နဲနဲေျပာၿပီး မ်ားမ်ား လုပ္ရေအာင္။

Bixby သည္ ဘယ္အရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုခ်က္ခ်ခြင့္ ေပးသည္။ ၎သည္ သင္ဘာႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို ေလ့လာ၍ အလုပ္ပိုမို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။

လူေလးဦး ဓာတ္ေလွကားထဲမွ ထြက္လာသလို၊ စခရင္ေပၚတြင္ "Say Hi to the new Bixby, Samsung's intelligent assistant." ကိုေတြ႕ၿပီး "Bixby understands natural language. Just talk like you would to a friend." ကို ျပသေနသည္။ ပထမျမင္ကြင္းတြင္၊ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby understands context too, so it can follow a conversation." ကို ျပသေနသည္ကို သင္ေတြ႕ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို Bixby ကိုအသံုးျပဳ၍ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဒုတိယ ျမင္ကြင္းတြင္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ Bixby ကိုသံုး၍ အီတလီစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ စားပြဲတစ္ပြဲ ႀကိဳမွာေနၿပီးေနာက္ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby works with apps you love, so you can do more, smarter." ႏွင့္ "It can find you a table, and book it too." ကို ေတြ႕ေနစဥ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေတြ႕ဆံုေနသည္။ တတိယ ျမင္ကြင္းတြင္ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby learns what you like to be more helpful over time." ႏွင့္ "Tell Bixby the kind of ride you prefer once, and it remembers next time." ကို ေတြ႕ေနစဥ္၊ အျခား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ Uber ျဖင့္ကားစီးရန္ Bixby ကိုသံုး၍ သြားလိုရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ စတုတၳ ျမင္ကြင္းတြင္ အျခား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း Bixby ကို အသံျဖင့္အမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေလ့က်ခန္းလုပ္ကာ၊ စခရင္ေပၚတြင္ "It can simplify your daily routines too. Just give the command." ႏွင့္ "And let Bixby do the rest." ကို ျပသေနသည္။

* Bixby သည္ အဂၤလိပ္ (US)၊ ကိုရီးယားႏွင့္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကားမ်ား၏ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ ေဒသိယစကားအခ်ိဳ႕ကိုသာ သိနားလည္ပါသည္။ အျခား ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါမည္။
* Bixby အသံုးျပဳျခင္းကို အေျခအေနအခ်ိဳ႕မွာ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၎အေျခအေနမ်ားတြင္ မီဒီယာ (ဗီဒီယို/ဂိမ္း/အသံ) ႐ုပ္သံသြင္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခ်ိန္အတြင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္ပါတယ္ (အထြက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အပါအဝင္)၊ DeX Station ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ DeX နည္းသြင္၊ ပါဝါအမ်ားဆံုးေခၽြတာေရး နည္းသြင္၊ အေရးေပၚနည္းသြင္၊ Kids Mode ႏွင့္ MirrorLink™။

ကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကစို႔။

အလိုရွိသည္ကိုသာ ေျပာလိုက္ပါ၊Bixby က ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ညစာႀကိဳမွာဖို႔ ေမးလိုက္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ကားငွားျခင္းအားလံုးကိုေတာ့ အသံနဲ႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ စက္ဘီးစီးလာတဲ့လူႏွစ္ဦးရဲ႕ပံုအေပၚမွာ "ဟိုင္း Bixby၊ ဒီအနီးအနားမွာ ေရခဲမုန္႕ဆိုင္ရွိလား" ဆိုတဲ့ စာသားပါရွိတဲ့ ပံု
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေတာင္တက္ရင္း ရယ္ေမာေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ပံုအေပၚမွာ "ဟိုင္း Bixby၊ ဒီေန႔ ငါ လမ္း ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာက္ၿပီးၿပီလဲ" ဆိုတဲ့ စာသားပါရွိတဲ့ပံု
မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးရဲ႕ ပံုအေပၚမွာ "ဟိုင္း Bixby၊ ဂ်ိမ္းစ္ကို ေနာက္ မိနစ္ ၃၀ ေနရင္ ညစာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလို႔ စာပို႔လိုက္" ဆိုတဲ့ စာသားပါရွိတဲ့ပံု
အမ်ိဳးသားနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနၾကတဲ့ ပံုအေပၚမွာ "ဟိုင္း Bixby၊ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း သီခ်င္းေတြ ဖြင့္ေပးပါ" ဆိုတဲ့ စာသားပါရွိတဲ့ပံု

ဒါသင့္ရဲ႕ Bixby ပါ။

Bixby သည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ပံုမွန္ လုပ္ေနက် ပံုစံမ်ားမွ ေလ့လာျခင္း၊ သင္အသံုးျပဳေနက် အက္ပ္မ်ားမွ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သင္ေမးခဲ့သည္မ်ားကို မွတ္မိေနသည့္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပိုမို အကူအညီ ရပါသည္။

အမဲသား ပီဇာ အသားကင္ နဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ပါတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ျပထားတဲ့ Galaxy Note9 Ocean Blue ေရွ႕မ်က္ႏွာစာပံု

သင့္အေနျဖင့္ Bixby ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳေသာအခါ

အသုပ္စံု နဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ပါတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ျပထားတဲ့ Galaxy Note9 Ocean Blue ေရွ႕မ်က္ႏွာစာပံု

Bixby က သင့္အေၾကာင္း သိလာေသာအခါ

အျခားလူမ်ားႏွင့္ အတူ ကစားပါ။

Bixby သည္ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္မ်ားႏွင့္ အၿမဲ တိုးတက္ေနၿပီး ကိရိယာမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ပိုမို ရရွိမည္ဟုသာ စိတ္ခ်လိုက္ပါ။

အိမ္ထဲမွာ SmartThings အက္ပ္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အိမ္သံုးပစၥည္းေတြ (တံခါးဘဲလ္၊ တီဗြီ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ သီိခ်င္းဖြင့္စက္၊ ေလေအးေပးစက္၊ အသံအေထာက္အပံ့၊ ေရခဲေသတၱာ နဲ႕ ဖုန္း) ရဲ႕ အိုင္ကြန္ စာရင္းကို ျပထားတဲ့ ပံု

ပံုမွန္သာ ေျပာဆိုပါ။

Bixby သည္ ပံုမွန္အသံ ေျပာဆိုသည့္ အသံကို နားလည္သည့္အတြက္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးကို ေျပာေနသကဲ့သို႔ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

Galaxy Note9 Ocean Blue တြင္ Bixby မွတစ္ဆင့္ ရာသီဥတု စစ္ေဆးေနသည့္ လႈပ္ရွားေနေသာ ပံုတစ္ခု။ ပထမဆံုး လႈပ္ရွားမႈတြင္၊ Bixby ကို "How’s the weather today?" ဟု ေမးၿပီး Bixby မွ ယေန႔ ရာသီဥတုမ်က္ႏွာတြင္ ေနသာေနသည့္ ေနာက္ခံႏွင့္ "အပူခ်ိန္ 26º ေလာက္ရွိ၍ ေနသည္မည္" ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ ပထမဆံုး လႈပ္ရွားမႈတြင္၊ Bixby ကို “How about in Portland?” ဟု ေမးၿပီး Bixby မွ Portland ၏ ယေန႔ ရာသီဥတုမ်က္ႏွာတြင္ ေနသာေနသည့္ ေနာက္ခံႏွင့္ “အပူခ်ိန္ 22º ေလာက္ရွိ၍ ေနသည္မည္” ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။

Samsung Help ကို ဆက္သြယ္ရန္

သင့္မွာ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္း ရွိပါသလား။

* သ႐ုပ္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အသြင္တူဖန္တီးထားတဲ့ စခရင္႐ုပ္ပံုမ်ား။
* Galaxy Note9/S9/S9+/Note8/S8/S8+ တြင္ လက္ရွိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
တြင္ လက္ရွိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။* ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားႏုိင္သည္။
* Bixby ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အက္ပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ၿပီး၊ အျခား အက္ပ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ပါမည္။
* Samsung Account ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေဒတာ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Wi-Fi သို႔မဟုတ္ ေဒတာကြန္ရက္) ကို လိုအပ္သည္။
* အသံုးျပဳသူ အင္တာေဖ့စ္သည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ဖုန္းအလိုက္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။