Πώς να κάνω σάρωση και ταξινόμηση καναλιών στην τηλεόρασή μου;

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε σάρωση και ταξινομήση καναλιών, ανάλογα με τη σειρά τηλερόρασης που έχετε.

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τον αριθμό και κωδικό μοντέλου της συσκευής σας μέσω της Υποστήριξης της Samsung.

Σειρά TU / ΑU / Q / LS (μοντέλα 2020 - 2021)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί ΗΟΜΕ (εικονίδιο σπιτάκι) από το τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε το αρχικό μενού.
 2. Στην συνέχεια πατήστε το αριστερό πλήκτρο του τηλεκοντρόλ και κατευθυνθείτε αριστερά μέχρι να συναντήσετε την επιλογή Ρυθμίσεις (εικονίδιο γρανάζι) και πατήστε OK.
 3. Στην συνέχεια μετακινηθείτε στην επιλογή Εκπομπή και πατήστε το ΟΚ.
 4. Πατήστε τον Αυτόματο συντονισμό και στη συνέχεια Έναρξη.
 5. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλέξτε κεραία και στη συνέχεια ορίσετε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.
 6. Τέλος πατήστε Σάρωση.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

 1. Πατήστε το κουμπί ΗΟΜΕ (εικονίδιο σπιτάκι) απο το τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε το αρχικό μενού.
 2. Επιλέξτε την Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ανεβείτε στην επιλογή Λίστα καναλιών και πατήστε ΟΚ.
 3. Στην συνέχεια πατήστε αριστερά ,βεβαιωθείτε οτι είναι επιλεγμένο το Όλα και μετά πατήστε ΟΚ στην επιλογή Επεξεργασία καναλιών.
 4. Στην οθόνη επεξεργασία καναλιών αφού επιλέξετε ένα κανάλι για αλλαγή(πατήστε ΟΚ) επιλέξτε Αλλαγή αριθμού.
 5. Μεταφέρετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε ΟΚ για να το αποθηκέυσετε.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να αλλάξετε την θέση κάποιου άλλου καναλιού.
 7. Επιλέξτε Έξοδος για κλείσιμο της οθόνης επεξεργασίας καναλιών.
Σειρά KU / MU / NU / RU / Q / LS (μοντέλα 2016 - 2019)

Για σάρωση καναλιών

 1. Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 2. Πατήστε το κουμπί ΗΟΜΕ (εικονίδιο σπιτάκι) απο το τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε το αρχικό μενού.
 3. Στην συνέχεια πατήστε το αριστερό πλήκτρο του τηλεκοντρόλ και κατευθυνθείτε αριστερά μέχρι να συναντήσετε την επιλογή Ρυθμίσεις (εικονίδιο γρανάζι) και πατήστε το OK.
 4. Στην συνέχεια μετακινηθείτε στην επιλογή Εκπομπή και πατήστε το ΟΚ.
 5. Πατήστε τον Αυτόματο συντονισμό και στη συνέχεια έναρξη.
 6. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλέξτε κεραία και στη στη συνέχεια ορίσετε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό
 7. Τέλος πατήστε Σάρωση.

 

Για ταξινόμηση καναλιών

 1. Πατήστε το κουμπί ΗΟΜΕ (εικονίδιο σπιτάκι) απο το τηλεχειριστήριο για να προβάλλετε το αρχικό μενού.
 2. Επιλέξτε την Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ,ανεβείτε στην επιλογή Λίστα καναλιών και πατήστε ΟΚ.
 3. Στην συνέχεια πατήστε δεξιά,βεβαιωθείτε οτι είναι επιλεγμένο το Όλα και μετά πατήστε ΟΚ στην επιλογή Επεξεργασία καναλιών.
 4. Στην οθόνη επεξεργασία καναλιών αφού επιλέξετε ένα κανάλι για αλλαγή(πατήστε ΟΚ) επιλέξτε Αλλαγή αριθμού.
 5. Μεταφέρετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε ΟΚ για να το αποθηκέυσετε.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να αλλάξετε την θέση κάποιου άλλου καναλιού.
 7. Επιλέξτε Έξοδος για κλείσιμο της οθόνης επεξεργασίας καναλιών.
Σειρά F / Η / J (μοντέλα 2013 - 2015)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Εκπομπή” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. συντονισμός” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 3. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλέξτε κεραία και στη στη συνέχεια ορίσετε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

 1. Επιλέξτε το κουμπί MENU (απο το τηλεχειριστήριο).
 2. Στη συνέχεια επιλέξτε Εκπομπή.
 3. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Επεξεργασία καναλιού.
 4. Πηγαίνετε στο κανάλι το οποίο θέλετε να μεταφέρετε και πατήστε ΟΚ.
 5. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού.
 6. Στη συνέχεια μεταφέρετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε ΟΚ για να το αποθηκέυσετε.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 εως 6 για να αλλάξετε την θέση κάποιου άλλου καναλιού.
 8. Επιλέξτε EXIT απο το τηλεχειριστήριο.
Σειρά ΕH / ES (μοντέλα 2012)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Κανάλι” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. συντονισμός” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 3. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλέξτε κεραία και στη στη συνέχεια ορίζουμε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

Στα μή Smart TV μοντέλα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί CONTENT απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Στην συνέχεια επιλέξτε Λίστα καναλιών.
 3. Πηγαίνετε στο καναλι που θέλετε να μεταφέρετε δίχως να πατήσετε ENTER και πατήστε το κουμπί TOOLS (στο τηλεκοντρόλ).
 4. Επιλέξτε Επεξεργασιά αριθμού καναλιών.
 5. Στη συνέχεια μπορείτε να το μεταφέρετε στη θέση, τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ENTER. Θα βγάλει ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”.
 6. Πατήστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ταξινομήσετε κάποιο άλλο κανάλι.
 8. Πατήστε EXIT για έξοδo.

 

Στα Smart TV μοντέλα (5500 και πάνω).

 1. Επιλέξτε το κουμπί SMART HUB απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Στην συνέχεια επιλέξτε κανάλι.
 3. Πηγαίνετε στο κανάλι που θέλετε να μεταφέρετε δίχως να πατήσετε ENTER και πατήστε TOOLS (στο τηλεκοντρόλ).
 4. Επιλέξτε Επεξεργασιά αριθμού καναλιών.
 5. Στη συνέχεια μπορείτε να το μεταφέρετε στη θέση,τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ENTER. Θα βγάλει ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”
 6. Πατήστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για να αλλάξετε την θέση κάποιου άλλου καναλιού.
 8. Πατήστε EXIT για έξοδο.
Σειρά D (μοντέλο 2011)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Κανάλι” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. συντονισμός” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 3. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλεγουμε κεραία και στη στη συνέχεια ορίζουμε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

Στα μή Smart TV μοντέλα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί CONTENT απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Στην συνέχεια επιλέξτε Διαχείριση καναλιών.
 3. Πηγαίνετε στο καναλι που θέλετε να μεταφέρετε δίχως να πατήσετε ENTER και πατήστε το κουμπί TOOLS (στο τηλεκοντρόλ).
 4. Επιλέξτε Επεξεργασιά αριθμού καναλιών.
 5. Στη συνέχεια μπορείτε να το μεταφέρετε στη θέση, τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ENTER. Θα βγάλει ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”.
 6. Πατήστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να ταξινομήσετε κάποιο άλλο κανάλι.
 8. Πατήστε EXIT για έξοδo.

 

Στα Smart TV μοντέλα (5500 και πάνω).

 1. Επιλέξτε το κουμπί SMART HUB απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Στην συνέχεια επιλέξτε κανάλι.
 3. Πηγαίνετε στο κανάλι που θέλετε να μεταφέρετε δίχως να πατήσετε ENTER και πατήστε TOOLS (στο τηλεκοντρόλ).
 4. Επιλέξτε Επεξεργασιά αριθμού καναλιών.
 5. Στη συνέχεια μπορείτε να το μεταφέρετε στη θέση,τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ENTER. Θα βγάλει ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”
 6. Πατήστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αλλάξετε την θέση κάποιου άλλου κανάλιού.
 8. Πατήστε EXIT για έξοδο.
Σειρα C (μοντέλο 2010)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Κανάλι” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. αποθήκευση” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 3. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλεγουμε κεραία και στη στη συνέχεια ορίζουμε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

 1. Επιλέξτε το κουμπί MENU απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Στην συνέχεια επιλέξτε Κανάλι.
 3. Και μετά Διαχείριση καναλιών.
 4. Πηγαίνετε στο καναλι που θέλετε να μεταφέρετε δίχως να πατήσετε ENTER και πατήστε το κουμπί TOOLS (στο τηλεκοντρόλ).
 5. Επιλέξτε Επεξ.αριθμού καναλιών.
 6. Στη συνέχεια μπορείτε να το μεταφέρετε στη θέση, τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ENTER. Θα βγάλει ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”.
 7. Πατήστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για να αλλάξετε την θέση κάποιο άλλου καναλιού.
 9. Πατήστε EXIT για έξοδο.
Σειρα Β (μοντέλο 2009)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Κανάλι” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. αποθήκευση” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 3. Στο ερώτημα κεραία ή καλωδιακή επιλεγουμε κεραία και στη στη συνέχεια ορίζουμε τον τύπο του καναλιού σε ψηφιακό.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή Κανάλι και πατήστε το κουμπί ENTER απο το τηλεχειριστήριο.
 3. Μεταβείτε στην επιλογή Λίστα και πατήστε το κουμπί ENTER απο το τηλεχειριστήριο.
 4. Μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί TOOLS.
 5. Μεταβείτε στην επιλογή Επεξ. αριθμού καναλιών και πατήστε το ENTER.
 6. Μεταφέρετε το κανάλι στην θέση που επιθυμείτε.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να αλλάξετε την θέση κάποιο άλλου καναλιού.
 8. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο.
Σειρά Α (μοντέλο 2008)

Για σάρωση καναλιών

Για να μπορέσετε να επανασυντονίσετε εκ νέου τα κανάλια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί MENU για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Κανάλι” και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER.
 2. Πατήστε το κουμπί pάνω ή κάτω για να επιλέξετε “Αυτόμ. αποθήκευση” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER. Η τηλεόραση θα αρχίσει να αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

 

Για επεξεργασία αριθμού καναλιών

 1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝU απο το τηλεχειριστήριο.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή ΚΑΝΑΛΙ και πατήστε το κουμπί ENTER απο το τηλεχειριστήριο.
 3. Μεταβείτε στην επιλογή ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ και πατήστε το κουμπί ENTER απο το τηλεχειριστήριο.
 4. Μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί ENTER. Ο επιλεγμένος αριθμός και το όνομα του καναλιού μετακινείται στη δεξιά πλευρά.
 5. Μετακινείστε το κανάλι στη θέση αλλαγής και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER. Το επιλεγμένο κανάλι αλλάζει θέση με εκείνο που είχε προηγουμένως αποθηκευτεί στον επιλεγμένο αριθμό.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 για να αλλάξετε την θέση κάποιο άλλου καναλιού.
 7. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας