Πώς μπορώ να ανοίξω την πόρτα του πλυντηρίου κατά τη λειτουργία

Μερικές φορές μπορεί να πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου σας αμέσως μετά τη θέση του σε λειτουργία. Η πόρτα, ωστόσο, του πλυντηρίου κλειδώνει και δεν ανοίγει όταν έχει ξεκινήσει ο κύκλος, για λόγους ασφάλειας. Οι παρακάτω οδηγίες είναι χρήσιμες για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων σχετικά με το κλείδωμα της πόρτας.

Σε περίπτωση όπου δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα

 • Η πόρτα του πλυντηρίου σας δεν ανοίγει όταν αυτό τίθεται σε λειτουργία και υπάρχει νερό στο εσωτερικό του τυμπάνου, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τυχόν πλημμύρα.
 • Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, ακόμα κι αν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία, όταν αυτή είναι υπερβολικά ζεστή, αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τυχόν τραυματισμό.
 • Η πόρτα δεν ανοίγει όταν έχετε ρυθμίσει στο πλυντήριό σας τη λειτουργία Παιδικού κλειδώματος.
 • Σε περίπτωση όπου ο διακόπτης της πόρτας του πλυντηρίου εμπρόσθιας φόρτωσης είναι μεταλλικός, η πόρτα δεν ανοίγει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πλυσίματος των ρούχων.
δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα του πλυντηρίου

Σημείωση:

 • Μην προσπαθείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ αυτό βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση υψηλής θερμοκρασίας, στέγνωμα ή στύψιμο).
 • Σε περίπτωση όπου έχετε ορίσει τη λειτουργία Παιδικού κλειδώματος θα πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε εάν επιθυμείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό ή ρούχα για πλύσιμο ή να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα

Παύση κύκλου (Προτού ξεκινήσει η λειτουργία)

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε αντικείμενα για πλύσιμο 5 λεπτά μετά την έναρξη της πλύσης.

Σε περίπτωση, ωστόσο, όπου η στάθμη ή η θερμοκρασία του νερού μέσα στο τύμπανο είναι πολύ υψηλή, δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα όταν αναβοσβήνει η ένδειξη Κλείδωμα πόρτας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε έως ότου σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον ένα ή δύο λεπτά.

 

Σειρά βημάτων

Βήμα 1. Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση).

Βήμα 2. Ανοίξτε την πόρτα και στη συνέχεια προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα για πλύσιμο.

Βήμα 3. Όταν κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για επανεκκίνηση της πλύσης. Για να αλλάξετε έναν κύκλο μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Pause (Παύση) και στη συνέχεια να προβείτε σε αλλαγή κύκλου.

Σημείωση:

 • Σε περίπτωση όπου η στάθμη του νερού στο εσωτερικό του τυμπάνου είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορείτε να ανοίξετε την κύρια πόρτα.
 • Το πλυντήριο δεν θα εκτελέσει τις λειτουργίες στεγνώματος ή στυψίματος εάν η πόρτα δεν είναι κλειστή, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη δική σας ασφάλεια.
Ανοίξτε την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου

Όταν ο κάδος είναι γεμάτος νερό, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα για λόγους ασφάλειας. Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα μόνο όταν υπάρξει πλήρης αποστράγγιση του νερού από το πλυντήριο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να αποστραγγίσετε το νερό και να ανοίξετε την πόρτα.

 

Χρήση της λειτουργίας Spin Only (Μόνο στύψιμο)

Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Spin Only (Μόνο στύψιμο) για 3 δευτερόλεπτα.

Βήμα 2. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη του χρόνου του κύκλου και η ταχύτητα στυψίματος, πατήστε παρατεταμένα Spin (Στύψιμο) προκειμένου να ορίσετε την ταχύτητα που επιθυμείτε. 

Βήμα 3. Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να ξεκινήσει ο κύκλος.

 

άνοιγμα της πόρτας στα πλαίσια του κύκλου

Σημείωση: Ο χρόνος στυψίματος εξαρτάται από τον κύκλο που επιλέγετε.

Χρήση φίλτρου Υπολειμμάτων για αποστράγγιση του νερού

Βήμα 1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου υπολειμμάτων. 

Βήμα 2. Αφαιρέστε τη λευκή τάπα αποστράγγισης από την αντλία αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης και αποστραγγίξτε το νερό σε ένα κατάλληλο δοχείο.

Βήμα 3. Τοποθετήστε και πάλι το καπάκι της αντλίας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης και ασφαλίστε το στη θέση του.

Βήμα 4. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα τοποθετώντας το στις οπές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ανοίγματος του πίνακα ελέγχου πρόσβασης και πιέζοντάς το ή διπλώνοντάς το στο επάνω μέρος.

Βήμα 5. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και περιμένετε λίγο. 

Βήμα 6. Πατήστε το κουμπί Power (Ενεργοποίηση) στο πλυντήριο για να το θέσετε και πάλι σε λειτουργία. Θα ανοίξει και πάλι η πόρτα.

Σημείωση: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης μεγάλης ποσότητας νερού.

χρήση φίλτρου υπολειμμάτων για αποστράγγιση του νερού
Πώς να ανοίξετε την κλειδωμένη πόρτα (αφότου έχει ολοκληρωθεί το πλύσιμο των ρούχων)

Σε περίπτωση όπου έχει ολοκληρωθεί το πλύσιμο των ρούχων, χωρίς να υπάρχει φορτίο μέσα, αλλά η πόρτα έχει κλειδώσει

 

Σε περίπτωση όπου έχει ολοκληρωθεί το πλύσιμο των ρούχων, χωρίς να υπάρχει φορτίο μέσα, αλλά η πόρτα έχει κλειδώσει

Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και περιμένετε για μία ώρα.

Όταν έχει ολοκληρωθεί το πλύσιμο των ρούχων, αλλά η πόρτα έχει κλειδώσει

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου. Ανοίξτε την πόρτα όταν σταματήσει ο προειδοποιητικός ήχος. 

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της πόρτας Add door (μόνο στα μοντέλα AddWash)

Στην περίπτωση των πλυντηρίων Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία AddWash, μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία του μηχανήματος και να προσθέσετε ρούχα για πλύσιμο ή μαλακτικό στο τύμπανο ή να βγάλετε αντικείμενα όταν είναι αναμμένη η ένδειξη AddWash.

Προειδοποίηση

 • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα Add Door ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς να πατήσετε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση).
 • Μην προσθέτετε υπερβολικό φορτίο μέσω της πόρτας Add Door. Μπορεί να υπάρξει μείωση της απόδοσης. 
 • Μη χρησιμοποιείτε την κάτω περιοχή της πόρτας Add Door σαν χερούλι. Μπορεί να πιαστούν τα δάχτυλά σας. 
 • Φροντίστε να μη σκαλώσει κάποιο ρούχο για πλύσιμο στην πόρτα Add Door.
 • Όταν η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου δεν μπορείτε να ανοίξετε ούτε την κύρια πόρτα, αλλά ούτε την πόρτα Add Door.
 • Όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο των ρούχων υπάρχει το ενδεχόμενο να ανοίξει κατά λάθος η πόρτα Add Door (χωρίς να πατηθεί το κουμπί Smart/Pause (Έναρξη/Παύση)).  
χρήση της πόρτας add door
Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας