Πως να χειριστείτε τις ερωτήσεις πελατών σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή

Η HP χειρίζεται όλες τις ερωτήσεις που αφορούν εκτυπωτές, επομένως, επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα της HP για περαιτέρω βοήθεια