Πώς ενεργοποιώ τα στερεοφωνικά ηχεία Dolby Atmos του Note9;

Η τεχνολογία Dolby Atmos προσφέρει μία υψηλής ποιότητας εμπειρία 3D ήχου surround χωρίς να χρειάζονται ακουστικά. 

1

Πατήστε Ρυθμίσεις και ανοίξτε την επιλογή Ήχοι και δόνηση.

2

Πατήστε Ποιότητα ήχου και εφέ.

Πατήστε Ποιότητα ήχου και εφέ
3 Σύρετε τον διακόπτη Dolby Atmos για να τον ενεργοποιήσετε.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Dolby Atmos
4 Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε Dolby Atmos και επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
Λειτουργίες Dolby Atmos

Σημείωση: Ορισμένα ηχητικά εφέ δεν υποστηρίζονται όταν η λειτουργία Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένη.

1 Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας το δάχτυλό σας από το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω.
2 Επιλέξτε διευρυμένη προβολή των επιλογών στον πίνακα ειδοποιήσεων.
Πίνακας ειδοποιήσεων
3 Σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα αριστερά.
Διευρυμένη προβολή πίνακα ειδοποιήσεων
4

Πατήστε Dolby Atmos.

Dolby Atmos στον πίνακα ειδοποιήσεων

Σημείωση: Μερικές φορές, όταν η λειτουργία Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένη είναι πιθανό οι λευκοί ήχοι να ακούγονται πολύ δυνατά κατά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου ήχου ή αρχείων βίντεο. Σε περίπτωση όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνιστούμε την απενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας