Χρήση της λειτουργία Diagnostics στην εφαρμογή Samsung Members στο κινητό σας

Η εφαρμογή Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες, όπως η διάγνωση προβλημάτων της συσκευής κι επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήματα και αναφορές σφάλματος. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε πληροφορίες με τους άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να δείτε τα τελευταία νέα και συμβουλές. Η εφαρμογή Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Πώς να κάνετε διάγνωστικό έλεγχο στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Members

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας μέσω της λειτουργίας Diagnostics της εφαρμογής Samsung Members. Για να «τρέξει» η λειτουργία Diagnostics μέσω της εφαρμογής Samsung Members, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλογή εικονιδίου Συν και Λήψη βοήθειας στην εφαρμογή Samsung members. Επιλογή εικονιδίου Συν και Λήψη βοήθειας στην εφαρμογή Samsung members.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Samsung Members και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο Συν (+) για περισσότερες επιλογές. Εναλλακτικά, πατήστε την επιλογή Λήψη βοήθειας.

Επιλογή λειτουργίας Diagnostics. Επιλογή λειτουργίας Diagnostics.

Βήμα 2. Επιλέξτε τη λειτουργία Diagnostics.

Επιλογή Εκκίνησης. Επιλογή Εκκίνησης.

Βήμα 3. Εάν θέλετε να διατρέξετε όλους τους ελέγχους της λειτουργίας Diagnostic πατήστε την επιλογή Εκκίνηση.

Εμφάνιση οθόνης ελέγχου. Εμφάνιση οθόνης ελέγχου.

Βήμα 4. Το Galaxy τηλέφωνό σας θα διατρέξει τότε τους ελέγχους. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο.

Εμφάνιση μενού αντικειμένου της λειτουργίας Diagnostics. Εμφάνιση μενού αντικειμένου της λειτουργίας Diagnostics.

Βήμα 5. Εάν προτιμάτε να ελέγξετε απλά μια συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν έχετε παρά να πατήσετε τη ρύθμιση για να ξεκινήσει.

Πώς να υποβάλλετε μια αναφορά σφάλματος

Μπορείτε χάρη στην εφαρμογή Samsung Members να υποβάλετε μια αναφορά σφάλματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζει το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να υποβάλλετε αναφορά σχετικά με ζητήματα όπως αργή συσκευή, υπερθέρμανση, σύστημα/ρυθμίσεις και πολλά άλλα. Δείτε τα παρακάτω βήματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αναφοράς. 

Επιλογή εικονιδίου Συν. Επιλογή εικονιδίου Συν.

Βήμα 1. Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Samsung Members και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο Συν (+) για περισσότερες επιλογές.

Επιλογή αναφορών σφάλματος. Επιλογή αναφορών σφάλματος.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Αναφορές σφάλματος.

Εμφάνιση κατηγοριών αναφορών σφάλματος. Εμφάνιση κατηγοριών αναφορών σφάλματος.

Βήμα 3. Επιλέξτε από τις λίστες κατηγοριών σχετικά με το ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει η συσκευή σας.

Εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με το ζήτημα της αναφοράς σφάλματος. Εμφάνιση λεπτομερειών σχετικά με το ζήτημα της αναφοράς σφάλματος.

Βήμα 4. Καταχωρίστε τις λεπτομέρειες του ζητήματος ή επισυνάψτε ένα βίντεο ή στιγμιότυπο οθόνης, διευκολύνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την κατανόηση του προβλήματος. Στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο Αποστολή για να ολοκληρώσετε την αναφορά.

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το κινητό σας τηλέφωνο Samsung, tablet ή wearables, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μιας αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας