Τι να κάνω όταν η οθόνη του φούρνου δεν αντιδρά όταν πατιέται;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η οθόνη του φούρνου δεν λειτουργεί όταν πατιέται. Ελέγξτε τις αιτίες και τις λύσεις παρακάτω.

  • Ελέγξτε εαν η οθόνη είναι κλειδωμένη (Παιδικό κλείδωμα).

- Το σχήμα του Control Lock ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά συνήθως υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο κλειδαριάς, κωδικό L (ή Lock) ή και τα δύο.

Κλείδωμα στην οθόνη.

- Πώς να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά: Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα.

Ο τρόπος ξεκλειδώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

εικόνα κλειδώματος για παιδιά.
  • Ελέγξτε τα διαθέσιμα πάνελ για την τρέχουσα λειτουργία.

- Σε ορισμένα μοντέλα ανάβουν μόνο τα κουμπιά που είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή και θα αγνοήσουν όλες τις εισόδους από άλλα κουμπιά επειδή δεν είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν κουμπιά που δεν μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία και τη σειρά ρύθμισης.

- Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο το κουμπί που θέλετε να ενεργοποιήσετε δεν λειτουργεί.

1) Ο πυρολυτικός καθαρισμός, ο καθετήρας κρέατος και πολλές άλλες λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν εάν εισαχθεί ξεχωριστά.

2) Το διπλό μαγείρεμα λειτουργεί μόνο όταν τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό. Οι τρόποι μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούν διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή της κοιλότητας (Μονή, Επάνω, Κάτω).

3) Η λειτουργία ανιχνευτή κρέατος λειτουργεί μόνο όταν ο καθετήρας τοποθετηθεί στο φούρνο. (Άλλες ρυθμίσεις, όπως ο πυρολυτικός καθαρισμός, θα απενεργοποιηθούν όταν εισαχθεί ο αισθητήρας.)

4) Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "----", ελέγξτε ξανά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σύμφωνα με τον τρόπο μαγειρέματος.

 

  • Ελέγξτε εάν έχει κολλήσει ξένη ύλη ανάμεσα στα κουμπιά.

- Αφαιρέστε το ξένο υλικό και δοκιμάστε ξανά.

 

  • Σε περίπτωση μοντέλου αφής, ελέγξτε αν ο πίνακας είναι υγρός.

- Αφαιρέστε την υγρασία και δοκιμάστε ξανά.

 

  • Ελέγξτε εάν έχει εμφανιστεί ο κωδικός C-d0.

- Ο κωδικός C-d0 εμφανίζεται όταν πατάτε ένα κουμπί και το κρατάτε για κάποιο χρονικό διάστημα.

- Καθαρίστε τα κουμπιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό πάνω/γύρω τους. Στη συνέχεια, σβήστε το φούρνο και δοκιμάστε ξανάg.

Σημείωση:

  • Εάν ο πίνακας εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά τον έλεγχο των παραπάνω λύσεων, απενεργοποιήστε τον φούρνο, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά.
  • Εάν το ζήτημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας