Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τον καθαρισμό του Samsung φούρνου μικροκυμάτων σας

Τα παρακάτω εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση λίπους και υπολειμμάτων τροφών: 


Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Πόρτα και τσιμούχες πόρτας. 
Περιστρεφόμενος δίσκος και δακτύλιος κύλισης.

Σημείωση: Πάντοτε να φροντίζετε, ώστε οι τσιμούχες της πόρτας να είναι καθαρές και η πόρτα να κλείνει κανονικά. Εάν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια, επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής και προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

1 Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και χλιαρό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2 Απομακρύνετε τυχόν πιτσιλιές ή λεκέδες από τις εσωτερικές επιφάνειες ή από το δακτύλιο κύλισης με ένα πανί και σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3 Για την αφαίρεση τροφής που έχει κολλήσει και την απομάκρυνση των μυρωδιών, τοποθετήστε στον περιστρεφόμενο δίσκο ένα φλιτζάνι αραιωμένου χυμού λεμονιού και θερμάνετε για δέκα λεπτά στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος.
4 Να πλένετε το πιάτο (πλένεται σε πλυντήριο πιάτων) όποτε απαιτείται. ΜΗΝ ρίχνετε νερό στις οπές εξαερισμού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με αποξεστικά και χημικούς διαλύτες. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις τσιμούχες της πόρτας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν σωματίδια που:

Συσσωρεύονται.

Εμποδίζουν το σωστό κλείσιμο της πόρτας.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας