Ποιοι είναι οι θόρυβοι που μπορεί να κάνει το Samsung ψυγείο ή η κατάψυξή μου?

Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι κατασκευαστές όλων των προϊόντων ψύξης έπρεπε να αντικαταστήσουν τα παλιά επιβλαβή για το περιβάλλον ψυκτικά, κοινώς γνωστά ως "φρέον".

 

Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται σήμερα, το ισοβουτάνιο, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά απαιτεί υψηλότερη πίεση στο σύστημα ψύξης, το οποίο επηρεάζει το φυσικό ηχητικό επίπεδο των προϊόντων. Θα σας βοηθήσουμε να αναγνωρίσετε και να διακρίνετε τους πιο σύνηθεις ήχους από ασυνήθιστους θορύβους.

 

Μάθετε παρακάτω ποιοι ήχοι θεωρούνται ‘’κανονικοί’’:

Ήχοι γουργουρίσματος, βρασμού ή σταξίματος

Αυτός ο ήχος μπορεί να εκπέμπεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα κατά τη λειτουργία του κυκλώματος. Προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσου μέσω του κυκλώματος καθώς μετατρέπεται από την αέρια στην υγρή κατάσταση. Αυτοί οι τύποι ήχων είναι συνηθισμένοι σε νέα προϊόντα.

Ήχοι γουργουρίσματος, βρασμού ή σταξίματος Ήχοι γουργουρίσματος, βρασμού ή σταξίματος

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι – Βράσιμο

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχοι γουργουρίσματος, βρασμού ή σταξίματος

Ήχος κυκλοφορίας αέρα

Τα προϊόντα με αυτόματη λειτουργία απόψυξης είναι εξοπλισμένα με ανεμιστήρες που προκαλούν την κυκλοφορία του κρύου αέρα μέσα στη μονάδα. Ο ήχος που εκπέμπεται από αυτούς τους ανεμιστήρες μπορεί να ακούγεται. Σε ορισμένα μοντέλα, ο συμπιεστής είναι επίσης εξοπλισμένος με ανεμιστήρα ψύξης.

Ήχος κυκλοφορίας αέρα Ήχος κυκλοφορίας αέρα

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι – Κυκλοφορία αέρα

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχος κυκλοφορίας αέρα

Ήχος σπασίματος

Τα προϊόντα με αυτόματη λειτουργία απόψυξης είναι εξοπλισμένα με ένα στοιχείο θέρμανσης για να επιτρέψουν την απόψυξη. Μπορεί να ακουστούν θόρυβοι, λόγω της διαστολής του υλικού ή της πτώσης υπολειμμάτων πάγου κατά την απόψυξη. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου προϊόντος.

Ήχος σπασίματος Ήχος σπασίματος

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι- Σπάσιμο

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχος σπασίματος

Ήχος ‘’κλικ’’/ μεταλλικός θόρυβος μηχανής

Ένας ήχος σαν κλικ μπορεί να ακουστεί όταν ο συμπιεστής ξεκινά και σταματά. Αυτός ο θόρυβος, που εκπέμπεται από τη συσκευή εκκίνησης, είναι φυσιολογικός για μοντέλα συμπιεστών AC. Τα μοντέλα με συμπιεστές μετατροπέα inverter δεν διαθέτουν ρελέ εκκίνησης.

Ήχος ‘’κλικ’’\/ μεταλλικός θόρυβος μηχανής Ήχος ‘’κλικ’’\/ μεταλλικός θόρυβος μηχανής

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι – ήχος ‘’Κλικ’’/ μεταλλικός θόρυβος μηχανής

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχος ‘’κλικ’’/ μεταλλικός θόρυβος μηχανής

Ήχοι δόνησης

Το ψυγείο περιέχει σωλήνες που δονούνται ελαφρά κατά την πίεση του ψυκτικού στο σύστημα. Αυτοί οι σωλήνες δεν πρέπει να φράσσονται ή να έρχονται σε επαφή με άλλους σωλήνες ή καλώδια. Είναι επίσης πιθανό για τα ράφια, τα συρτάρια και άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό των ψυγείων να δημιουργούνται δονήσεις όταν λειτουργεί το ψυγείο.

Προσπαθήστε να αποτρέψετε την προέλευση του θορύβου:

1 Αλλάξτε τη θέση του ψυγείου ή βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή στον τοίχο.
2 Τοποθετήστε το ψυγείο σε όρθια θέση, χωρίς να ακουμπά πάνω σε οτιδήποτε.
3 Ρυθμίστε τα πόδια.
4 Αφαιρέστε το φαγητό και αντικαταστήστε το στα ράφια.
5 Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία μέσα στο ψυγείο δεν χτυπούν μεταξύ τους.
Ήχοι δόνησης Ήχοι δόνησης

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι / Δόνηση

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχοι δόνησης

  • ΒΒΒΒ!
  • ΦΡΡΡΡ!
Ήχος βουίσματος συμπιεστή

Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τον συμπιεστή προκαλείται από τον ηλεκτρικό κινητήρα που τροφοδοτεί τη μηχανική αντλία. Κάθε φορά που εκκινείτε ο συμπιεστής, παράγεται ο θόρυβος.

Ο αριθμός εκκινήσεων του συμπιεστή εξαρτάται από:

1 Την ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία.
2 Την συχνότητα με την οποία ανοίγει και κλείνει η πόρτα.
3 Την θερμοκρασία του χώρου.
4 Την ποσότητα αερισμού γύρω από το προϊόν.
5 Την παρουσία ζεστού φαγητού ή / και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.
Ήχος βουίσματος συμπιεστή Ήχος βουίσματος συμπιεστή

Ψυγείο/Κατάψυξη

Κανονικοί ήχοι - Ήχος βουίσματος

Ο θόρυβος που πρόκειται να ακούσετε έχει ενισχυθεί για να σας βοηθήσει να τον αναγνωρίσετε καλύτερα

Ήχος βουίσματος συμπιεστή

Εάν ένας από τους τεχνικούς μας έχει ελέγξει ήδη το ψυγείο για τυχόν θορύβους και δεν μπορούσε να εντοπίσει κάποια βλάβη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το προϊόν σας βρίσκετε σε καλή κατάσταση.

Σημείωση: Εάν το προϊόν δεν έχει τεχνικά προβλήματα, θα πρέπει να καταβάλετε το κόστος που συμφωνήθηκε με τον πάροχο υπηρεσιών για την επίσκεψη.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας