Πώς αντικαθιστώ το φίλτρο νερού του ψυγείου μου;

Τα ψυγεία της Samsung διαθέτουν φίλτρα καθαρισμού και απόσμησης νερού. Όταν γίνει υπέρβαση του μέγιστου ορίου χρήσης για κάθε φίλτρο, θα εμφανιστεί μια κόκκινη ένδειξη που σας ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για την αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Επίσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ψυγείου σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Αναμμένη ένδειξη φίλτρου νερού στην οθόνη

Η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου νερού έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο ώστε να ανάβει με πορτοκαλί χρώμα μετά από χρήση πέντε μηνών ή 1700 λίτρων, και με κόκκινο χρώμα μετά από χρήση έξι μηνών ή 1900 λίτρων.

Για την επαναφορά της ένδειξης του φίλτρου νερού, πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο και να γίνει επαναφορά της λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με το μοντέλο, η λυχνία μπορεί να είναι πράσινη ή μπλε.

ένδειξη που υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση του φίλτρου νερού

Σημείωση:

  • Η σχεδίαση του πάνελ οθόνης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου που διαθέτετε.
  • Η εικόνα αυτή αποτελεί παραπομπή στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Συνήθως, το φίλτρο νερού βρίσκεται στο μέσο του εσωτερικού τμήματος ή στο κάτω μέρος του ψυγείου.

εύρεση της θέσης του φίλτρου νερού

Σημείωση: Η θέση του φίλτρου νερού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του ψυγείου.

Τρόπος αντικατάστασης του φίλτρου νερού

Προκειμένου να έχετε πάντοτε καθαρό και υγιεινό νερό και πάγο, συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου αμέσως αφού εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη αντικατάστασης του φίλτρου. Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, συνιστάται να αφήσετε το νερό να τρέξει (πάνω από 500 ml) προτού το χρησιμοποιήσετε.
 

Κλείστε πρώτα τη βαλβίδα παροχής νερού, προτού προβείτε στην αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Αφού ολοκληρώσετε την αντικατάσταση, φροντίστε να ανοίξετε και πάλι τη βαλβίδα παροχής νερού.

Βήμα 1. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί Τύπου Πάγου/Αλλαγής Φίλτρου για 3 δευτερόλεπτα, για την επαναφορά του φίλτρου.

Βήμα 2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου και περιστρέψτε το φίλτρο νερού αριστερόστροφα. Τραβήξτε το φίλτρο νερού έξω από τη θήκη.

Βήμα 3. Εισαγάγετε το νέο φίλτρο στη θήκη του φίλτρου και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

τρόπος αντικατάστασης του φίλτρου νερού

Σημείωση:

  • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.
  • Το στοιχείο του φίλτρου πρέπει να παραμένει σε οριζόντια θέση καθώς το τραβάτε προς τα έξω.

Πραγματοποιήστε επαναφορά της ενδεικτικής λυχνίας του φίλτρου μετά την αντικατάσταση

Μετά την αντικατάσταση με το νέο φίλτρο, πατήστε το κουμπί ειδοποίησης (alarm) για 3 δευτερόλεπτα για την επαναφορά του κύκλου αντικατάστασης του φίλτρου. Έτσι, εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και οι σωστοί κύκλοι αντικατάστασης. Κατά την επαναφορά, το χρώμα της ένδειξης του φίλτρου αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο (ή εξαφανίζεται η φράση "Replace Filter").

φροντίστε για την επαναφορά της ενδεικτικής λυχνίας του φίλτρου

Σημείωση: Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Προκειμένου να αντικαταστήσετε το φίλτρο, πρέπει να ελέγξετε τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε φίλτρο για το μοντέλο του ψυγείου σας. Σε όλα τα ψυγεία Samsung υπάρχουν ετικέτες τοποθετημένες σε δύο σημεία.

 

  • Μπορείτε να βρείτε εύκολα τον σειριακό αριθμό εντός του ψυγείου ανοίγοντας την επάνω αριστερή πόρτα ή εξωτερικά, στην κάτω αριστερή πλευρά.
  • Στην ετικέτα υπάρχει τυπωμένο το όνομα του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός του ψυγείου σας. 

 

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα φίλτρα ή αγοράστε φίλτρα διαδικτυακά πληκτρολογώντας τον σειριακό αριθμό του ψυγείου.

ελέγξτε τον σειριακό αριθμό του ψυγείου σας

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας