Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες δημιουργίας πάγου στο Samsung καταψύκτη μου;

Ο πάγος στην κατάψυξη μπορεί να προκληθεί όταν:
 

Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει τελείως. 
Το λάστιχο τις πόρτας του καταψύκτη δεν συνδέεται με την πόρτα σωστά, είναι σχισμένο, ή δεν είναι καθαρό. 
Η κατάψυξη δεν αερίζεται επαρκώς. 
Τρόφιμα εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει σωστά. 
Οι αεραγωγοί του καταψύκτη έχουν μπλοκαριστεί από τρόφιμα.

Συμβουλή: Αφήστε κενά ανάμεσα στα τρόφιμα όσο το δυνατόν περισσότερο για να βελτιωθεί ο εξαερισμός. 

Σημείωση: αν το νερό δεν είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα, απενεργοποιήστε τη μηχανή του πάγου, διότι όταν η παγομηχανή αντιλαμβάνεται ότι ο πάγος δεν παράγεται(λόγω έλειψης νερού), η θερμοκρασία πέφτει στην κατάψυξη για να προωθήσει την ταχύτερη παραγωγή πάγου. Αυτό καθιστά ευκολότερο τον σχηματισμό πάγου στη μονάδα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας