Πώς να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές εφαρμογές στο Galaxy Fold

Η δυνατότητα Πολλαπλά Ενεργά Παράθυρα του Galaxy Fold σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγετε και να εκτελείτε τρεις εφαρμογές ταυτόχρονα.

Μεταγραφή: Πώς να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές εφαρμογές

Εκκίνηση μιας εφαρμογής
 

Από το δεξί άκρο της οθόνης, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά
 

Επιλέξτε μια δεύτερη εφαρμογή από τη λίστα
 

Από το δεξί άκρο της οθόνης, σύρετε και πάλι το δάχτυλό σας προς τα αριστερά
 

Επιλέξτε μια τρίτη εφαρμογή από τη λίστα
 

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εφαρμογής σύρετε τους κύκλους μεταξύ των παραθύρων είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά
 

Για να αλλάξετε τη θέση των εφαρμογών σας πατήστε και κρατήστε πατημένη την μπάρα εργαλείων και σύρετέ την σε μια νέα τοποθεσία
 

Πατήστε πάνω στην μπάρα εργαλείων και στη συνέχεια στο "X" για να κλείσετε μια εφαρμογή
 

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας