Scene Optimiser က ကၽြႏ္ုပ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘယ္လို စီမံေပးသလဲ?

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 06.03.2019

Scene Optimiser က အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္႐ုပ္ပုံမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အလိုအေလွ်ာက္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အဆင့္ထပ္တိုးျမႇင့္ေပးပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ ႐ႈခင္း အေကာင္းဆုံးစီမံနည္းကို အသုံးျပဳျခင္း

ကင္မရာက ပုံ႐ိုက္ခံအရာ သို႔မဟုတ္ ရႈခင္းကို မွတ္သားလိုက္သည့္အခါ၊ ဖန္သားျပင္တြင္ အိုင္ကြန္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆုံးစီမံထားသည့္ အေရာင္ကို အလိုအေလ်ာက္ အသုံးခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ ႐ႈခင္း အေကာင္းဆုံးစီမံနည္း, Scene optimiser အိုင္ကြန္ ဖြင့္

သတိျပဳရန္- အထက္ပါ ဖန္သားျပင္ပုံတြင္ Android ဗားရွင္း ၉.၀ သုံးထားေသာ အိုင္ကြန္၏ ေနရာမွန္ကို ျပထားပါတယ္။ အေစာပိုင္းဗားရွင္းကို သင္ အသုံးျပဳေနလွ်င္၊ ညာဘက္တြင္ ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။

မတူေသာ ရႈခင္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ဘာေတြလဲ?

ေနာက္ကင္မရာသည္ မတူေသာ အေနအထားမ်ား ႏွစ္ဆယ္ခုအၾကား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး အေျခအေနအရ ႐ိုက္ခ်က္တိုင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ကိုက္ညီေစသည့္တစ္ခုကို အသုံးခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။

 • အစားအစာ
 • ပုံတူမ်ား
 • ပန္းမ်ား
 • အခန္းတြင္း႐ႈခင္း
 • တိရစာၦန္မ်ား
 • ေျမျပင္႐ႈခင္း
 • စိမ္းစိုခ်ဳံပင္
 • သစ္ပင္မ်ား
 • ေကာင္းကင္
 • ေတာင္တန္း
 • ကမ္းေျခ
 • ေနထြက္ေနဝင္ခ်ိန္
 • ေရစပ္ကမ္းစပ္
 • လမ္း႐ႈခင္း
 • ည႐ႈခင္း
 • ေရတံခြန္း
 • ႏွင္းပြင့္
 • ငွက္
 • ေနာက္ခံမီးေရာင္
 • စာသား

S10 ဖုန္းမ်ားတြင္၊ ေနာက္ထပ္ ႐ႈခင္း ဆယ္ခု ရႏိုင္ပါတယ္-

 • အဝတ္အထည္
 • ယာဥ္
 • ရွဴးဘိနပ္
 • ေခြး
 • မ်က္ႏွာ
 • ေသာက္ဖြယ္
 • ဇာတ္စင္
 • ေမြးကင္းစကေလးငယ္
 • လူမ်ား
 • ေၾကာင္

သတိျပဳရန္- Scene Optimiser ၏ တိက်မွန္ကန္မႈသည္ ပုံ႐ိုက္ခံအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖိုးကပ္စ္ျပင္ပေရာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ ပုံ႐ိုက္ခံအရာမ်ား အပါအဝင္ ႐ိုက္ခ်က္အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားႏိုင္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ ရႈခင္း အေကာင္းဆုံးစီမံနည္းကို ဖယ္ရွားျခင္း

ဤအဂၤါရပ္ကို ဖန္သားျပင္ရွိ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ အိုင္ကြန္ေပၚ လြယ္ကူစြာ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္ႏိုင္ပါတယ္။ Scene Optimiser ကို သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ထားသည့္အခါ အိုင္ကြန္က မီးခိုးေရာင္ ေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ ႐ႈခင္း အေကာင္းဆုံးစီမံနည္း, Scene optimiser အိုင္ကြန္ ပိတ္

သတိျပဳရန္- အထက္ပါ ဖန္သားျပင္ပုံတြင္ Android ဗားရွင္း ၉.၀ အတြက္ မွန္ကန္ေသာအဆင့္မ်ားကို ျပထားပါတယ္။ အေစာပိုင္းဗားရွင္းကို သင္ အသုံးျပဳေနလွ်င္၊ ကင္မရာ အစမ္းၾကည့္စာမ်က္ႏွာရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္၊ ၿပီးလွ်င္ “Scene optimiser” ခလုတ္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္