Τι πρέπει να κάνω όταν το ψυγείο μου δεν λειτουργεί κανονικά;

Εάν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί κανονικά, συνιστάται να ελέγξετε πρώτα την παροχή ρεύματος. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος και αντιμετωπίζετε ακόμα πρόβλημα με το ψυγείο σας, διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εάν κάνατε ό,τι περνά απ' το χέρι σας στο σπίτι αλλά το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Ελέγξτε τον χώρο εγκατάστασης

Το ψυγείο θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε σημείο με επαρκή χώρο. Αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 10 εκατοστών γύρω από το ψυγείο και 5 εκατοστών από την οροφή. Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να απελευθερώνει τη θερμότητά του. Εάν το ψυγείο είναι μπλοκαρισμένο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά.

το ψυγείο θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε σημείο με επαρκή χώρο

Ελέγξτε εάν στέκεται επίπεδα το ψυγείο

Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου περίπου 30 με 40 εκατοστά και κατόπιν αφήστε την. Η πόρτα θα πρέπει να κλείσει μόνη της. Εάν δεν κλείσει, ελέγξτε τις ρυθμιζόμενες βίδες στα πόδια του ψυγείου, τα οποία βρίσκονται εμπρός και κάτω από το ψυγείο. 

Επίσης, ελέγξτε εάν κάθεται επίπεδα το ψυγείο. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, το ψυγείο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

ελέγξτε την επιπεδότητα του ψυγείου

Ο χώρος πίσω από το ψυγείο πρέπει να είναι καθαρός

Συνιστούμε να καθαρίζετε με μια ηλεκτρική σκούπα τον χώρο πίσω από το ψυγείο μία ή δύο φορές τον χρόνο. Είναι σημαντικό ο χώρος του συμπιεστή να παραμένει καθαρός, χωρίς σκόνη, προκειμένου να αποτρέπεται η εναλλαγή θερμότητας. Προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την παρουσία σκόνης στον χώρο πίσω από το ψυγείο είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία πάγου ή η παρουσία υγρασίας στο ψυγείου ή/και στην κατάψυξη, καθώς και ο αυξημένος θόρυβος λειτουργίας.

φροντίστε να μην έχει εμπόδια ο χώρος πίσω από το ψυγείο

Μην τοποθετείτε προϊόντα μπροστά από τις οπές κυκλοφορίας αέρα

Οι οπές κυκλοφορίας αέρα του συστήματος No-Frost στο εσωτερικό του ψυγείου και της κατάψυξης δεν πρέπει να έχουν εμπόδια. Συνιστάται ιδιαίτερα να μην τοποθετείτε προϊόντα μπροστά σε αυτά τα ανοίγματα, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί υγρασία κάτω από τα συρτάρια των λαχανικών ή πάγος στο πίσω τοίχωμα.

μην τοποθετείτε προϊόντα μπροστά από τις οπές κυκλοφορίας αέρα

Δείτε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη

Εάν το ψυγείο δεν ψύχει, αλλά η κατάψυξη λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία Διακοπών (Vacation) (εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο δικό σας μοντέλο). Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών (vacation) στην οθόνη και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

απενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών

Σημείωση: 

  • Η σχεδίαση του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από το μοντέλο σας.
  • Η εικόνα αυτή αποτελεί παράδειγμα στα Αγγλικά, αλλά είναι διαθέσιμη στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας