מה לעשות כשהמכשיר לא מזהה את כרטיס ה-SD

תאריך עדכון אחרון : ינו׳ 23. 2022

בהתאם לדגם המכשיר שלכם, ייתכן שאתם יכולים להרחיב את שטח האחסון של המכשיר על-ידי הכנסת כרטיס זיכרון. אם המכשיר שלכם לא מזהה את הכרטיס או מציג את הודעת האזהרה 'כרטיס SD לא ניתן לקריאה', עיינו במדריך הבא כדי לפתור את הבעיה.

לפני שאתם מנסים את ההמלצות הבאות, ודאו שתוכנת המכשיר והישומים הרלוונטיים מעודכנים לגרסה האחרונה. לעדכון תוכנת המכשיר הנייד, עקבו אחרי השלבים הבאים:

1. עברו אל הגדרות > חפש עדכוני מערכת.

2. הקישו על הורד והתקן.

3. עקבו אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

בדיקת כרטיס ה-SD

ראשית, הוציאו את כרטיס ה-SD מהמכשיר ובדקו אם נגרם לו נזק.

הכניסו את סיכת החילוץ כדי להוציא את מגירת הכרטיס הכניסו את סיכת החילוץ כדי להוציא את מגירת הכרטיס

שלב 1. כבו את המכשיר והכניסו את סיכת חילוץ לתוך החריץ הקטן ליד מגירת כרטיס הזיכרון כדי להוציא את המגירה.

בדיקת כרטיס הזיכרון והכנסתו פנימה בדיקת כרטיס הזיכרון והכנסתו פנימה

שלב 2. בדקו האם נגרם נזק לכרטיס הזיכרון. אם יש לכלוך או אבק על כרטיס הזיכרון, השתמשו במטלית רכה כדי לנגב את פני השטח שלו לפני הכנסתו פנימה.

גם אם נראה שלא נגרם נזק פיזי לכרטיס הזיכרון, אתם עדיין עלולים לחוות בעיות. אם יש ברשותכם מכשירים נוספים בסביבתכם, בדקו את כרטיס הזיכרון כדי לוודא שהוא פועל.

נסו לאלץ הפעלה מחדש של מכשיר. הפעלה מחדש עשויה לפתור את הבעיה וייתכן שהמכשיר יזהה את כרטיס הזיכרון בשל כך.

לחיצה והחזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לכיבוי לחיצה והחזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לכיבוי

שלב 1. כבו את המכשיר באמצעות החזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ושל לחצן הצד בו-זמנית, ולאחר מכן בחרו באפשרות כיבוי.

לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד

שלב 2. לאחר שהמסך נכבה, לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ואת לחצן הצד בו-זמנית.

שחרור הלחצנים כאשר הלוגו של Samsung מופיע שחרור הלחצנים כאשר הלוגו של Samsung מופיע

שלב 3. כאשר הלוגו של Samsung יופיע על המסך, שחררו את הלחצנים.

הערה:

  • הנתונים והקבצים שלכם יישמרו גם אם תאלצו הפעלה מחודשת של המכשיר.

ייתכן שנגרם נזק לכרטיס הזיכרון בגלל יישום של צד שלישי המותקן במכשיר. כדי לבדוק האם כך הדבר, נסו לגשת אל כרטיס הזיכרון מצב בטוח, שבו כל היישומים של גורמי צד שלישי מושבתות. אם כרטיס הזיכרון מזוהה ב'מצב בטוח', אתם יכולים לנסות למחוק יישומים שהורדתם לאחרונה, שאינכם מזהים או שנראה לכם שהן מכילות תוכנות זדוניות.

עברו מצב בטוח על פי השלבים הבאים.

החזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לכיבוי החזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לכיבוי

שלב 1. כבו את המכשיר באמצעות החזקה של לחצן הנמכת עוצמת השמע ושל לחצן הצד בו-זמנית, ולאחר מכן בחרו באפשרות כיבוי.

בחירה באפשרות 'כיבוי' בחירה באפשרות 'כיבוי'

שלב 2. בחרו באפשרות כיבוי.

לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ולחצן הצד

שלב 3. לאחר שהמסך נכבה, לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ואת לחצן הצד בו-זמנית.

שחררו את לחצן הצד תוך החזקת לחצן הנמכת עוצמת השמע שחררו את לחצן הצד תוך החזקת לחצן הנמכת עוצמת השמע

שלב 4. ברגע שהלוגו של Samsung יופיע על גבי המסך, שחררו את לחצן הצד, תוך החזקת לחצן הנמכת עוצמת השמע.

נסו לעדכן את התוכנה ב'מצב בטוח' נסו לעדכן את התוכנה ב'מצב בטוח'

שלב 5. כאשר המילים מצב בטוח יופיעו בפינה הימנית התחתונה של המסך, שחררו את הלחצן.

פעלו בהתאם לשלבים הבאים כדי למחוק יישום תחת מצב בטוח.

הגדרות היישומים הגדרות היישומים

שלב 1. עברו אל הגדרות ובחרו באפשרות יישומים.

זיהוי היישומים הלא מוכרות או המכילות תוכנה זדונית זיהוי היישומים הלא מוכרות או המכילות תוכנה זדונית

שלב 2. זהו את היישומים שאינכם מכירים או שלדעתכם מכילים תוכנות זדוניות.

הסרת התקנה של יישומים הסרת התקנה של יישומים

שלב 3. בחרו באפשרות הסר התקנה.

הקשה על 'אישור' הקשה על 'אישור'

שלב 4. הקישו על אישור.

ניתן לעבור מצב בטוח למצב רגיל בהתאם לשלבים הבאים.

שלב 1. לחצו והחזיקו את לחצן הנמכת עוצמת השמע ואת לחצן הצד בו-זמנית.
שלב 2. בחרו באפשרות הפעלה מחדש.

מעבר מ'מצב בטוח' למצב רגיל

באפשרותכם לנסות לפתור את השגיאה בזיהוי כרטיס הזיכרון על-ידי אתחול כרטיס הזיכרון. כדי להימנע מאובדן נתונים, הקפידו לגבות אותו לפני האתחול. כדי לאתחל את כרטיס הזיכרון, פעלו בהתאם לשלבים הבאים.

הערה:

  • האתחול ימחק את כל התוכן הקיים בכרטיס הזיכרון ללא אפשרות לשחזר אותו.
הגדרות טיפול בסוללה ובמכשיר הגדרות טיפול בסוללה ובמכשיר

שלב 1. עברו אל הגדרות ובחרו באפשרות טיפול בסוללה ובמכשיר.

בחירת אחסון בחירת אחסון

שלב 2. בחרו באפשרות אחסון.

הקישו על 'עוד' והיכנסו ל'מתקדם' הקישו על 'עוד' והיכנסו ל'מתקדם'

שלב 3. הקישו על האפשרות עוד ובחרו במתקדם.

בחירה בהגדרת כרטיס הזיכרון בחירה בהגדרת כרטיס הזיכרון

שלב 4. בחרו באפשרות כרטיס SD חיצוני.

הקשה על אתחול הקשה על אתחול

שלב 5. הקישו על אתחול ופעלו בהתאם להוראות שעל גבי המסך כדי לאפס את כרטיס הזיכרון.

באפשרותכם למטב ולהגן על המכשיר באמצעות הגנה על המכשיר. הדבר עשוי למנוע בעתיד שגיאות בזיהוי כרטיס SD שנפגע מתוכנה זדונית.

 טיפול בסוללה ובמכשיר  טיפול בסוללה ובמכשיר

שלב 1. עברו אל הגדרות ובחרו באפשרות טיפול בסוללה ובמכשיר.

הגנה על המכשיר הגנה על המכשיר

שלב 2. בחרו באפשרות הגנה על המכשיר.

סריקת המכשיר סריקת המכשיר

שלב 3. הקישו על סרוק טלפון.

הערה:

  • מיקומי לחצני עוצמת השמע ולחצן הצד עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.
  • לא כל דגמי המכשירים תומכים בשימוש בכרטיסי זיכרון.
  • אם פעלתם בהתאם לשלבים המופיעים לעיל אך הבעיה נמשכת, ייתכן שנגרם למכשיר שלכם נזק פיזי. צרו קשר עם מרכז התמיכה לקבלת המידע הרלוונטי.
  • ייתכן שצילומי המסך והתפריטים של המכשיר יוצגו באופן שונה בהתאם לדגם ולגרסת התוכנה של המכשיר.

איך משתמשים באפליקציית Samsung Members

אם נתקלתם בהתנהגות חריגה באחד מהמכשירים הניידים, הטאבלטים או המכשירים הלבישים של Samsung, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך יישום Samsung Members. כך נוכל לבדוק מקרוב את הבעיה, הנתונים אנונימיים ונשמרים רק למשך הבדיקה.

תודה על המשוב שלך