איך לעדכן את מקרן הקול של Samsung?

תאריך עדכון אחרון : נוב׳ 25. 2021

עדכון הקושחה במקרן הקול עוזרת לכם ליהנות מהשיפורים האחרונים. באפשרותכם לעדכן את מקרן הקול של Samsung על ידי שימוש בכונן USB או באפליקציית SmartThings.

חשוב: פעולת העדכון מוחקת את כל הגדרות המשתמש הקודמות. מומלץ לרשום את ההגדרות כדי שתוכלו לשחזר אותן בקלות לאחר העדכון.

באפשרותכם לעדכן את מקרן הקול על ידי חיבור כונן USB שמכיל את עדכון הקושחה ליציאת ה-USB שבמקרן הקול.

soundbar update usb

שלב 1. היכנסו למוקד התמיכה של Samsung וחפשו את שם הדגם.

שלב 2. הורידו את קובץ השדרוג (מסוג USB) ופתחו את הקובץ המכווץ כדי ליצור תיקיה עם שם הקובץ.

שלב 3. הפעילו את מקרן הקול.

שלב 4. חברו את כונן ה-USB למקרן הקול. המוצר יתעדכן בתוך 3 דקות ויציג את המילה UPDATE.

הערה:

  • אין לכבות או להוציא את כונן ה-USB במהלך העדכון.
  • אם ברשותכם דגם שיכול לנגן קובצי USB, ניתן לעדכן אותו רק לאחר מעבר למקור USB.
  • ייתכן שהעדכון לא ייתמך, בהינתן סוג ה-USB. אם העדכון אינו מותקן, נסו להשתמש בהתקן אחר.
  • אם המילה UPDATE לא מופיעה על גבי המסך, הוציאו את כבל ההזנה ממקרן הקול וחברו אותו מחדש.
  • אם מותקנת הגרסה האחרונה, לא יתבצע עדכון.

חיבור מקרן הקול לאפליקציית SmartThings מאפשר לשלוט בו באמצעות המכשיר הנייד. באפשרותכם לשנות את עוצמת הקול ולחבר את הרמקולים למערכת שמע היקפית מסונכרנת. תוכלו אפילו לנגן את השיר האהוב עליכם בכל פעם שתפתחו את דלת הבית.

שלב 1. ודאו שמקרן הקול מחובר לרשת ה-Wi-Fi שאליה מחוברת אפליקציית SmartThings.

שלב 2. פתחו את אפליקציית SmartThings במכשיר הנייד ובחרו במקרן הקול כדי להיכנס לתפריט הבקרה שלו.

שלב 3. הקישו על הסמל 'אפשרויות נוספות' (שלוש נקודות) שבפינה השמאלית העליונה של המסך.

שלב 4. בחרו ב'מידע' ולאחר מכן הקישו על 'עדכון קושחה'.

שלב 5. הקישו על 'עדכן עכשיו'. אם ברצונכם להשתמש בפונקציית העדכון האוטומטי, ודאו שהלחצן 'עדכון אוטומטי' מופעל.

שלב 6. פעלו לפי ההוראות המופיעות על גבי המסך עד לסיום העדכון.

כאשר מקרן הקול מחובר לאינטרנט עדכוני תוכנה מתרחשים באופן אוטומטי גם כשמקרן הקול כבוי. כדי להשתמש בפונקציה 'עדכון אוטומטי' יש לחבר את מקרן הקול לאינטרנט. חיבור מקרן הקול לרשת Wi-Fi ייקטע אם כבל ההזנה של מקרן הקול מתנתק או אם מתרחשת הפסקת חשמל. אם אספקת החשמל נקטעת, הפעילו את מקרן הקול וחברו אותו שוב לאינטרנט לאחר שאספקת החשמל מתחדשת או לאחר חיבור כבל ההזנה.

הערה: הקישו על קישור זה כדי לקבל מידע נוסף על התחברות לרשת Wi-Fi.

הערה: צילומי המסך ותפריטי המכשיר המופיעים כאן באנגלית משמשים להמחשה בלבד, והם זמינים גם בעברית.

תודה על המשוב שלך