Helse / Velvære

Livet foran skjermen

Hvordan skaper vi sunnere mobilvaner?

Bilde av en mann som holder en mobil i hånden

Vi tilbringer stadig mer tid foran en skjerm: en dataskjerm på jobben, et nettbrett på bussen, en stor TV hjemme og – favoritten fremfor noen – mobilen! Med alt fra sosiale medier og nyheter til favorittserier og apper som hjelper oss å holde orden på en fullspekket kalender, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor vi føler oss fortapte hvis vi skulle være så uheldige å glemme igjen telefonen hjemme noen timer.

Målet vårt er å skape teknologi som gjør livet enklere og hjelper deg å ha det best mulig – også når du lever i nået med nære og kjære. Vi tok derfor en prat med sosionom Sven Rollenhagen for å høre hans beste tips til hvordan man får en bedre forståelse av egen og andres skjermtid.

Bilde av Sven Rollenhagen som sitter på en stol.

Hvem er Sven?

Sven Rollenhagen har siden 80-tallet jobbet med ulike avhengighetsproblematikker. Han begynte sin karriere som sosionom ved å hjelpe mennesker med avhengighetsproblemer. På slutten av 90-tallet kom Sven i kontakt med en rekke spilleavhengige. Han innså at det var lite hjelp å få på dette området, ettersom det fortsatt var såpass nytt. Samtidig forstod han at han her kunne bruke en del av sin tidligere erfaring på nettopp dette feltet. I senere tid har han valgt å fokusere på TV-spill, mobil og sosiale medier.

Bilde av en fyr som spiller på en spillkonsoll.

Hvordan skiller Svens tilnærming seg fra tidligere synspunkter?

Jeg innså at man trengte et mer nyansert syn på gaming. Rådene som fantes fra før, var restriktive og handlet om at man skulle slutte å spille helt. Slik jeg ser det, finnes det imidlertid forskjellige grader av risikoadferd, som kan deles opp i fire soner. I den hvite sonen spiller man f.eks. ikke i det hele tatt. I den grønne sonen spiller man, men på en positiv måte.
Man spiller kanskje en gang i blant sammen med venner, slik at det er noe sosialt. I den gule sonen havner man i en såkalt risikosone. Man spiller mye, og det hender at man glemmer andre viktige ting for å spille i stedet. I den røde sonen har man havnet i et misbruk.
Jeg tror det er bra å se på overforbruk av spill, og digitale plattformer generelt, ut fra disse sonene. Enkelte pårørende ser ned på digitale aktiviteter fordi de ikke er «riktige», men tenk på hvor mange sosiale relasjoner folk kan ha på plattformene sine og som de pårørende ikke vet om. Vi lever i en virkelighet hvor det finnes forskjellige måter å kommunisere på. Det er viktig å forsøke å sette seg inn i den andres kommunikasjon, og ikke bare se ting fra sitt eget ståsted. Det er viktig å se hva man faktisk bruker skjermen til, og ikke bare registrere at man bruker den.

Bilde av en kvinne som lytter til musikk.

Hvordan kan digitale forbilder hjelpe mot overforbruk?

Sven er opptatt av at man som forelder har et ansvar for å være et forbilde for barna sine. Foreldre skal ikke kreve noe av barna som de ikke selv lever opp til – for eksempel ved å si at det ikke er lov med mobil på kjøkkenet, mens de selv sitter ved matbordet og svarer på e-poster fra jobben. Foreldre må snakke med barna om når og hvor mobilen bør legges bort.

Han mener også at media har et ansvar når det gjelder digitale forbilder.

De skriver om de mest drastiske eksemplene som finnes; mennesker som enten er helt avhengige av skjermen, eller de som har koblet seg helt fra. Det står ingenting om en balansert middelvei, men det er den vi må prate om.

Bilde av flere personer som sitter og ser på mobiltelefonene sine

Hvordan kan vi hos Samsung være et digitalt forbilde?

Som teknologibedrift er det veldig viktig at dere tenker over hva slags budskap dere sender ut. Som teknologiskapere har dere en gyllen mulighet til å formidle mer enn bare spesifikasjoner: Dere kan fortelle om hvilke muligheter brukeren får gjennom produktene deres og hvordan han/hun sikrer en forsvarlig skjermtid... Sunn digital bruk er noe vi har et felles ansvar for. Teknologibedriftene, samfunnet og hver enkelt må derfor jobbe sammen.

Bilde av en mann som studerer konsentrert på et bibliotek.

Sist, men ikke minst: Har Sven noen gode tips å komme med når det gjelder mobilbruken vår?

Det er enkelte ting du bør tenke over hvis du vet at du bruker mobilen din veldig mye. Reflekter over bruken din og gjør aktive valg slik at du ikke blir sittende og skrolle i nyhetsfeeden «bare for å skrolle.» Du skal ha makten over din egen bruk, og kunne si «jeg velger selv å ...»

Tenk i tillegg over om andre kan bli negativt påvirket av adferden din. Vi bør komme oss ut av boblen som sier at bruken vår bare påvirker oss selv.

Andre ting man kan tenke på er:

• Ha ulike soner – for eksempel en skjermfri middags-sone når du spiser med andre. Finn dine egne fristeder.

• Fokuser på én ting om gangen. Vent med å svare på tekstmeldingen til du har gjort ferdig e-posten, som bare tar tre minutter. Med tanke på hvor mye vi multitasker i dag, er det fint å øve på fokus og å konsentrere seg om bare én skjerm.

Galaxy S10

Galaxy S10

Galaxy Buds

Galaxy Buds

Gaming monitor

Gaming Monitor

Les disse historiene nå