႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာသည္ Note9 ရွိ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ဘယ္လို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးသလဲ?

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 31.08.2018

႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာကို သင့္႐ုပ္ပုံမ်ား၏ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးျမင့္ေပးရန္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ထားသည္။

အလိုအေလ်ာက္ ႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပနည္း

Note9 ကင္မရာက ပုံ႐ိုက္ခံအရာ သို႔မဟုတ္ ႐ႈခင္းကို မွတ္သားလိုက္သည့္အခါ၊ ဖန္သားျပင္တြင္ အိုင္ကြန္တစ္ခု ေပၚလာၿပီး အေကာင္းဆုံးအေရာင္ကို အလိုအေလ်ာက္ အသုံးခ်ပါမည္။ 

႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာ ပုံရွာအိုင္ကြန္

ျခားနားေသာ ႐ႈခင္းပုံမ်ား ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ?

ေနာက္ကင္မရာတြင္ ျခားနားေသာ အေနအထား ႏွစ္ဆယ္မ်ိဳးအၾကား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အေျခအေနတိုင္းႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လိုက္ဖက္ေအာင္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။

 • အစားအစာ
 • ပုံတူမ်ား
 • ပန္းမ်ား
 • အခန္းတြင္း႐ႈခင္း
 • တိရစာၦန္
 • ေျမျပင္႐ႈခင္း
 • စိမ္းစိုပန္းခ်ံဳပင္
 • သစ္ပင္
 • ေကာင္းကင္
 • ေတာင္တန္း
 • ကမ္းေျခ
 • ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္
 • ေရစပ္ကမ္းစပ္
 • လမ္း႐ႈခင္း
 • ည႐ႈခင္း
 • ေရတံခြန္
 • ႏွင္းပြင့္
 • ငွက္
 • ေနာက္ခံမီးေရာင္
 • စာသား

အလိုအေလ်ာက္ ႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပနည္းကို ဖယ္ရွားျခင္း

ဤအစီအစဥ္ကို အသုံးမျပဳလိုလွ်င္၊ ၎ကို လြယ္ကူစြာျဖင့္ သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။

 

1 ကင္မရာ အစမ္းၾကည့္စာမ်က္ႏွာရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
2 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္ ႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာ ခလုတ္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာ ပိတ္ရန္

သတိျပဳရန္: ႐ႈခင္းပုံ အေကာင္းဆုံးျပကိရိယာ၏ တိက်မႈသည္ ပုံ႐ုိက္ခံအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆုံခ်က္ျပင္ပေရာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးလ်ားေနေသာ ပုံ႐ိုက္ခံအရာမ်ား အပါအဝင္ ႐ိုက္ခ်က္အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားႏိုင္ပါသည္။

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္