Ακούω ένα θόρυβο στο Samsung ψυγείο μου που μοιάζει με πτερύγισμα

Είναι φυσιολογικό.Δε χρειάζεται να ανησυχείτε.

Όταν η συσκευή πιάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ο συμπιεστής σταματάει να δουλεύει. Κατά το διάστημα δευτερολέπτων που σταματάει η λειτουργία του, μπορεί να παρατηρείται ήχος σαν πτερύγισμα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας