Hva skal jeg gjøre når vannet ikke kommer ordentlig ut av dispenseren?

Hvis du har problemer med vanndispenseren i kjøleskapet, kan du utføre følgende feilsøkingsveiledning før du kontakter en teknisk tjeneste, siden løsningen kan gis med flere trinn.

Sjekk modusen i displayet

 • Sjekk om barnesikringsmodus er slått på hvis vannet ikke kommer ut av dispenseren. Hvis barnesikringen er på, trykker og holder du barnesikringsknappen i mer enn tre sekunder for å frigi den.
 • Hvis dispenseren ikke er låst, kan du prøve å trykke på valgknappen til vann, isbiter eller knust is. I tillegg må du forsikre deg om at du har valgt knappen for å dispensere vann (spesifikke instruksjoner kan variere etter modell).
 • Vanntanken kan ha frosset fordi den innstilte temperaturen er for lav. Forsøk å gjøre den innstilte temperaturen litt varmere på displayet.
sjekk barnesikringen vises og slås av

Merk: Den faktiske utformingen av displayet kan avvike fra modellen.

Sørg for at vannfilteret er riktig installert

Innvendig vannfilterkobling kan forårsake noen problemer. Finn ut om innvendig vannfilter på kjøleskapet er riktig installert. Hvis vannfilteret ikke er tilkoblet eller satt godt inn, kan det hende at vanndispenseren ikke fungerer. Sørg for at vannfilteret er låst ordentlig på plass. Et tilstoppet vannfilter er ofte skyldig i dårlig vanntrykk. Du kan også øke vanntrykket ved å skifte ut vannfilteret til rett tid.

sørg for at vannfilteret er riktig installert

Sjekk vannslangekoblingen og ventilposisjonen

 • Hvis du ikke får vann fra vanndispenseren, må du sjekke tilkoblingen til vannslangen.
 • Kontroller at den utvendige vannslangen er riktig koblet til kjøleskapet. Vannforsyningsventilen skal være på.
 • Sørg for at røret er fritt og uten hindringer. Vannforsyningsrøret skal ikke brettes eller klemmes.
 • Vanligvis er vannslangen og vannforsyningsventilen plassert på baksiden av kjøleskapet i nærheten av en vask.
sjekk vannslangekoblingen og vanntrykket

Merk:

 • Plasseringen av vannforsyningsslangen kan variere per produkt og avhenger av plasseringen av vannforsyningsrørene i huset.
 • Mer informasjon finner du i brukerhåndboken. 

Slik tester du vanntrykket på kjøleskapet

 • Test vanntrykket etter å ha sjekket vannslangen.
 • Dispenser vannet i hele ti sekunder. Hvis vannet fyller mindre enn 2/3 kopp, må du øke vanntrykket i kjøleskapet.
 • Det anbefales at vannslangen installeres av en profesjonell installatør. Hvis du ikke er kjent med det, kan du kontakte kundesenteret.

Tips til å fjerne luft fra vannslangen

 • Å fjerne luft fra vannslangen trenger bare å gjøres når vannfilteret eller vannslangen er skiftet ut eller nylig tilkoblet.
 • For å fjerne luft fra vannslangen holder du dispenserspaken nede og forsøker å dosere vann i fem minutter. Når vannet begynner å dispensere fortsetter du til all fresingen stopper og strømmen er jevn (noe som kan ta opptil 7–10 liter).

Takk for din tilbakemelding