Hvordan bruker jeg oppvarmingsmodus på klimaanlegget mitt?

Samsungs luftkondisjoneringsprodukter kan gi oppvarming umiddelbart. Det kan brukes på to måter – som klimaanlegg om sommeren og som varmeovn om vinteren. Det er ikke nødvendig å kjøpe en separat varmeovn, og det er derfor økonomisk. Oppvarmingsmodusen på klimaanlegget ditt kan skape en raskt varm atmosfære uten at det tar lang tid.

Kontroller temperaturen på rommet ditt med klimaanlegget

I varmemodus kan klimaanlegget gjøre rommet ditt varmt. Hvis du slår på oppvarmingsmodus kan det hende at viften ikke fungerer de første tre til fem minuttene, slik at kald luft ikke strømmer før klimaanlegget varmes opp. Hvis klimaanlegget ikke varmer tilstrekkelig, bruker du et ekstra oppvarmingsapparat i kombinasjon med klimaanlegget.

kontroller temperaturen med oppvarmingsmodus på klimaanlegget

Merk: Klimaanlegget får varmeenergi fra luften utenfra og varmer opp rommet. Hvis utetemperaturen er for lav, kan derfor oppvarmningsevnen synke.

Slik kontrollerer du temperaturen med fjernkontrollen

Trinn 1. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen for å slå på klimaanlegget. 

trykk på strømknappen

Trinn 2. Trykk på modusknappen for å stille inn driftsmodus. Hver gang modusknappen trykkes på, endres modus fra Auto → Avkjøling → Tørt → Vifte → Oppvarming

trykk på modusknappen og endre driftsmodusen til oppvarming

Trinn 3. Still inn ønsket temperatur etter å ha valgt modus.

still inn temperaturen etter å ha valgt modus

Trinn 4. Angi om nødvendig viftehastigheten med knappene på fjernkontrollen.

angi om nødvendig viftehastigheten

Merk:

  • Selve utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen din.
  • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt.

Når utetemperaturen er lav og luftfuktigheten er høy, kan det utvikle seg frost på den utendørs varmeveksleren, noe som kan redusere varmeeffektiviteten. Når disse forholdene er til stede mens varmemodus er på, kjører klimaanlegget avrimingsfunksjonen i fem til tolv minutter for å fjerne frost fra varmeveksleren utendørs.

Innendørsenheten viser dfF-indikatoren

Når tingingsfunksjonen er på, vises df-indikatoren displayet til innendørsenheten, og damp produseres på utendørsenheten. Deretter slutter klimaanlegget å kjøre, for å forhindre at kald luft kommer ut av innendørsenheten.

innendørsenhet viser dfF-indikator

Merk: Du kan ikke velge andre alternativer med fjernkontrollen før tiningsfunksjonen er ferdig.

Takk for din tilbakemelding