Τι πρέπει να κάνετε εάν το πλυντήριο σας κάνει θόρυβο ή δονείται

Τα πλυντήρια Samsung έχουν πολλά αρακτηριστικά και προγράμματα για να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη απόδοση.

Με τόσους πολλούς τύπους υφασμάτων και διαφορετικούς τύπους πλυσίματος, είναι σημαντικό να επιλέξετε τον σωστό κύκλο προγράμματος, βάρος των ειδών και απορρυπαντικό για κάθε πλύση.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πως μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο ή τη διατάραξη που προκαλείται από το πλυντήριο σας, ενώ εκτελείτε πρόγραμμα.

Ελέγξτε την επιφάνεια

Μία ανώμαλη επιφάνεια είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους για υπερβολικό θόρυβο ή δόνηση.

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδο συμπαγές πάτωμα. Τα ξύλινα δάπεδα μπορεί να χρειάζεται να ενισχυθούν για να ελαχιστοποιήθούν οι κραδασμοί. Τα δάπεδα από χαλία και μαλακά πλακίδια δεν έχουν καλή αντίσταση στους κραδασμούς και μπορεί να προκαλέσουν ελαφρά μετακίνηση του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής.

Η εγκατάσταση του πλυντηρίου σας σε μία θέση που είναι ολισθηρή ή ανομοιογενής θα έχει ως αποτέλεσμα κραδασμούς και θόρυβο.

Πλυντήριο Samsung που στέκεται σε ανώμαλη επιφάνεια
Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

Όταν παραδίδεται ένα πλυντήριο ρούχων, θα είναι εξοπλισμένο με μπουλόνια για να συγκρατει τον κάδο στη θέση του κατά τη μεταφορά. Αυτά τα μπουλόνια πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την χρήση.

1 Χαλαρώστε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.
2 Τραβήξτε για να αφαιρέσετε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς. Ανάλογα με το μοντέλο, πρέπει να υπάρχουν μεταξύ 3 και 5 μπουλόνια. Συνιστούμε να τα κρατάτε σε περίπτωση που η συσκευή μετακινηθεί στο μέλλον.
Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς από το πλυντήριο
3 Γεμίστε τις οπές με τα παρεχόμενα καλύμματα μπουλονιών.

Για να ελέγξετε αν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια, ανοίξτε τη πόρτα της συσκευής και μετακινήστε τον κάδο προς τα πίσω και προς τα εμπρός, εάν ο κάδος κινείται ελεύθερα, αφού έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια.

Ρυθμίστε τα πόδια

Ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να ισσοροπήσετε την συσκευή.

Αν υπάρχει υπερβολικός θόρυβος ή κραδασμοί, ελέγξτε αν τα τέσσερα πόδια ρύθμισης ισσοροπίας είναι ομοιόμορφα και σταθερά στο πάτωμα. Εάν το πλυντήριο δεν είναι επίπεδο, σηκώστε ελαφρά το πλυντήριο και ρυθμίστε το χαμηλότερο από τα τέσσερα πόδια.

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να δονείται υπερβολικά αφού έχετε ρυθμίσει τα πόδια, προσπαθήστε να τα ρυθμίσετε ξανά ενώ το μηχάνημα δονείται, ρυθμίζοντας τα πόδια μέχρι να μειωθεί η δόνηση και στη συνέχεια σφίξετε το περικόχλιο ασφάλισης. Αυτό θα βελτιώσει περαιτέρω την εγκατάσταση της συσκευής και θα μειώσει το μελλοντικό θόρυβο.

Αυτά τα βήματα θα πρέπει να επαναληφθούν εάν η συσκευή μετακινηθεί ή το επίπεδο των κραδασμών αυξηθεί.

Τα πλυντήρια Samsung χρησιμοποιούν έναν από τους δύο τύπους ποδιών:

Σημείωση: Εάν εγκαταστήσετε το προϊόν σε ένα επίπεδο πάτωμα, καλό είναι να βιδώσετε τα πίσω πόδια στο μέγιστο και να προσαρμόσετε τα μπροστινά πόδια για να έχετε ένα τέλειο επίπεδο.

Τύπος 1 ποδιών:

1 Ρυθμίστε την ροδέλα περιστρέφοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια προς τα μέσα ή προς τα έξω, όπως φαίνεται.
Ρυθμίστε την ροδέλα περιστρέφοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια σε ένα πλυντήριο Samsung
2 Όταν το πλυντήριο σας είναι επίπεδο, σφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Σφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι σε ένα πλυντήριο Samsung.

Τύπος 2 ποδιών:

1 Ανοίξτε το περικόχλιο ασφάλισης στρέφοντάς το προς τα αριστερά χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
Ανοίξτε το περικόχλιο ασφάλισης χρησιμοποιώντας ένα κλειδί σε ένα πλυντήριο Samsung.
2 Ισσοροπήστε το πλυντήριο σας, περιστρέφοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια μέσα ή έξω με το χέρι σας.
Περιστρέψτε τα ρυθμιζόμενα πόδια με το χέρι σε ένα πλυντήριο Samsung
3 Ασφαλίστε το περικόχλιο ασφάλισης στρέφοντάς το προς τα δεξιά χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να ασφαλίσετε το περικόχλιο ασφάλισης σε ένα πλυντήριο Samsung
Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση εξασφαλίζει ακριβή ανίχνευση βάρους από το πλυντήριο. Ορισμένα πλυντήρια ρούχων βαθμονομούνται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση. Άλλα απαιτούν χειροκίνητη βαθμονόμηση.

Σημείωση: Τα ακόλουθα μοντέλα απαιτούν χειροκίνητη βαθμονόμηση: WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι κενός πριν εκτελέσετε την βαθμονόμηση.

Για να εκτελέσετε μία χειροκίνητη βαθμονόμηση:

1 Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp και Delay End + για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός “CB”.
Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp και Delay End + για 3 δευτερόλεπτα
2 Πατήστε Έναρξη/Παύση για να εκτελέσετε τον κύκλο Βαθμονόμησης.
Πατήστε το κουμπί έναρξης για να εκτελέσετε την βαθμονόμηση του πλυντηρίου
3 Ο κάδος θα περιστραφεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για έως και 3 λεπτά.
4 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκολς, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “0” και το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
5 Το πλυντήριο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να δονείται, εκτελέστε ξανά την βαθμονόμηση αφού ελέγξετε ότι τα πόδια είναι κλειδωμένα στη θέση και στο επίπεδο.

Αυτά τα βήματα θα πρέπει να επαναληφθούν εάν η συσκευή μετακινηθεί ή το επίπεδο κραδασμών αυξηθεί.

Ισορροπίστε το φορτίο

Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι ισορροπημένο. Ένα βαρύ αντικείμενο όπως χαλί μπάνιου ή τζιν θα προκαλέσει υπερβολικό θόρυβο και κραδασμούς και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλυντήριο. Αν η συσκευή εντοπίσει υπερβολικό θόρυβο ή κραδασμούς εξαιτίας της ισορροπίας, η συσκευή δεν θα περιστραφεί και το πρόγραμμα θα σταματήσει. Ανάλογα με το μοντέλο, θα εμφανιστεί ένας κωδικός (UB) για να σας ενημερώσει ότι το φορτίο δεν είναι ισορροπημένο ή ότι το πρόγραμμα θα σταματήσει.

Ο θόρυβος της συσκευής θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια ορισμένων βημάτων του προγράμματος, για παράδειγμα, καθώς το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα για να προετοιμαστεί για περιστροφή. Η συσκευή θα το εντοπίσει και θα προσπαθήσει να αναδιανείμει το φορτίο ομοιόμορφα για να μειώσει τον θόρυβο και τους κραδασμούς. Μόλις κατανεμηθεί το φορτίο και αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής, οι δονήσεις θα μειωθούν.

Έλεγχος υπερφόρτωσης

Υπερβολικός θόρυβος ή δόνηση μπορεί να προκληθεί από την υπερφόρτωση της συσκευής.

Το πόσο βάρος μπορεί να χειριστεί το πλυντήριο βασίζεται στην χωρητικότητά του. Η μέγιστη χωρητικότητα του πλυντηρίου σας εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου. Τα 7kg / 8kg / 9kg είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα.

Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα για το φορτίο που έχετε τοποθετήσει στην συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για να προσδιορίσετε το σωστό φορτίο για κάθε κύκλο και να βεβαιωθείτε ότι το συνολικό βάρος ενός υγρού φορτίου δεν υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής.

Μπορείτε να ζυγίσετε τα ρούχα σας για να πάρετε μία ακριβή μέτρηση ή να την εκτιμήσετε. Οι πετσέτες μπάνιου είναι περίπου 0.75 κιλα η καθεμία, ένα σεντόνι κρεβατιού είναι περίπου 0.5 κιλά και ένα μεγάλο πουκάμισο είναι περίπου 0.5 κιλά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε το πλυντήριο. Τα ρούχα πρέπει να είναι σε πολύ χαλαρό σωρό. Εάν πρέπει να πιέσετε το ρούχο προς τα κάτω για να κάνετε χώρο για περισσότερα, τότε υπερφορτώνετε το πλυντήριο.

Ως γενικός οδηγός:
 

  • Ένα μικρό φορτίο είναι όταν ο κάδος είναι γεμάτος κατά το 1/3. 
  • Ένα μεσαίο φορτίο είναι όταν ο κάδος είναι γεμάτος κατά το 1/2. 
  • Ένα μεγάλο φορτίο είναι όταν ο κάδος είναι γεμάτος κατά τα 3/4.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας