Εμφάνιση κωδικών πληροφοριών στο φούρνο μικροκυμάτων μου

Οι περισσότεροι κωδικοί πληροφοριών για τα μικροκύματα συνήθως απαιτούν επαλήθευση από τεχνικό. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κωδικοί πληροφοριών που μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις αντίστοιχες προτάσεις

Περιγραφή

Ενέργεια

C-20 / E-21 / E-22

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ανοιχτός ή βραχυκυκλωμένος.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου μικροκυμάτων και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

C-A1 / E-A1

Αυτός ο κωδικός εμφανίζεται όταν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν αισθάνεται ότι ο αποσβεστήρας ανοίγει ή κλείνει για 1 λεπτό.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου μικροκυμάτων και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

C-F0 / E-83

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής και της δευτερεύουσας MICOM.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου μικροκυμάτων και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

C-21 / E-24

Αυτός ο κωδικός εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία μικροκυμάτων είναι υψηλή.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία ανέβει πάνω από την οριακή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία κάθε προγράμματος. (Αίσθηση φωτιάς.)

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε αρκετή ώρα μέχρι να κρυώσει και, στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά το φούρνο μικροκυμάτων.

C-F2 / -tE- / -TE-

Παρουσιάζεται μη φυσιολογική επικοινωνία στο πλήκτρο αφής.

Πατήστε «Διακοπή» για να προσπαθήσετε ξανά.

C-d0 / -SE- / SE

Το πλήκτρο αφής πατήθηκε για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε το κουμπί. (σκόνη, νερό)

Εάν εμφανιστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Σημείωση: Εάν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί πληροφοριών εκτός από τους παραπάνω 6 κωδικούς πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας