Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζει η παγομηχανή

Εάν το ψυγείο σας δεν παράγει πάγο, υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δώσετε λύση στο πρόβλημα. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεό μας ‘How to’.  

Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζει η παγομηχανή Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζει η παγομηχανή
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζει η παγομηχανή

Εάν η παγομηχανή σας δεν λειτουργεί σωστά Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα

1 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του ψυγείου είναι εντελώς κλειστή

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία πάγου όταν είναι ανοικτή

Ελέγξτε επίσης εάν το ψυγείο σας είναι επίπεδο

2 Ελέγξτε την οθόνη του ψυγείου

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η παγομηχανή

Επιλέξτε έναν τύπο πάγου

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλείδωμα ασφάλειας των παιδιών

Η λειτουργία αυτή θα απενεργοποιήσει τον διανεμητή πάγου και τα άλλα κουμπιά

3 Ελέγξτε την παροχή νερού

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η παροχή νερού

Το βέλος θα πρέπει να έχει την ίδια κατεύθυνση με τη ροή του νερού (προς το ψυγείο)

Εντοπίστε τη βαλβίδα νερού και ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη

Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι αρκετά υψηλή

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην αντλία νερού ή να έχει υποστεί βλάβη

4 Ελέγξτε τη δεξαμενή νερού

Σε περίπτωση που τη χρησιμοποιείτε για την παροχή πόσιμου νερού

Βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτη με νερό

5 Ελέγξτε το φίλτρο νερού

Συνιστάται να αλλάζετε το φίλτρο κάθε έξι μήνες

για να αποφεύγεται η έμφραξή του

6 Αφαιρέστε και καθαρίστε το δοχείο πάγου

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την παγομηχανή

τα παγάκια που σχηματίζονται μπορεί να προκαλέσουν έμφραξη  

7 Πραγματοποιήστε επαναφορά του διανεμητή πάγου

Μπορείτε να ελέγξετε τα ακριβή βήματα της επαναφοράς στο εγχειρίδιο χρήσης

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες έως ότου να ξεκινήσει και πάλι η παγομηχανή να παράγει πάγο

8 Χρησιμοποιείτε συχνά τον διανεμητή

Για την αποφυγή συσσώρευσης πάγου, χρησιμοποιείτε τον διανεμητή ακόμα κι αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον πάγο

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας