Hva gjør jeg hvis klimaanleggets temperatur ikke er kjølig nok?

Klimaanlegget fra Samsung er utformet for å være enestående effektivt. Modusen med rask avkjøling gir hurtig endring i lufttemperaturen for raskt å senke romtemperaturen til den angitte innstillingen. Hvis du merker at temperaturen på klimaanlegget ditt er feil, selv om du har angitt de riktige innstillingene, anbefales det at du sjekker følgende miljøforhold.

Juster temperaturinnstillingene

 • Når du føler at temperaturen til klimaanlegget ikke er kjølig nok, må du sjekke at den valgte temperaturen er satt til lav.
 • Trykk på + eller - på temperaturknappen for å endre temperaturen til klimaanlegget.
 • Rommet skal være varmeskjermet med alle dører og vinduer lukket, ellers kan det føre til dårlig kjøleytelse.

Fjern hindringene rundt klimaanlegget

Hvis det er hindringer plassert foran innendørsenheten eller utendørsenheten, kan det føre til at klimaanlegget blir inaktivt. (Produktet kan ikke trekke inn tilstrekkelig mengde luft.)

sjekk hindringene rundt klimaanlegget

Vurder romkapasiteten

Hvis romstørrelsen er større enn kapasiteten til klimaanlegget, vil det ta lenger tid å senke temperaturen. Derfor anbefales det å bruke et klimaanlegg som passer hjemmeområdet ditt. Hvis du bruker et klimaanlegg som har utilstrekkelig kapasitet sammenlignet med området til huset, kan det hende at huset ikke blir avkjølt, og det vil føre til høy strømregning.

Sjekk luftfilteret

Når det indre luftfilteret har for mye støv, kan ikke klimaanlegget trekke inn tilstrekkelig mengde luft. Dette kan være årsaken til problemet med temperaturen. Vi anbefaler deg å rengjøre filteret hver 2. uke eller når CF-visningskoden vises på displayet til innendørsenheten. (CF-visningskoden betyr påminnelse om rengjøring av filter)
Sjekk klimaanleggsmodellen nedenfor og følg instruksjonene for rengjøring av luftfilteret. Dette vil gi deg kjølig og frisk luft.

Note:

 • Finn brukerhåndboken for detaljer om løsning av filteret og monteringsmetoder. (Det kan variere mellom de forskjellige modellene.)
 • Tidsrammer for rengjøring kan variere avhengig av bruks- og miljøforhold.
Rengjøring av klimaanleggsfiltre av veggmontert type

Trinn 1. Skyv filteret av enheten.

skyv filteret bort fra enheten

Trinn 2. Bruk en myk børste eller støvsuger for å fjerne støv eller rusk på filteret.

fjern støvet fra filteret med børste

Trinn 3. Om filteret har mye støv, bløtlegg filteret i såpevann i ca 30 min, skyll så filteret.

čistenie filtra vodou

Trinn 4. Tørk filteret på et godt ventilert sted etter at er rengjort.

tørk filteret

Trinn 5. Installer filteret på nytt.

installer filteret på nytt

Merk:

 • Ikke skrubb luftfilteret med en hardbustet børste eller annet grovt rengjøringsverktøy.
 • Hvis luftfilteret ikke har tørket helt eller er tørket i et lukket (eller fuktig) område, kan det oppstå en dårlig lukt.
 • Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys mens det tørker.
Rengjøring av klimaanleggsfiltre av gulvstativtypen

Sjekk følgende trinn som er beskrevet nedenfor hvis klimaanlegget ditt er en gulvstående type. Den gulvstående modellen har to typer filtre.

 • Full HD-filter: Det filtrerer ut det store støvpartikler i den innkommende luften.
 • Zero-filter: Det fanger opp små støvpartikler i luften. Det er vaskbart og kan brukes semipermanent.

Rengjøring av Full HD-filter

Trinn 1. Trekk ut Full HD-filteret i henhold til pilens retning på bildet nedenfor.

trekk ut hd-filteret

Trinn 2. Fjern støv med en støvsuger eller rennende vann. 

fjern støvet

Trinn 3. Tørk filteret helt i et skyggefullt område

tørk hd-filteret

Trinn 4. Skyv Full HD-filteret til enden i pilens retning, slik at det kan festes helt.

full hd-filter til enheten

Merk:

 • Rengjør Full HD-filteret annenhver uke.
 • Tidsramme for rengjøring kan variere avhengig av bruks- og miljøforhold.

Rengjøring av Zero-filteret
Vær forsiktig med den skarpe bakre overflaten på Zero-filteret. Du kan skade hendene dine.

Trinn 1. Fjern det nedre Full HD-filteret. Ta tak i håndtaket på Zero -filteret og fjern det ved å trekke det i pilens retning som vist på figuren.

fjern det nedrefull hd-filteret og trekk ut zero-filteret

Trinn 2. Bløtlegg filteret i vannet og rist det opp og ned et par ganger.

bløtlegg filteret

Trinn 3. Tørk filteret i et ventilert område.

tørk filteret

Trinn 4. Skyv Zero-filteret i pilens retning og sørg for at det er festet i riktig posisjon. Sett det nedre Full HD-filteret på plass igjen.

skyv zero-filter og sett det nedre full hd-filteret på plass igjen

Merk:

 • Rengjør Zero-filteret hver tredje måned. (Basert på åtte timers bruk hver dag.)
 • Tidsrammer for rengjøring kan variere avhengig av bruks- og miljøforhold.
Rengjøring av klimaanleggsfiltre av multitypen

Tips til å ta ut luftfilteret av multitypen

 • Sørg for å holde grillen med én hånd for å forhindre at den faller ned.
 • Når grillen fjernes helt, må sikkerhetshakene på begge sider av grillen løsnes.
trykk knappen for å åpne grillen
løsne sikkerhetshakene på begge sider av grillen
fjern grillen helt for å rengjøre filteret

Merk:

 • Den faktiske utformingen av klimaanlegget kan variere avhengig av hvilken type modell du har (eller din region har).
 • Les advarslene og viktige sikkerhetsinstruksjoner grundig i brukerhåndboken.

Rengjøring av luftfilteret

Trinn 1. Trekk luftfilteret mot høyre side.
Trinn 2. Fjern alt støvet fra luftfilteret med en støvsuger eller børste.
Trinn 3. Rengjør filteret med en støvsuger eller en myk børste. Hvis det er mye støv, skylles det under rennende vann og tørkes i et ventilert område.
Trinn 4. Tørk det rengjorte luftfilteret i et godt ventilert område.
Trinn 5. Sette luftfilteret sammen igjen. (Gå frem i omvendt rekkefølge av hvordan du løsnet det.) Tilbakestill luftfilteret etter det.

Slik tilbakestiller du filteret

 • Trykk på tilbakestillingsknappen for filteret hvis det er en innendørsenhet med kablet fjernkontroll.
 • Trykk på Alternativer-knappen eller knappen for tilbakestilling av filter, og trykk deretter SET-knappen hvis det er en innendørsenhet med trådløs fjernkontroll.

Takk for din tilbakemelding