Πώς κάνω χειροκίνητη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης;

Για να ενημερώσετε χειροκίνητα το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Σημείωση: Kαταγράψτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις πριν από την ενημέρωση, ώστε να μπορείτε να τις διαμορφώσετε ξανά αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Μετά από μια ενημέρωση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου επανέρχονται στις προεπιλογές τους. 

Βήμα 1 : Προετοιμασία συσκευής USB

1 Από έναν υπολογιστή, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και λάβετε το πακέτο ενημέρωσης σε μια συσκευή USB.
2 Αποθηκεύστε το πακέτο ενημέρωσης στην συσκευή flash USB.
3 Πηγαίνετε στην συσκευή USB και ανοίξτε το αρχείο.
4 Πατήστε "Εγκατάσταση".
Πηγαίνετε στην συσκευή USB και ανοίξτε το αρχείο
5 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας φάκελος "T-KTMDEUC" στον κεντρικό φάκελο του USB.
6 Αφαιρέστε την συσκευή USB από τον υπολογιστή σας.

Βήμα 2 : Ενημέρωση λογισμικού της τηλεόρασης

1 Συνδέστε τη συσκευή USB που περιέχει το πακέτο ενημέρωσης στην τηλεόραση.
2 Στο μενού της τηλεόρασης, μεταβείτε στην επιλογή Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα. Η τηλεόραση αναζητά το λογισμικό στη μονάδα USB. Όταν βρει το λογισμικό, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
Remote management
Software update
Update Now
3 Επιλέξτε «Ok». Η τηλεόραση ενημερώνει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
Επιλέξτε ok Η τηλεόραση ενημερώνει το λογισμικό

Προσοχή: Μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αφαιρέσετε την συσκευή USB προτού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Μετά από μια αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου επανέρχονται στις προεπιλογές.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας