Πώς συνδέω το Note9 σε μια οθόνη που χρησιμοποιεί το σύστημα DeX;

Το Samsung DeX σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το smartphone σας σαν υπολογιστή, συνδέοντας τη φορητή συσκευή σας σε μια εξωτερική οθόνη, όπως για παράδειγμα μια τηλεόραση ή μια οθόνη υπολογιστή.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημα αξεσουάρ που υποστηρίζονται από το Samsung DeX για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων απόδοσης και δυσλειτουργιών εξαιτίας εφαρμογών τρίτων.

Μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας σε μια εξωτερική οθόνη με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Καλώδιο DeX

Το καλώδιο DeX Cable είναι ο ευκολότερος τρόπος σύνδεσης του Note9 σας σε μια οθόνη, καθώς κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω ενός μόνο καλωδίου.

Καλώδιο DeX
1 Συνδέστε το καλώδιο στο Note9 σας.
2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή σας.

Θα εμφανιστούν στην οθόνη σας δύο επιλογές:

Έναρξη Samsung DeX: Θα απενεργοποιηθεί η οθόνη της φορητής συσκευής και θα εμφανιστεί στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας desktop. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως επιφάνεια για χρήση ως ποντίκι (pad) για να ελέγχετε τι συμβαίνει στην οθόνη. 

Επιφάνεια αφής για χρήση ως ποντίκι (touchpad) του Samsung DeX

Εναλλαγή σε screen mirroring: Το περιεχόμενο του Note9 θα αντιγραφεί στη συνδεδεμένη οθόνη.

Λειτουργία screen mirror του Samsung DeX
Αντάπτορας HDMI (USB Type-C to HDMI)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Note9 σε μια εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα HDMI ή έναν αντάπτορα με πολλαπλές θύρες.

Αντάπτορας HDMI- USB Type C
Αντάπτορας HDMI- USB με πολλαπλές θύρες
1 Συνδέστε το Note9 σας στον αντάπτορα.
2 Συνδέστε τον αντάπτορα στην τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή σας.

Θα εμφανιστούν στην οθόνη σας δύο επιλογές:

Έναρξη του Samsung DeX: Θα απενεργοποιηθεί η οθόνη της φορητής συσκευής και θα εμφανιστεί στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας desktop. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως επιφάνεια για χρήση ως ποντίκι (pad) για να ελέγχετε τι συμβαίνει στην οθόνη. 

Επιφάνεια αφής για χρήση ως ποντίκι (touchpad) του Samsung DeX

Εναλλαγή σε screen mirroring: Το περιεχόμενο του Note9 σας θα αντιγραφεί στη συνδεδεμένη οθόνη.

Λειτουργία screen mirror του Samsung DeX
DeX Pad
1 Συνδέστε το DeX Pad σε μια πηγή τροφοδοσίας.
2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του DeX Pad και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια τηλεόραση ή τη θύρα HDMI της οθόνης του υπολογιστή.
Συνδέστε το καλώδιο HDMI στο DeX Pad
3 Συνδέστε το smartphone σας στον συζευκτήρα φορητής συσκευής (USB Type-C) πάνω στο DeX Pad.
Συνδέστε το κινητό στο DeX Pad

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή του smartphone στον συζευκτήρα πραγματοποιείται σε οριζόντια θέση. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημία στο DeX Pad και το smartphone σας. 

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας