Πώς βάζω το κινητό μου σε ασφαλή λειτουργία

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
2 Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας.Μόλις εμφανιστεί το logo της Samsung,πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης (Volume down).
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας.Μόλις εμφανιστεί το logo της Samsung,πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης (Volume down)

Τώρα η συσκευή σας θα λειτουργεί χωρίς να τρέχουν οι εγκατεστημένες εφαρμογές από το Play Store, οπότε μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία της χωρίς τρίτες εφαρμογές.
 

Για να απενεργοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία, απλώς απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κάντε εκ νέου επανεκκίνηση.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας