Η περιστρεφόμενη πλάκα του φούρνου μικροκυμάτων δε λειτουργεί

Εάν η πλάκα του φούρνου μικροκυμάτων δεν περιστρέφεται, το φαγητό μπορεί να ζεσταθεί άνισα. Διαβάστε τον παρακάτω οδηγό για να το διορθώσετε.

Εάν το έχετε εγκαταστήσει για πρώτη φορά

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μέσα από το φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήστε τον κυλινδρικό δακτύλιο και την περιστρεφόμενη πλάκα. Ελέγξτε ότι περιστρέφεται ελέυθερα.

Περιστρεφόμενη πλάκα φούρνου μικροκυμάτων.

Σημείωση: Μην λειτουργήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς τον κυλινδρικό δακτύλιο και την περιστρεφόμενη πλάκα.

Η περιστρεφόμενη πλάκα κουνιέται όταν περιστρέφεται και κάνει θόρυβο

  • Αιτία: Υπολείμματα τροφίμων είναι κολλημένα στο κάτω μέρος του φουρνού μικροκυμάτων.
  • Λύση: Καθαρίστε και επιθεωρήστε το σημείου του κυλίνδρου.

Υπολείμματα τροφίμων ή άλλα υλικά που βρίσκονται στους κυλίνδρους ή στο κάτω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μη σταθερή και θορυβώδης περιστρεφόμενη πλάκα.

Βήμα 1. Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη πλάκα και τον κυλινδρικό τροχό και καθαρίστε τα με ζεστό σαπουνόνερο.

Βήμα 2. Καθαρίστε το κάτω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων και τον κομμάτι του κυλίνδρου.

Καθαρίστε το κομμάτι του κυλίνδρου.

Βήμα 3. Στεγνώστε όλα τα κομμάτια προσεκτικά και επανασυναρμολογήστε.

Βήμα 4. Επιβεβαιώστε ότι το κέντρο της περιστρεφόμενης πλάκας έχει έναν ζεύκτη που συνδέεται με το μοτέρ. Εάν αυτό δεν είναι σωστά τοποθετημένο, η περιστρεφόμενη πλάκα δεν θα γυρίσει και θα κάνει αρκετό θόρυβο.

Σωστή τοποθέτηση περιστρεφόμενης πλάκας.

Κατά την περιστροφή, η περιστρεφόμενη πλάκα βγαίνει από τη θέση της ή σταματάει να περιστρέφεται

  • Αιτία: Δεν υπάρχει κυλινδρικός δακτύλιος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
  • Λύση: Τποθετήστε τον κυλινδρικό δακτύλιο και δοκιμάστε ξανά.

Η περιστρεφόμενη πλάκα μετακινείται κατά την περιστροφή

  • Αιτία: Ο κυλινδρικός δακτύλιος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ή υπαρχεί αρκετό φαγητό ή το δοχείο είναι αρκετά μεγάλο και ακουμπάει τα πλαϊνά τοιχώματα του φούρνου μικροκυμάτων.
  • Λύση: Ρυθμίστε την ποσότητα φαγητού και μην χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι πολύ μεγάλα.

Σημείωση: Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται μετά και την επαλήθευση των προαναφερθέντων λύσεων, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας