Πώς να διορθώσετε προβλήματα σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνο ή το tablet σας

Ακολουθούν δύο βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δείτε τι προκαλεί την καθυστέρηση και για να επανασυνδέσετε τη συσκευή σας σε χρόνο μηδέν.

Σημείωση:

  • Τα στιγμιότυπα οθόνης και τα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας και την έκδοση λογισμικού.

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου ή του tablet σας είναι ενεργοποιημένο και δείτε εάν μπορείτε να αναζητήσετε ή να βρείτε τη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Ορίστε πώς:

Ανοίξτε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να ελέγξετε τη σύνδεση Bluetooth

Σύρετε από πάνω προς τα κάτω στην οθόνη του τηλεφώνου ή του tablet σας και ελέγξτε εάν το εικονίδιο Bluetooth είναι ενεργό

Αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε

Επιλέξτε τη ρύθμιση συνδέσεων Επιλέξτε τη ρύθμιση συνδέσεων

➊ Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Συνδέσεις"

ελέγξτε εάν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο ελέγξτε εάν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο

➋ Ελέγξτε εάν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε το μενού

επιλέξτε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές για αντιστοίχιση επιλέξτε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές για αντιστοίχιση

➌ Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε μέσα από τη λίστα "Διαθέσιμες συσκευές"

Σημείωση:

  • Η Bluetooth συσκευή σας ενδέχεται να μην συνδεθεί με το τηλέφωνο ή το tablet σας εάν είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή. Εάν έχετε αντιστοιχίσει προηγουμένως την Bluetooth συσκευή σας με μια άλλη συσκευή που βρίσκεται εντός εμβέλειας, δοκιμάστε να την αποσυνδέσετε από εκείνη τη συσκευή προτού την αντιστοιχίσετε με μια νέα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Όταν το Bluetooth είναι ενεργό, αλλά αποσυνδέεται και επανασυνδέεται συνεχώς, δοκιμάστε τα εξής:

Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Γενική διαχείριση". Πατήστε "Επαναφορά". Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά αφού επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Επαναφορά Επαναφορά

Για να σταθεροποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου ή του tablet σας και της συσκευής Bluetooth, δείτε εάν μπορείτε να κάνετε σάρωση ή κλικ για να δείτε κάθε βήμα.

Σημείωση:

  • Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να παρεμποδιστεί από μια απότομη κίνηση ή εάν η απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι άνω των 10 μέτρων (33 ποδιών).
  • Η τοποθέτηση μεταλλικών αυτοκόλλητων κοντά στην κεραία ή η χρήση μεταλλικών προστατευτικών καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αντιστοίχισης. Το να βρίσκεστε σε μια πολυσύχναστη περιοχή είναι επίσης μία από τις αιτίες των παρεμβολών στη σύνδεση Wi-Fi και στο εύρος ζώνης Bluetooth (2,4 GHz).
  • Ο τρόπος επιβεβαίωσης της σύνδεσής σας Bluetooth μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή αντιστοίχισης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για να τη θέσετε σωστά σε λειτουργία αντιστοίχισης.
    (Π.χ. ακουστικά: Τοποθετήστε τα ακουστικά σας στη θήκη τους και κλείστε το κάλυμμα. Στη συνέχεια, ανοίξτε το ξανά.
    Ακουστικά κεφαλής: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί κλήσης για 7-8 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει και θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας την πραγματοποίηση της σύνδεσης.)

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας