό φίλτρο και στη συνέχεια επαναφέρετε το φίλτρο χνουδιού στη σωστή θέση.

Τοποθετήστε το εσωτερικό φίλτρο.

Σημείωση: Φροντίζετε όταν καθαρίζετε ή αφαιρείτε το φίλτρο να μην το κουνάτε ή το χτυπάτε, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

 • Προτού βάλετε αντικείμενα μέσα στο στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο χνουδιού έχει τοποθετηθεί σωστά. Το στεγνωτήριο δεν θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς το φίλτρο χνουδιού.
 • Η προσθήκη ή η αφαίρεση των αντικειμένων από το στεγνωτήριο θα πρέπει να πραγματοποιείται ενώ είναι στη θέση του το φίλτρο χνουδιού. Εάν το φίλτρο δεν είναι στη θέση του μπορεί να πέσουν μικρά αντικείμενα στη σχισμή του φίλτρου, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία του στεγνωτηρίου.
 • Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού ύστερα από κάθε χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μειωθεί η απόδοση του στεγνώματος.
 • Πριν από τον κύκλο στεγνώματος θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι το φίλτρο είναι καθαρό και το δοχείο νερού είναι άδειο.
 • Εάν η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρεγμένη, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς προτού το χρησιμοποιήσετε.
 • Η τοποθέτηση του φίλτρου ενώ είναι βρεγμένο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μούχλας ή κακοσμίας και τη μείωση της απόδοσης ως προς το στέγνωμα.
 • Φροντίζετε όταν καθαρίζετε ή αφαιρείτε το φίλτρο να μην το κουνάτε ή το χτυπάτε, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.
Ελέγξτε τον κωδικό πληροφοριών που εμφανίζεται στην οθόνη.

Κωδικός πληροφοριών “Check filter” («Ελέγξτε το φίλτρο»)

Όταν στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ο κωδικός πληροφοριών “Check filter” («Ελέγξτε το φίλτρο»), σημαίνει ότι το φίλτρο χνουδιού παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. 

Λύσεις

 • Ελέγξτε τη διάταξη του φίλτρου χνουδιού.
 • Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, καλέστε ένα τεχνικό.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας