כיצד לאזן את מכונת הכביסה?

תאריך עדכון אחרון : אוק׳ 19. 2022

אחד הדברים החשובים ביותר בעת שימוש במכונת כביסה הוא איזון המכונה. יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת על גבי רצפה יציבה וישרה שאינה חלקה. אם הרצפה לא ישרה, יש להשתמש ברגלי האיזון כדי לשנות את גובה מכונת הכביסה.

רשימת פעולות שיש לעשות לפני איזון המכונה

 • יש לוודא כי בורגי ההובלה הוסרו (מכונת כביסה עם פתח חזית בלבד)
 • יש לוודא כי מכונת הכביסה אינה נוגעת בחפצים אחרים.
 • יש לוודא כי תכולת המכונה מפוזרת באופן מאוזן.
 • המנוע עשוי להשמיע רעש במהלך פעולה תקינה.
 • אוברולים או בגדים בעלי חלקים מתכתיים עשויים לייצר רעש במהלך פעולת הכביסה. מדובר בתופעה תקינה.
 • חפצים מתכתיים כמו מטבעות עשויים לייצר רעש. בסיום מחזור הכביסה יש להוציא חפצים אלה מהתוף או מתא הסנן.
 • יש להשאיר שטח פנוי של 10 ס"מ לפחות סביב הצדדים והגב של מכונת הכביסה. 

הערה:

 • יש לקרוא בקפידה את כל האזהרות והוראות הבטיחות החשובות המופיעות במדריך למשתמש זה.
 • יש לנהוג בזהירות כדי לא להיפצע בעת ביצוע תיקונים. 

ייתכן שתזדקקו לכלים הבאים כדי לאזן את מכונת הכביסה. (הכלים לא מגיעים עם מכונת הכביסה).

 • מפתח ברגים
wrench
 • מברג שטוח
flat head screwdriver
 • פלס
leveler

הערה: עיצוב החלקים והאביזרים עשוי להיות שונה מהמוצג לעיל.

הניחו פלס על גבי מכונת הכביסה ובדקו אם היא מאוזנת. 

התאמת רגלי האיזון

שלב 1. שחררו את אומי הנעילה של רגלי האיזון באמצעות מפתח ברגים.

שלב 2. סובבו את אום ההידוק בכיוון השעון כדי לשחררו. התאימו באופן ידני את רגלי האיזון באמצעות מפתח ברגים כדי לאזן את מכונת הכביסה.

 • כדי להגדיל את הגובה, סובבו את המהדק (אום להתאמת גובה) נגד כיוון השעון.
 • כדי להוריד את גובה הדלת, סובבו את המהדק (אום להתאמת גובה) בכיוון השעון. 
Turn the clamp nut clockwise to loosen

שלב 3. בסיום, הדקו את אום ההידוק על ידי סיבובו נגד כיוון השעון.

tighten the clamp nut

שלב 4. בדקו באמצעות פלס אם מכונת הכביסה מאוזנת (כל 4 צדי המכונה צריכים להיות מאוזנים).

שלב 5. אם במכונה מתרחשים סחרור או רטט חריגים, סיימו את מחזור הכביסה והתאימו מחדש את הצד הימני/השמאלי של הרגליים.

הערה: הפעלת כוח מופרז עלולה להסב נזק לרגלי האיזון.

בדקו את מיקום התוף כדי לוודא אם מכונת הכביסה מאוזנת.

הציבו את המכונה במקומה. פתחו את מכסה מכונת הכביסה ומזגו מים אל תוך התוף, מתחת לקו המפעם.

 • אם מכונת הכביסה מאוזנת, המפעם ממוקם במרכז המים.
 • אם מכונת הכביסה לא מאוזנת, סובבו את רגלי האיזון בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, בהתאם לצורך, כדי לאזן אותה.
tub checking position of top loader

התאמת רגלי האיזון

התאימו באופן ידני את רגלי האיזון כדי לאזן את מכונת הכביסה.

שלב 1. סובבו את רגלי האיזון (A) בכיוון השעון כדי לשחררם. התאימו באופן ידני את רגלי האיזון כדי לאזן את מכונת הכביסה. 

Turn the leveling feet clockwise to loosen

שלב 2. בסיום האיזון, הדקו את האומים (B) אם קיימים (ישנם דגמים ללא אומים).

tighten the nuts

מומלץ להפעיל את מצב הכיול לאחר סיום האיזון. בדיקת מכונת הכביסה באמצעות מצב הכיול תעזור לפעולה מאוזנת של המכונה ולשיפור הביצועים שלה.

בכל סוג של מכשיר ישנו מצב כיול שונה (פתח חזית ופתח עליון). בדרך כלל, מצב הכיול נמשך בין 3 ל-5 דקות (בהתאם לדגם שברשותך).

תודה על המשוב שלך