Οδηγίες για σωστή διοχέτευση του μαλακτικού ρούχων

Είναι πιθανό κατά διαστήματα να παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους και συνήθως δεν πρόκειται για κάποια δυσλειτουργία του προϊόντος. Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για δύο παραλλαγές συρταριών απορρυπαντικού στα πλυντήρια άνω και εμπρόσθιας φόρτωσής μας. Συμβουλευτείτε τις συνήθεις περιπτώσεις προβλημάτων με το συρτάρι απορρυπαντικού και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Συνιστάται η χρήση υψηλής απόδοσης απορρυπαντικού με όλα τα πλυντήρια Samsung.

Συρτάρι απορρυπαντικού στο μηχάνημα εμπρόσθιας φόρτωσης

 

Το πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης διαθέτει διάταξη διανομής τριών διαμερισμάτων.

 • Χώρος κύριας πλύσης (A): Για την κύρια πλύση. Προσθέστε απορρυπαντικό της κύριας πλύσης, αποσκληρυντικό νερού, ενισχυτικό, λευκαντικό ή καθαριστικό λεκέδων.
 • Χώρος μαλακτικού (B): Για το μαλακτικό υφασμάτων. Χρησιμοποιήστε προσθετικά ως μαλακτικό υφασμάτων.
 • Χώρος πρόπλυσης (C): Για την πρόπλυση. Προσθέστε απορρυπαντικό πρόπλυσης.
συρτάρι απορρυπαντικού πλυντηρίου εμπρόσθιας φόρτωσης

Σημείωση: Ο σχεδιασμός των επιμέρους χώρων ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.

Συρτάρι απορρυπαντικού στο μηχάνημα άνω φόρτωσης

 

Το πλυντήριο άνω φόρτωσης διαθέτει διάταξη διανομής δύο διαμερισμάτων. 

 

Τύπος 1

 • Διάταξη διανομής απορρυπαντικού (A): Για την κύρια πλύση. Προσθέστε το απορρυπαντικό της κύριας πλύσης, το αποσκληρυντικό νερού, το ενισχυτικό, το λευκαντικό ή το καθαριστικό λεκέδων.
 • Ένθετο για υγρό μαλακτικό (B): Για το μαλακτικό υφασμάτων. Χρησιμοποιήστε προσθετικά ως μαλακτικό υφασμάτων.
συρτάρι απορρυπαντικού πλυντηρίου άνω φόρτωσης

Τύπος 2

 • Χώρος μαλακτικού (Α): Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού υφασμάτων στο διαμέρισμα του μαλακτικού.
 • Χώρος υγρού απορρυπαντικού (B): Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα υγρού απορρυπαντικού στο διαμέρισμα. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το διαμέρισμα του υγρού απορρυπαντικού. Το πλυντήριο δεν κάνει διανομή του απορρυπαντικού σε σκόνη από το διαμέρισμα του υγρού απορρυπαντικού.
 • Χώρος λευκαντικού (C): Προσθέστε λευκαντικό χωρίς χλώριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
διαμέρισμα συρταριού απορρυπαντικού πλυντηρίου άνω φόρτωσης

Σημείωση: Ο σχεδιασμός του οδηγού μαλακτικού ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου. 

Περίπτωση 1.Σε περίπτωση μη αποδέσμευσης του απορρυπαντικού και παραμονής του στο συρτάρι

Ελέγξτε εάν έχετε βάλει σωστά το ένθετο υγρού απορρυπαντικού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει το απορρυπαντικό στην κεντρική θήκη του συρταριού απορρυπαντικού.
Για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο απορρυπαντικό, εκτελέστε τον κύκλο ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ ενώ ο κάδος είναι άδειος.


 • Ένθετο υγρού απορρυπαντικού στο μηχάνημα εμπρόσθιας φόρτωσης
ένθετο υγρού απορρυπαντικού στο μηχάνημα εμπρόσθιας φόρτωσης

Ένθετο υγρού απορρυπαντικού στο μηχάνημα άνω φόρτωσης

 

ένθετο υγρού απορρυπαντικού στο μηχάνημα άνω φόρτωσης

Σημείωση:

 • Ο σχεδιασμός του επιμέρους τμήματος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.
 • Σε περίπτωση όπου ένα πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Έλεγχος τυχόν υπολειμμάτων στο συρτάρι του απορρυπαντικού και καθαρισμός
Ενδεχομένως να χρειάζεται να καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη διάταξη αυτόματης διανομής απορρυπαντικού του πλυντηρίου για εξάλειψη τυχόν υπολειμμάτων υγρού απορρυπαντικού. Υπάρχει επίσης κίνδυνος στερεοποίησης του μαλακτικού υφασμάτων στο συρτάρι και το διαμέρισμα του συρταριού ή στο εσωτερικό των σωλήνων του πλαστικού σιφονιού. Η εν λόγω συσσώρευση μπορεί να εμποδίσει τα προσθετικά του απορρυπαντικού να εισχωρήσουν σωστά στον σωλήνα. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το συρτάρι απορρυπαντικού του πλυντηρίου με ένα μαλακό ύφασμα, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τη συσσώρευση απορρυπαντικού.

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού
Ελέγξτε τις σίτες της αντλίας εισόδου για για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει τυχόν έμφραξη. Σε περίπτωση όπου το πλυντήριο δεν έχει επαρκή πίεση νερού, δεν θα γίνει αποδέσμευση του μαλακτικού υφασμάτων.

 

 • Για να ελέγξετε τις σίτες, κλείστε την παροχή νερού μέσω των βαλβίδων νερού.
 • Αφαιρέστε τις αντλίες ζεστού και κρύου νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
 • Χρησιμοποιήστε έναν απογυμνωτή καλωδίων ή ένα κατάλληλο εργαλείο για να αφαιρέσετε τα φίλτρα. Καθαρίστε τα φίλτρα και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους και στη συνέχεια επανασυνδέστε τις αντλίες.
έλεγχος επαρκούς πίεσης νερού

Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι ευθυγραμμισμένο. Σε περίπτωση όπου το πλυντήριο δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο, υπάρχει κίνδυνος συγκέντρωσης μαλακτικού υφασμάτων στο πλυντήριο και έμφραξης της διάταξης διανομής

 

 • Για την αποφυγή τυχόν κατάρρευσης ή πρόκλησης θορύβου, τοποθετείτε το πλυντήριο σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο χωρίς πλατφόρμα ή τούβλα.
 • Διατηρείτε το πλυντήριο σε απόσταση 10 cm από τον εκάστοτε παράπλευρο τοίχο.
ευθυγράμμιση του πλυντηρίου άνω φόρτωσης
πώς να ευθυγραμμίσετε το πλυντήριο

Σημείωση:

 • Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση όπου υπάρχει διαρροή νερού και επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 • Μην τεντώνετε υπερβολικά την αντλία νερού. Σε περίπτωση όπου η αντλία είναι πολύ κοντή, αντικαταστήστε την με μια μακρύτερη και υψηλής πίεσης αντλία.
 • Χρησιμοποιείτε τυπική βρύση νερού. Σε περίπτωση όπου η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο του διαχωριστικού προτού το εισαγάγετε στον προσαρμογέα.
Περίπτωση 2. Σε περίπτωση αποδέσμευσης του μαλακτικού προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης

Σε περίπτωση αποδέσμευσης του μαλακτικού υφασμάτων στον κάδο πριν από την έναρξη του κύκλου, υπάρχει υπερπλήρωση της διάταξης διανομής. Η λειτουργία τόσο του διαμερίσματος του μαλακτικού υφασμάτων όσο κι εκείνου του λευκαντικού βασίζεται στη χρήση σιφονιού. Σε περίπτωση υπερπλήρωσης των αντίστοιχων διαμερισμάτων, θα ενεργοποιηθεί αμέσως η λειτουργία του σιφονιού και θα υπάρξει διανομή του μαλακτικού υφασμάτων ή του λευκαντικού στον κάδο. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα ρούχα σας. Φροντίζετε να γεμίζετε τη διάταξη διανομής έως τη γραμμή Μέγιστης πλήρωσης.

Σημείωση: Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σωστά. Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να μη διαλυθεί καλά.

Τρόπος καθαρισμού του διαμερίσματος

Συρτάρι απορρυπαντικού στο πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης

 

Βήμα 1. Ενώ κρατάτε προς τα κάτω τον μοχλό αποδέσμευσης στο εσωτερικό του συρταριού, σύρετε το συρτάρι προς τα έξω για να το ανοίξετε.

Βήμα 2. Αφαιρέστε τον μοχλό αποδέσμευσης και τον Οδηγό υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι.

άνοιγμα ένθετου υγρού στο μηχάνημα εμπρόσθιας φόρτωσης

Βήμα 3. Καθαρίστε τα διαμερίσματα του συρταριού με τρεχούμενο νερό και με τη βοήθεια μιας μαλακής βούρτσας.

 

καθαρισμός του διαμερίσματος απορρυπαντικού του μηχανήματος εμπρόσθιας φόρτωσης

Βήμα 4. Καθαρίστε τις εσοχές του συρταριού με τη βοήθεια μιας μαλακής βούρτσας.

Βήμα 5. Τοποθετήστε και πάλι τον μοχλό αποδέσμευσης και τον Οδηγό υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.

Βήμα 6. Σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα για να κλείσει.

καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού

Συρτάρι απορρυπαντικού στο πλυντήριο άνω φόρτωσης

Βήμα 1. Ανοίξτε την πόρτα και στη συνέχεια το ενσωματωμένο σιφόνι για να αποκαλυφθεί το συρτάρι απορρυπαντικού.

Βήμα 2. Ανασηκώστε ελαφρώς το μπροστινό άκρο του συρταριού και στη συνέχεια σύρετέ το για να ανοίξει.

Βήμα 3. Αφαιρέστε τη διάταξη διανομής (A) και το ένθετο υγρού απορρυπαντικού (B) από το συρτάρι. 

διαμέρισμα του συρταριού απορρυπαντικού του μηχανήματος άνω φόρτωσης

Βήμα 4. Καθαρίστε το συρτάρι καθώς και τη διάταξη διανομής και το ένθετο υγρού απορρυπαντικού με τρεχούμενο νερό και μια μαλακή βούρτσα.

Βήμα 5. Όταν ολοκληρωθεί, κλείστε το ένθετο υγρού απορρυπαντικού και τοποθετήστε πάλι στη θέση της τη διάταξη διανομής. Στη συνέχεια, εισάγετε και πάλι το συρτάρι απορρυπαντικού.

 

καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού πλυντηρίου άνω φόρτωσης

Σημείωση: Ο σχεδιασμός των επιμέρους διαμερισμάτων ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον του μοντέλου σας.

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση του συρταριού απορρυπαντικού

Όταν το απορρυπαντικό δεν διαλύεται καλά

 • Για να διαλυθεί το απορρυπαντικό χρησιμοποιήστε ζεστό νερό (περίπου 40°C). (Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε σωστή ποσότητα.)
 • Ακόμα και σε περίπτωση χρήσης υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα της πλύσης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ρούχα σας καθώς το ξέβγαλμα δεν επαρκεί.
 • Το λευκαντικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα σας καθώς πρόκειται για ένα ισχυρό αλκάλιο.
 • Ξεβγάλτε επαρκώς τα ρούχα σας καθώς είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ποσότητα σκόνης απορρυπαντικού στα ρούχα σας προκαλώντας δυσάρεστες οσμές.
 • Σε περίπτωση όπου χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού ή κρύο νερό, το απορρυπαντικό δεν διαλύεται εντελώς με αποτέλεσμα να παραμένει ποσότητά του στα ρούχα, την αντλία ή τον κάδο στυψίματος, προκαλώντας μόλυνση των ρούχων σας.
 • Σε περίπτωση προγραμματισμένης πλύσης θα πρέπει να τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο κουτί απορρυπαντικού. Σε περίπτωση τοποθέτησης του απορρυπαντικού σε σκόνη απευθείας στην πλύση, μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός. 

Χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο απορρυπαντικού

 • Ο τύπος του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερό, συνθετικό, ευαίσθητα στοιχεία, μάλλινο), το χρώμα, τη θερμοκρασία πλύσης και τον βαθμό της βρομιάς.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικά πλυντηρίου χαμηλού αφρισμού που έχουν παρασκευαστεί για αυτόματα πλυντήρια.
 • Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει τάση σκλήρυνσης ή στερεοποίησης. Το εν λόγω απορρυπαντικό ενδέχεται να παραμείνει μετά το ξέβγαλμα με αποτέλεσμα να προκαλείται έμφραξη της εξόδου αποστράγγισης. 
Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας