သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတိပြုအလေးအနက်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတိပြုအလေးအနက်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများသည် သဘာဝတရားဖြင့် အတူယှဥ်တွဲ တည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများသည် သဘာဝတရားဖြင့် အတူယှဥ်တွဲ တည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်

အပင်ငယ်များ၊ နွယ်ပင်များနှင့် စိမ်းစိုမှုရှိသည့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ရုံးခန်းနေရာတွင် လက်တင်ခုံပေါ် ထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ အပင်ငယ်များ၊ နွယ်ပင်များနှင့် စိမ်းစိုမှုရှိသည့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ရုံးခန်းနေရာတွင် လက်တင်ခုံပေါ် ထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး။

Samsung Electronics ၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအားလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိထားပြီး၊ ထိုသို့သော ဂေဟစနစ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကျင့်သုံးပါသည်။ သို့သော် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် လုပ်ငန်းခွင်နေရာ၏ နယ်နိမ်တ်များတွင် ရပ်တန့်မသွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအားလုံးအတွင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။ ပြဿနာ၏ရင်းမြစ်ကို ထောက်ပြကာ လုပ်ငန်းခွင်နေရာ စနစ်တစ်ခုလုံးအနှံ့တွင် ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဖြေရှင်းချက်များသည် ယာယီမျှသာမဟုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် “နည်းနည်းချင်းလုပ်လျှင်၊ အလွန်နောက်ကျသွားမည်” မဟုတ်ကြောင်းကို သေချာစေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပနေရာများ၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဒေသတွင်းအသိုက်အဝန်းများနှင့်အတူ ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် စိတ်အားတက်ကြွစွာ ချိတ်ဆက်ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအားလုံးတွင် အကျိုးပြုနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကျင့်သုံးပါသည်

ဂေဟစနစ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကျင့်သုံးရန်အလို့ငှာ၊ Samsung Electronics သည် နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု စံနှုန်းများပေါ်တွင်အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

တောက်ပသော ကောင်းကင်ပြာနှင့်ယှဉ်၍ သစ်ပင်များ၊ ပန်းပွင့်များ၊ ချုံပုတ်များနှင့် စိမ်းစိုသောမြက်ခင်းများဖြင့် သပ်ရပ်စွာ ပုံဖော်ထားသည့် Samsung အလုပ်ခွင် တောက်ပသော ကောင်းကင်ပြာနှင့်ယှဉ်၍ သစ်ပင်များ၊ ပန်းပွင့်များ၊ ချုံပုတ်များနှင့် စိမ်းစိုသောမြက်ခင်းများဖြင့် သပ်ရပ်စွာ ပုံဖော်ထားသည့် Samsung အလုပ်ခွင်

ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ KPI

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုမှုနှုန်းထား

အောင်မြင်ထားသည်

100%

2019 တွင်

* ISO 14001 နှင့် OHSAS 18001 အသိအမှတ်ပြုမှုများရရှိထားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း
ထုတ်လုပ်ရေးနေရာ 36 ခု

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် အစဉ်တစ်စိုက် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကုမ္ပဏီအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရေးယူလုပ်ဆောင်မှုများ ရှိပါသည်။ ထိုသို့သောစီမံချက်တစ်ခုမှာ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တိုင်းတာပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ဌာနတွင်း တိုးတက်မှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အဆုံးသတ်တွင်၊ Samsung Electronics သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ တကယ့် နှစ်စဉ် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုများကို စစ်ဆေးအတည်ပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဌာနတွင်း ဆန်းစစ်သူများ၏ ခွဲခြားဆန်းစစ်မှုများပေါ်တွင် အခြေခံ၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေထားပြီး တိုးတက်စေမည့် အဆင့်များကို အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကိုလျှော့ချရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကနဦး အာရုံစိုက်သည့်နယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပူနွေးလာမှုပေါ်တွင် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည့် F-ဂတ်စ် ထုတ်လွှတ်မှုများကို ပိုမိုလျှော့ချရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သီးခြားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များတွင် သိသာသောတိုးတက်မှုထံ ဦးတည်လာပါသည်။

ကိုရီးယားရှိ Samsung တည်နေရာများတွင် စုပုံလာသော F-ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး အခြေအနေကို ပြသသည့် ဘားဂရပ်တစ်ခုနှင့် 2019 GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချရေးကို ပြသသည့် ပိုင်ဂရပ်တစ်ခု။ စုပုံလာသော F-ဓာတ်ငွေ့ လျှော့ချမှု အခြေအနေ (ယူနစ်- 10,000 တန် CO2eq)။ 2016 တွင် 374၊ 2017 တွင် 561၊ 2018 တွင် 750၊ 2019 တွင် 938။ ကိုရီးယားရှိ Samsung တည်နေရာများတွင် စုပုံလာသော F-ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး အခြေအနေကို ပြသသည့် ဘားဂရပ်တစ်ခုနှင့် 2019 GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချရေးကို ပြသသည့် ပိုင်ဂရပ်တစ်ခု။ စုပုံလာသော F-ဓာတ်ငွေ့ လျှော့ချမှု အခြေအနေ (ယူနစ်- 10,000 တန် CO2eq)။ 2016 တွင် 374၊ 2017 တွင် 561၊ 2018 တွင် 750၊ 2019 တွင် 938။

ကိုရီးယားရှိ Samsung တည်နေရာများတွင် စုပုံလာသော F-ဂတ်စ် လျှော့ချမှု အခြေအနေ

GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချရေး။ အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု တိုးချဲ့ခြင်း၊ 36%။ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ထားသော F-ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်မှု၊ 35%။ စွမ်းအင်ချွေတာသော အဆောက်အအုံများ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ 12%။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကျိုးရှိမှု တိုးမြှင့်ခြင်း၊ 9%။ အလုပ်ရုံ အကျိုးများမှုကို တိုးမြှင့်ပါ၊ 7%။ အခြား၊ 0.4%။ အလင်းရောင် တိုးမြှင့်မှု၊ 0.1%။ GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချရေး။ အသစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်သောစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု တိုးချဲ့ခြင်း၊ 36%။ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ထားသော F-ဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်မှု၊ 35%။ စွမ်းအင်ချွေတာသော အဆောက်အအုံများ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ 12%။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကျိုးရှိမှု တိုးမြှင့်ခြင်း၊ 9%။ အလုပ်ရုံ အကျိုးများမှုကို တိုးမြှင့်ပါ၊ 7%။ အခြား၊ 0.4%။ အလင်းရောင် တိုးမြှင့်မှု၊ 0.1%။

2019 GHG ထုတ်လွှတ်မှုများ လျှော့ချမှု

ဒေသတွင်းဥပဒေများနှင့် ဌာနတွင်းစည်းမျဉ်းများအရ ဓာတုပစ္စည်းများကို တင်းကျပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှု

"ဓာတုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် မတော်တဆမှုများကို တားဆီးရန်အလို့ငှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူမှုမှသည် စွန့်ပစ်မှုအထိ အဆင့်တိုင်းကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာတစ်ခုချင်းစီတွင် ဓာတုပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများသည် ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီတွင် ဓာတုပစ္စည်းကို အကြိုအကဲဖြတ်မှု လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုမှုအတွက် လုံလောက်သည်ဟု အကဲဖြတ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတုပစ္စည်းများကို စာရင်းသွင်းကာ အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုပြီးနောက်၊
ဓာတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဓာတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း သန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ပါသည်။"

ဓာတုပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် အဆင့် 5 ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကားချပ်တစ်ခု၊ အဆင့် 1၊ အကြို ဓာတုပစ္စည်း အကဲဖြတ်စနစ်။ အဆင့် 1၊ အကြိုဓာတုပစ္စည်း အကဲဖြတ်ခြင်း။ အချက်အလက်ကုန်ကြမ်း ဘေးကင်းရေး ဒေတာ စာရွက် (MSDS)၊ ဓာတုပစ္စည်း အာမခံ စာရွက်များနှင့် အတည်ပြုချက် စာရွက်များ (LOC) ပေါ် အခြေခံ၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြိုသုံးသပ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တောင်းဆိုပါ။ သုံးသပ်ချက် ရလဒ်များဆိုင်ရာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုက အသုံးပြုအတွက် အတည်ပြုချက် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုချက် ဖြစ်လာစေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အန္တရာယ်များမှုနှင့် အန္တရာယ်ပေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး (EHS) တို့ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အသင့်တော်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အဆင့် 2၊ ဝယ်ယူပါ။ အဆင့် 2၊ အသေးစိတ်စာရင်းစနစ်။ အဆင့် 3၊ ကုန်လှောင်ရုံ စာရင်းသွင်းမှု (အသုံးပြုသည့်နေရာ)။ အဆင့် 4၊ အသုံးပြုမှု (အသေးစိတ်စာရင်း စီမံခန့်ခွဲမှု)။ အဆင့် 5၊ စွန့်ပစ်မှု။ ဓာတုပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် အဆင့် 5 ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကားချပ်တစ်ခု၊ အဆင့် 1၊ အကြို ဓာတုပစ္စည်း အကဲဖြတ်စနစ်။ အဆင့် 1၊ အကြိုဓာတုပစ္စည်း အကဲဖြတ်ခြင်း။ အချက်အလက်ကုန်ကြမ်း ဘေးကင်းရေး ဒေတာ စာရွက် (MSDS)၊ ဓာတုပစ္စည်း အာမခံ စာရွက်များနှင့် အတည်ပြုချက် စာရွက်များ (LOC) ပေါ် အခြေခံ၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြိုသုံးသပ်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တောင်းဆိုပါ။ သုံးသပ်ချက် ရလဒ်များဆိုင်ရာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုက အသုံးပြုအတွက် အတည်ပြုချက် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုချက် ဖြစ်လာစေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အန္တရာယ်များမှုနှင့် အန္တရာယ်ပေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး (EHS) တို့ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အသင့်တော်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အဆင့် 2၊ ဝယ်ယူပါ။ အဆင့် 2၊ အသေးစိတ်စာရင်းစနစ်။ အဆင့် 3၊ ကုန်လှောင်ရုံ စာရင်းသွင်းမှု (အသုံးပြုသည့်နေရာ)။ အဆင့် 4၊ အသုံးပြုမှု (အသေးစိတ်စာရင်း စီမံခန့်ခွဲမှု)။ အဆင့် 5၊ စွန့်ပစ်မှု။

ကမ္ဘာမြေကြီး ကျန်းမာနေစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ပဏာမခြေလှမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်

Samsung Electronics ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ကျန်းမာသော ဂေဟစနစ်ကို ဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။ Samsung Electronics သည် ဇီဝမျိုးကွဲကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များနောက်ကွယ်ရှိ အခြေခံ သဘောတရားခံယူချက်ကို မျှဝေကာ၊ ၎င်း၏ အရေးကြီးပုံကို သတိပြုမိမှုအား မြှင့်တင်ရန် ကမ်ပိန်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ တက်ကြွသောပါဝင်မှုကို တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။

မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ဆင်းသက်နားနေသော ဖျံလေး၏ အနီးကပ် ပြကွက်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ဆင်းသက်နားနေသော ဖျံလေး၏ အနီးကပ် ပြကွက်။

Samsung Electronics ၏ ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး မူဝါဒများ

သဘောတရားခံယူချက်

"Samsung Electronics သည် ဂေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အရေးကြီးပုံတို့ကို အသိအမှတ်ပြုနားလည်ပါသည်။
ဇီဝမျိုးကွဲတွင် ထိခိုက်နစ်နာစေသော သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု ပဏာမခြေလှမ်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေပါသည်။"

အရေးယူလုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များ

 • ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ဂေဟစနစ်
  စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိ တန်ဖိုးထားမှုများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်
  ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအား အသိအမှတ်ပြုနားလည်ပါသည်။

 • ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းစက်ဝန်းတစ်လျှောက်
  ဂေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲပေါ်တွင် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးကာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။

 • ကိုရီးယားနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအားလုံးအနှံ့တွင် မြင့်မားသော ဇီဝမျိုးကွဲ တန်ဖိုးထားမှုရှိထားသည့် ဒေသများကို ဦးစားပေးကာ၊ ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းပေးသော ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

 • ဒေသတွင်းအသိုက်အဝန်းများ၏
  ဇီဝမျိုးကွဲ
  ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး
  အားစိုက်ထုတ်မှုများကို
  တိုးမြှင့်ပေးရန် ဝန်ထမ်းများ၊ ဒေသတွင်း အသိုက်အဝန်းများ၊ NGOs၊ နှင့် အခြားသော ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံကာ
  အားထုတ်ကြိုးပမ်းပါသည်။

မျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိနေသောမျိုးစိတ်များ၏ ကျက်စားရာနေရာများကို ကာကွယ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ တည်ရှိသောဒေသများရှိ မျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိနေသောမျိုးစိတ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကျက်စားရာနေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ၊ ဒေသတွင်း အသိုက်အဝန်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နှင့် ပညာရေးအသိုက်အဝန်းတို့အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ကမ်ပိန်းများကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

ကိုရီးယားရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ အနီးရှိ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ရှိနေသော မျိုးစိတ်မ

 • ဆူဝမ်မြို့တော်

  • ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါမ

   1

 • ယုံအင်းမြို့တ

  • ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ

   2

  • အင်းဆက်မ

   1

 • အင်းဆက်များ

  • ငှက်များ

   12

  • ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ

   2

  • အင်းဆက်များ

   1

  • အပင်များ

   2

 • အာဆန်မြို့တ

  • ငှက်မ

   5

  • ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ

   2

  • အခြား

   1

 • ဂွမ်ဂျူမြို့တ

  • နို့တိုက်သတ္တဝါများ

   2

  • ငှက်များ

   1

  • ငါး

   1

  • အင်းဆက်များ

   1

  • အပင်များ

   2

 • ဂူမီမြို့တော်

  • နို့တိုက်သတ္တဝါမ

   1

  • ငှက်များ

   1

  • ငါး

   1

  • အင်းဆက်များ

   1

  • အပင်များ

   2

  • အခြား

   1

ကုပ်ပိုးဖြူကြိုးကြာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု – ဂျဲပြောင်း (ဂျဲဒူရူမီ + ဟဲပြောင်း စိမ့်မြေများ) ကို နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်း

2013 တွင်၊ ဂုမီ၊ ဂျောင်ဆန်းဘာ့ခ်-ဒို စီရင်စုရှိ Samsung Electronics ၏ လုပ်ငန်းခွင်နေရာသည် ဗဟိုနှင့် ဒေသတွင်း အစိုးရများနှင့် တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ ဇီဝမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှုကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ကိုရီးယားရှိပထမဆုံးသူ ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်မှစကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နယ်သာလန်မှ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သော (ကိုရီးယား သဘာဝပြတိုက် 203) မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်ရှိနေသည့် ကုပ်ပိုးဖြူကြိုးကြာနှစ်စုံ၏ ဖန်တီးမျိုးပွားမှုကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ဧပြီလ၊ 2016 တွင်၊ ငှက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် စူးစမ်းလေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းသည် ငှက်များကို အောင်မြင်စွာ သားဖောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းက ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သောငှက်များအတွက် ကျက်စားရာနေရာဖြစ်သည့် ဟဲပြောင်း စိမ့်မြေများ၏ ဂေဟစနစ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန် အကူအညီပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကာ၊ ဇီဝမျိုးကွဲကို ထိန်းသိမ်းရန် သိသာထင်ရှားသည့် အားစိုက်ထုတ်မှုဖြစ်ပါသည်။

ပင်လယ်ကမ်းခြေ သဲသောင်ခုံများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု

ချွန်းချောင်းနမ်-ဒို စီရင်စုရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်ရန်း လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျိုးသုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိနေသော မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် တရုတ်ဗျိုင်းဖြူနှင့် မွန်ဂိုလီးယား အပြေးမြန်ပုတ်သင်ညိုတို့၏ အိမ်ဖြစ်သည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေ သဲသောင်ခုံများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် 2008 ကတည်းက ဂွန်းမြစ်ချိုင့်ဝှမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရုံးနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင်၊ ဘိုရောင်းမြို့တော်၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကို သန့်စင်ခြင်း၊ ထိုးဖောက်ပြန့်ပွားနှောင့်ယှက်သော ကျူးကျော်အပင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဆော့ဝမ်း သဲသောင်ခုံကို ကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိသလို အာဆန်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေမြက်ပင်ရှည် ပေါက်ရောက်ရာနေရာများကို ဖန်တီးမှု၌ ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ပြင်ပ ငါးမျိုးစိတ်များ/အပင်များကို ချေမှုန်းသုတ်သင်ခြင်း

ဂျောင်းဂီ-ဒို စီရင်စုရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂီဟျောင်းနှင့် ဟွာဆောင်း လုပ်ငန်းခွင်နေရာများသည် ပြင်ပမျိုးစိတ်များကို ချေမှုန်းသုတ်သင်ခြင်း၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို အစာကြွေးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန် ကမ်ပိန်းများကို စတင်ခြင်းဖြင့် အိုဆန်နှင့် ဝန်ချောင်းရီ ချောင်းများတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။