Τι θορύβους μπορεί το ψυγείο/καταψύκτης Samsung μου να κάνει;

Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι κατασκευαστές όλων των προϊόντων ψύξης έπρεπε να αντικαταστήσουν τα παλιά επιβλαβή για το περιβάλλον ψυκτικά, κοινώς γνωστά ως "φρέον".

 

Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται σήμερα, το ισοβουτάνιο, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά απαιτεί υψηλότερη πίεση στο σύστημα ψύξης, το οποίο επηρεάζει το φυσικό ηχητικό επίπεδο των προϊόντων. Θα σας βοηθήσουμε να αναγνωρίσετε και να διακρίνετε τους πιο σύνηθεις ήχους από ασυνήθιστους θορύβους.

 

Δείτε παρακάτω κάποιους ήχους που θεωρούνται «κανονικοί»:

Ήχος σαν χτύπημα, βράσιμο, στάξιμο

Αυτός ο ήχος μπορεί να εκπέμπεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα κατά τη λειτουργία του κυκλώματος. Προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου μέσω του κυκλώματος καθώς μετατρέπεται από την αέρια στην υγρή κατάσταση. Αυτοί οι τύποι ήχων είναι συνηθισμένοι σε νέα προϊόντα.

Video Alternative Text Video Alternative Text
Θόρυβος κυκλοφορίας αέρα

Τα προϊόντα με αυτόματη λειτουργία απόψυξης είναι εξοπλισμένα με ανεμιστήρες που προκαλούν την κυκλοφορία του κρύου αέρα μέσα στη μονάδα. Ο ήχος που εκπέμπεται από αυτούς τους ανεμιστήρες μπορεί να ακούγεται. Σε ορισμένα μοντέλα, ο συμπιεστής είναι επίσης εξοπλισμένος με ανεμιστήρα ψύξης.

Video Alternative Text Video Alternative Text
Ήχος ραγίσματος

Τα προϊόντα με αυτόματη λειτουργία απόψυξης είναι εξοπλισμένα με ένα στοιχείο θέρμανσης για να επιτρέψουν την απόψυξη. Μπορεί να ακουστούν θόρυβοι, λόγω της διαστολής του υλικού ή της πτώσης υπολειμμάτων πάγου κατά την απόψυξη. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου προϊόντος.

Video Alternative Text Video Alternative Text
Ήχος ‘’κλικ’’

Ένας ήχος σαν κλικ μπορεί να ακουστεί όταν ο συμπιεστής ξεκινά και σταματά. Αυτός ο θόρυβος, που εκπέμπεται από τη συσκευή εκκίνησης, είναι φυσιολογικός για μοντέλα συμπιεστών AC. Τα μοντέλα με συμπιεστές μετατροπέα inverter δεν διαθέτουν ρελέ εκκίνησης.

Video Alternative Text Video Alternative Text
Ήχος δόνησης

Το ψυγείο περιέχει σωλήνες που δονούνται ελαφρά κατά την πίεση του ψυκτικού στο σύστημα. Αυτοί οι σωλήνες δεν πρέπει να φράσσονται ή να έρχονται σε επαφή με άλλους σωλήνες ή καλώδια. Είναι επίσης πιθανό για τα ράφια, τα συρτάρια και άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό των ψυγείων να δημιουργούνται δονήσεις όταν λειτουργεί το ψυγείο.

Προσπαθήστε να αποτρέψετε την προέλευση του θορύβου:

1 Αλλάξτε τη θέση του ψυγείου ή βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή στον τοίχο.
2 Τοποθετήστε το ψυγείο σε όρθια θέση, χωρίς να ακουμπά πάνω σε οτιδήποτε.
3 Ρυθμίστε τα πόδια.
4 Αφαιρέστε το φαγητό και αντικαταστήστε το στα ράφια.
5 Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία μέσα στο ψυγείο δεν χτυπούν μεταξύ τους.
Video Alternative Text Video Alternative Text
Βούισμα συμπιεστή

Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τον συμπιεστή προκαλείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα που τροφοδοτεί τη μηχανική αντλία. Κάθε φορά που εκκινείτε ο συμπιεστής, παράγεται ο θόρυβος.

Ο αριθμός εκκινήσεων του συμπιεστή εξαρτάται από:

1 Την ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία.
2 Την συχνότητα με την οποία ανοίγει και κλείνει η πόρτα.
3 Την θερμοκρασία του χώρου.
4 Την ποσότητα αερισμού γύρω από το προϊόν.
5 Την παρουσία ζεστού φαγητού ή / και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.
Video Alternative Text Video Alternative Text

Εάν ένας από τους τεχνικούς μας έχει ελέγξει ήδη το ψυγείο για τυχόν θορύβους και δεν μπορούσε να εντοπίσει κάποια βλάβη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το προϊόν σας βρίσκετε σε καλή κατάσταση.

Σημείωση: Εάν το προϊόν δεν έχει τεχνικά προβλήματα, θα πρέπει να καταβάλετε το κόστος που συμφωνήθηκε με τον πάροχο υπηρεσιών για την επίσκεψη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας