Hva må jeg gjøre når det røde lyset dukker opp på Jet-støvsugeren min?

Når det røde lyset på displaydelen av Jet-støvsugeren lyser, anbefales det å sjekke tilstanden til støvposen og filerene. Du kan enkelt fjerne filteret for å sjekke enheten eller rengjøre det for å løse problemet.

Tre viktige ikoner på displaypanelet

Det er tre typer ikoner som vises på Samsung Jet-støvsugeren. Hvis ikonet blir rødt, må du rengjøre filteret som tilsvarer ikonet. Finn ut hvordan du gjør tiltak for hver type ikon nedenfor.

 • Tilstoppet: Støvbeholdere, rør og sugedeler er blokkert
 • Spinnende børste sitter fast: Rullene på børsten sitter fast og roterer ikke
 • Filter mangler: Vaskbart filter er ikke montert
Tre viktige ikoner på Jet-støvsugerens displaypanel

Merk: 

 • Den faktiske utformingen av displaypanelet kan variere avhengig av hvilken type modell du har.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt. 

Når det røde lyset dukker opp på tilstoppet-ikonet

Når det røde lyset lyser på tilstoppet-ikonet, anbefales det å sjekke og rengjøre det vaskbare mikrofilteret i støvbeholderen. Det ville også være nyttig hvis du i tillegg rengjorde metallnettingen som finnes på innsiden.

rødt lys på tilstoppet-ikonet
Slik rengjør du det vaskbare mikrofilteret i støvbeholderen

Trinn 1. Trykk på knappen for å ta løs støvbeholderen og fjerne det vaskbare mikrofilteret og metallnettingfilteret. (Vri metallnettingfilteret mot høyre og ta det løs.)

ta løs det vaskbare mikrofilteret i støvbeholderen

Trinn 2. Vask og tørk det vaskbare mikrofilteret og støvbeholderen grundig.

vask og tørk det vaskbare mikrofilteret

Trinn 3. Bruk inntaksbørsten til å blåse av støvet som er festet til den ytre overflaten av metallnettingfilteret.

blås støvet av nettingfilteret

Trinn 4. Etter rengjøring av filtrene monteres metallnettingfilteret til det vaskbare mikrofilteret og støvbeholderen.

monter filtrene på Jet-støvsugeren

Merk: Sett delene sammen igjen etter at de har tørket helt i mer enn 24 timer på et skyggefullt sted.

Trinn 5. Etter at du har montert filtrene til støvbeholderen, må du sette støvbeholderen inn i hovedenheten, og du vil høre den klikke hvis den er ordentlig festet.

sett støvbeholderen inn i hovedenheten

Merk:

 • Om nødvendig, legg støvbeholderen i vann i omtrent 30 minutter, og vask den for å gjøre den ren.
 • Vask metallnettingfilteret og det vaskbare mikrofilteret under rennende vann.

Når det røde lyset dukker opp på ikonet for at den spinnende børsten sitter fast

Når den spinnende børsten demonteres, fjerner EZ-rengjøringsfunksjonen til turbobørsten automatisk fremmedlegemer eller hår. Bruk en saks for å fjerne det, hvis fremmedlegemet ikke fjernes.

rødt lys på ikonet for den spinnende børsten

Merk: 

 • Hvis motorens enhet for å forhindre overoppheting virker, kan det hende at displayet som viser at den spinnende børsten sitter fast ikke slås på.
 • Vær ekstra forsiktig med å bruke saks for å fjerne fremmedlegemer på turbobørsten. 
Slik rengjør du den myke børsten

Når fremmedlegemer er igjen på børsten, må de fjernes den med en våtserviett eller en tørr klut.

 • Ikke rengjør den spinnende børsten og sugedelen med vann.
 • Ikke bruk den myke børsten for å fjerne fuktighet som sølt væske og etterlatenskaper fra kjæledyr.
help-img help-img-center sp-margin-normal
rengjøre den myke børsten
Slik rengjør du turbobørsten

Bruk en saks for å fjerne det, hvis fremmedlegemet ikke fjernes. Vær forsiktig så du ikke kutter den spinnende børsten.

 • Hvis en klut eller andre fremmedlegemer støvsuges og vikles i den spinnende børsten (trommelen), vil den spinnende børsten slutte å jobbe for å beskytte børstemotoren.
 • Etter rengjøring av børsten slås strømmen av og deretter på igjen.
 • Hvis en børste ikke fungerer etter rengjøring, må strømmen slås av og deretter på igjen.
ta løs turbobørsten
rengjøre turbobørsten

Merk: Når du rengjør børsten, må du passe på at du ikke setter fast fingrene i børstefolden.

Når det er rødt lys på ikonet for at filter mangler

Når det røde lyset dukker opp på displaypanelet på ikonet for at filter mangler, betyr dette at det ikke er noe filter inni, eller at det vaskbare mikrofilteret ikke ble montert ordentlig. Produktet kan ikke brukes uten at det vaskbare mikrofilteret monteres. Monter det vaskbare mikrofilteret ordentlig.

rødt lys på ikonet for at filter mangler

Sikre at det er montert riktig, hvis produktet ikke slås på selv når det vaskbare mikrofilteret er montert ordentlig. Følg instruksjonene nedenfor for sette enheten sammen igjen.

sjekk at mikrofilteret er montert riktig
Tips om bruk av rengjøringsstasjon for å rengjøre støvbeholderen

For å bruke rengjøringsstasjonen må den primære støvbeholderen til Samsung Jet-støvsugeren fjernes og erstattes med en tiltenkt støvbeholder. Å bruke en rengjøringsstasjon reduserer støv med opptil 400 ganger sammenliknet med å kaste det rett i søpla (basert på våre eksperimentelle verdier).

Trinn 1. Trykk på DYTT-knappen for å åpne lokket og sett inn støvbeholderen vertikalt. 

åpne støvbeholderen til rengjøringsstasjonen

Trinn 2. Det blå lyset slås på og støvet slippes ut automatisk. 

rengjør støvbeholderen

Trinn 3. Fjern støvbeholderen når driften stopper helt, og lukk deretter det nederste støvbeholderdekselet og dekselet til rengjøringsstasjonens hovedenhet.

lukk dekselet til støvbeholderen

Merk: 

 • Trykk på START/STOPP-knappen på høyre side av produktet for videre drift, hvis det gjenstår støv etter bruk.
 • Hvis støvet ikke kan tømmes ut fordi støvbeholderen er full, må du dekke det vaskbare mikrofilteret med håndflaten din og bruke det.

Takk for din tilbakemelding