Hvor ofte må jeg foreta kalibrering?

Hvis du har kalibrert Galaxy-klokken din, så sørg for at kalibreringen er oppdatert. Galaxy-klokken må rekalibreres hver 28. dag. Sjekk BP App-skjermbildet på enten Galaxy-klokken eller Galaxy-telefonen for å se kalibreringsstatusen.

1Bilde av en bruker som måler blodtrykket sitt med en Samsung-klokke.

Rekalibrer hver 28. dag. Dette produktet har blitt testet ut fra kalibrering hver 28. dag for å sikre målingens nøyaktighet. Selv om brukeren er endret, bør målingen foretas etter kalibrering av den nye brukeren.

Etter 28 dager etter den siste kalibreringen kan det ikke foretas målinger. Dette er et krav fra sertifiseringsmyndighetene for å sikre målingens nøyaktighet.

Hvis du skriver “Varslinger” i navigasjonsskuffen og slår på “Påminnelse om kalibrering”, vil du bli varslet 3 dager før kalibreringen.

Takk for din tilbakemelding