Sjekk rengjøringsfunksjonene og seksjonene på den frontmatede vaskemaskinen

Regelmessig vedlikehold sikrer jevn drift. I tillegg kan det holde tøyet fritt for bakterier og lukt. Les instruksjonene nedenfor for å holde vaskemaskinen mye renere og sunnere.

Trommelrensfunksjon på frontmatet vaskemaskin

Samsung frontmatede vaskemaskiner har effektive trommelrensfunksjoner, som er ECO DRUM CLEAN og ECO DRUM CLEAN + for å fjerne støv og bakterier på innsiden av trommelen. Når hver bestemt vask er ferdig, vil vaskemaskinen minne deg om å rengjøre trommelen med et blinkende lys på kontrollpanelet. 

bruk ECO DRUM CLEAN -funksjonen

Merk:

 • Selve utformingen av kontrollpanelet kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt.

ECO DRUM CLEAN -funksjonen vil hjelpe til med å rengjøre vaskemaskinen din automatisk, og eliminere mugg som kan dannes inne i trommelen. Det anbefales at du utfører denne syklusen regelmessig for å rengjøre trommelen ved å fjerne bakterier fra den. Denne syklusen varmer vannet mellom 60 °C og 70 °C, og den fjerner også oppsamlet skitt fra gummidørpakningen. 
 

I grunnen kan du rense trommelen uten rensemiddel når du bruker ECO DRUM CLEAN-syklusen.

Slik bruker du ECO DRUM CLEAN-funksjonen

Trinn 1. Trykk på strømknappen.

Trinn 2. Velg ECO DRUM CLEAN-programmet på displaypanelet.

Trinn 3. Lukk lokket og trykk på Start/Pause-knappen.

Merk: Bruk ALDRI et vanlig tøyvaskemiddel sammen med ECO DRUM CLEAN- og ECO DRUM CLEAN+-syklusen.

ECO DRUM CLEAN+-funksjonen holder i likhet med ECO DRUM CLEAN-syklusen også vaskemaskinen ren, forbedrer ytelsen, forhindrer unødvendige reparasjoner og forlenger levetiden. Du kan også rense trommelen uten rensemiddel.
 

ECO DRUM CLEAN+-påminnelsen blinker på kontrollpanelet ved hver 40. vask. (Det anbefales å utføre ECO DRUM CLEAN+ regelmessig. Hvis alarmen går, må du også rengjøre ruskfilteret.)

Slik bruker du ECO DRUM CLEAN+

Trinn 1. Trykk på strømknappen for å slå på vaskemaskinen.

Trinn 2. Vri syklusvelgeren for å velge ECO DRUM CLEAN+.

Trinn 3. Trykk og hold Start/Pause (holde for å starte).

bruk ECO DRUM CLEAN+ -funksjonen

Merk: 

 • Selve utformingen av kontrollpanelet kan avvike fra modellen din.
 • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt.

Advarsler

 • Du kan rense trommelen uten rensemiddel når du bruker ECO DRUM CLEAN-syklusen. (IKKE BRUK et vanlig rengjøringsmiddel til ECO DRUM CLEAN- og ECO DRUM CLEAN+-funksjon.)
 • Kjemiske rester i trommelen kan forårsake skade på tøyet eller trommelen på vaskemaskinen. 
 • Bruk heller aldri ECO DRUM CLEAN+-syklusen når det er tøy i vaskemaskinen. Dette kan føre til skader på plaggene eller problemer med vaskemaskinen.

Om ECO DRUM CLEAN+-påminnelsen

 • Avhengig av modellen er ECO DRUM CLEAN+-påminnelsen enten et ikon eller en LED-lampe. 
 • Hos ikoner lyser ikonet opp på kontrollpanelet. 
 • Hos LED-lamper lyser LED-en opp ved siden av ECO DRUM CLEAN+ eller i alternativområdet på kontrollpanelet. 
 • ECO DRUM CLEAN+-påminnelsen blinker på kontrollpanelet ved hver 40. vask. Det anbefales å utføre ECO DRUM CLEAN+ regelmessig. 
 • Når du først ser denne påminnelsen blinke, kan du ignorere påminnelsen i seks påfølgende vasker. Fra den sjuende vasken vises imidlertid ikke påminnelsen lenger. Den vil vises igjen i andre runde for 40 vasker.
 • Selv etter at den siste prosessen er avsluttet, kan 0-meldingen være igjen. 
 • Du kan registrere kjøreantallet av ECO DRUM CLEAN+-sykluser ved å trykke på strømknappen. Dette stopper eller slår ikke av maskinen, men markerer syklusantallet.
 • Selv om 0 ikke forsvinner, fungerer maskinen normalt.
 • Det anbefales av hygieniske årsaker å kjøre syklusen regelmessig.

Finn ut delene som skal rengjøres i vaskemaskinen

oversikt over vaskemaskinen med frontmating

Merk: Den faktiske utformingen av vaskemaskinen kan avvike fra modellen.

Gummipakningen som er installert langs kanten av inngangen til vaskemaskinen bør sjekkes. Dette er fordi det i mange tilfeller dannes mugg på grunn av opphopning av vann i gummipakningen. Etter rengjøring av gummipakningen med en myk børste og kjøkkenhåndkle, bør innsiden av vaskemaskinens dør stå åpen til vannet har tørket.

 • Åpne vaskemaskindøren og fjern eventuelle klær eller gjenstander fra vaskemaskinen.
 • Inspiser den gråfargede forseglingen mellom døråpningen og trommelen for flekkete områder.
 • Trekk tetningen tilbake for å inspisere alle områdene under forseglingen og se etter fremmedlegemer.
 • Tørk forseglingsområdet med en myk børste, kjøkkenhåndkle eller fuktig klut.
 • Hvis du trenger å rengjøre med vaskemiddel, må du blande flytende klorblekemiddel og varmt tappevann.
 • Tørk forseglingsområdet med den fortynnede løsningen med en fuktig klut.
 • Etter rengjøring av forseglingsområdet, tørker du grundig av området med en tørr klut og lar det tørke.
rengjøring av dørforseglingen på vaskemaskinen

Merk:

 • Bruk gummihansker når du rengjør i lengre perioder, og se instruksjonene fra blekemiddelprodusenten for riktig bruk.
 • Dørforseglingen kan bli deformert hvis du bruker klorblekemiddel eller andre rengjøringsmidler for å rengjøre døren.

Trinn 1. Mens du holder utløserspaken nede inne i skuffen, skyver du skuffen åpen.

holder nede inneskuffen og åpner

Trinn 2. Rengjør delene til skuffen grundig med rennende vann og en myk børste.

rengjør skuffens spor

Trinn 3. Rengjør delene til skuffens spor grundig med en myk børste.

rengjør skuffens spor

Trinn 4. Sett beholderen for flytende vaskemiddel inn i skuffen igjen. Skyv skuffen inn for å lukke den.

sett beholderen for vaskemiddel inn i skuffen igjen

Merk:

 • Selve utformingen av vaskemiddelskuffen kan avvike fra modellen din.
 • Utfør SKYLLE + SENTRIFUGERE-programmet med en tom trommel for å fjerne det gjenværende vaskemiddelet.

For å forhindre problemer med vannforsyning eller drenering, anbefales det å rengjøre vanninntaksfilteret til vannslangen én eller to ganger i året. Det er to typer filtre på produktet, det ene er innsiden av vannslangen og det andre er et ruskfilter på bunnen av vaskemaskinen.

Trinn 1. Skru av slangen og trekk ut vanninntaksfilteret.

skru av slangen og trekk ut vanninntaksfilteret

Trinn 2. Med en tang trekker du forsiktig ut vanninntaksfilteret fra enden av slangen.

trekk forsiktig vanninntaksfilteret ut av slangen

Trinn 3. Skyll det under vann. I tillegg til vanninntaksfilteret må du også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koplingsstykket.

skyll filteret under vann

Trinn 4. Skyv filteret tilbake på plass.

skyv filteret tilbake på plass

Trinn 5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.

skru slangen på igjen

Rengjør ruskfilteret fem eller seks ganger i året for å forhindre at det blir tilstoppet.

Trinn 1. Åpne dekselet på ruskfilteret.

åpne dekselet på ruskfilteret

Trinn 2. Fjern den hvite avløpspluggen fra nødavløpsslangen og tapp vannet i en passende beholder.

fjern avløpspluggen og tapp vannet

Trinn 3. Etter at vannet slutter å tappe fra tilleggsavløpsslangen, må du fjerne ruskfilteret ved å vri det mot klokken og trekke det ut.

fjern ruskfilteret ved å vri det mot klokken etter at vannet stopper

Trinn 4. Rengjør ruskfilteret med en myk børste.

rengjør ruskfilteret med en myk børste

Trinn 5. Inspiser og rengjør filteret, og installer det deretter på nytt ved å skyve det inn og vri det med klokken til det er festet. Sett på igjen dekselet til nødavløpsslangen og fest den også.

installer det deretter på nytt ved å skyve det inn og vri det med klokken til det er festet

Trinn 6. Sett på plass dekselet igjen ved å plassere det i hullene i bunnen av tilgangspanelets åpning og skyve eller brette det inn i toppen.

sett på plass dekselet igjen

Merk:

 • Du kan åpne tilgangsdekselet for ruskfilteret ved å sette inn en mynt eller en nøkkel i sporet over tilgangspanelet og forsiktig lirke det åpent.
 • Før du åpner dekselet, legger du et håndkle eller kurv under det for å forhindre vannskader på gulvet.

Takk for din tilbakemelding