Κατάργηση εγγραφής από την Κοινή χρήση προφίλ και την Απλή κοινή χρήση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε την εγγραφή από την Κοινή χρήση προφίλ και την Απλή κοινή χρήση των Βελτιωμένων δυνατοτήτων,
στην περίπτωση που δεν θέλετε να τις χρησιμοποιείτε άλλο.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών.

Κατά την κατάργηση της εγγραφής, όλα τα σχετικά δεδομένα θα διαγραφούν και δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά τους .
Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά στο τηλέφωνό σας την Κοινή χρήση προφίλ και την Απλή κοινή χρήση, θα πρέπει να επαναλάβετε τον έλεγχο ταυτότητας για τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Πώς μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή από τις Βελτιωμένες δυνατότητες στο τηλέφωνό σας
Βήμα 1

Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε και θα λάβετε έναν κωδικό επιβεβαίωσης.

Βήμα 2

Καταχωρίστε και υποβάλλετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε στο τηλέφωνό σας.